Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация План на комисията    English
Факултет по математика и информатика - План на комисията

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ

 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2011-2013 година

1. Изготвяне на Правилник на ФМИ за атестиране на преподавателите и служителите.

                                              Срок: 15.01.2012 г.

                                              Отговорник: Председател на ФКА

2. Изготвяне на списък на преподавателите и служителите от ФМИ подлежащи на атестиране през 2012 г.

                                              Срок: 30.01.2012 г.

                                              Отговорник: Председател на ФКА

                                                                       Секретар на ФКА

3. Изготвяне на персонални заповеди на Ректора на ПУ“Паисий Хилендарски” за атестиране на преподавателите и служителите от ФМИ през 2012 г.

                                              Срок: 10.02.2012 г.

                                              Отговорник: Секретар на ФКА  

4. Провеждане на инструктаж на преподавателите и служителите от ФМИ подлежащи на атестиране през 2012 г.

                                              Срок: 15.05.2012 г.

                                              Отговорник: Председател на ФКА

5. Провеждане на първи етап на атестиране на преподавателите и служителите от ФМИ през 2012 г.

                                              Срок: 30.06.2012 г.

                                              Отговорник: Председател на ФКА

6. Провеждане на втори етап на атестиране на преподавателите и служителите от ФМИ през 2012 г.

                                              Срок: 20.12.2012 г.

                                              Отговорник:Председател на ФКА

7. Провеждане на атестиране на преподавателите и служителите от ФМИ през 2013 г.

                                              Срок: 30.06.2013 г.

                                              Отговорник: Председател на ФКА

                                                                  Секретар на ФКА

 

 

                                        Председател на КА: .................................

                                                                                                             доц. д-р К. Гъров

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ