Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Студенти Проект "Студентски практики"    English
Факултет по математика и информатика - Проект "Студентски практики"

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд, ФМИ се включи в проект BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”. ФМИ и работодателите са изградили през годините успешни партньорства и реализирали добри практики, които ще бъдат база за студентските стажове в рамките на проекта. Проектът има за цел да привлече активното участие на бизнеса още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри, както и при обявяването на работни позиции и приемането на студенти.

В проекта могат да участват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти на МОМН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено от един студент в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв. Студентите имат право да се включат в практическо обучение в реална работна среда само веднъж в рамките на своето обучение като бакалавър и само веднъж като магистър.

Поканват се желаещите да се включат в проекта студенти да се запознаят със следната:

Презентация

Галерия

Новини

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ