Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Система за допълнително материално стимулиране    English
Факултет по математика и информатика - Система за допълнително материално стимулиране

ПРАВИЛА
за допълнително материално стимулиране
на преподавателите и служителите
от Факултета по математика и информатика по периоди


24.10.2007 г. – 24.05.2008 г.

 1.  Щатен служител или преподавател (%) по 100 лв.
 2. Участие във ФС (на заседание) по 15 лв.
 3. Участие в НС (на заседание) по 40 лв.
 4. Участие в АС (на заседание) по 30 лв.
 5. Участие във УС на НПД (на заседание) по 50 лв.
 6. Редколегия Научни трудове - председател по 100 лв.
 7. Редколегия Научни трудове – секретар по 100 лв.
 8. Редколегия Научни трудове – член по 20 лв.
 9. Редколегия Научни трудове - рецензент по 20 лв.
 10. Р-л катедра, дек. ръководство по 100 лв.
 11. Професор по 100 лв.
 12. Р-л студ. отбор по математика по 100 лв.
 13. Р-л студ. отбор по информатика по 200 лв.
 14. Член на ком. по кач., атест., Еразъм, уч.олимп. по 50 лв.
 15. Председател на ком. по качество, Еразъм по 100 лв.
 16. Председател на ком. по атест., DAAD, CEEPUS по 200 лв.
 17. Редколегия в-к „Пловд. Университет“ по 50 лв.
 18. Университетски съвет по култура по 50 лв.
 19. Участие във всяка от 3-те промоции по 20 лв.
 20. Участие в среща с двете ЕК за акредитация по 20 лв.


25.05.2008 г. – 01.11.2008 г.

 1.   Научна продукция (за всяка точка) (5 г. назад) по 1 лв.
 2. Участие във ФС (на заседание) по 20 лв.
 3. Участие в НС (на заседание) по 30 лв.
 4. Участие в АС (на заседание) по 30 лв.
 5. Доп. изпити през октомври 2008 по 20 лв.
 6. Председател на ком. по CEEPUS по 200 лв.
 7. Участие в среща с третата ЕК за акредитация по 20 лв.
 8. Ръководител дог. с принос за финанс. на ФМИ по 1 %
 9. Участие в доп. КСК по 100 лв.


02.11.2008 г. – 24.05.2009 г.

 1.  Щатен служител или преподавател по 50 лв.
 2. Участие във ФС (на заседание) по 25 лв.
 3. Участие в НС (на заседание) по 40 лв.
 4. Участие в АС (на заседание) по 40 лв.
 5. Учебници +уч. помагала (%) (по 300 лв. за нови) (Дели се на авторите)
 6. Р-л кат.; дек. рък.; р-л отбор по мат. и инф.; НПД по 100 лв.
 7. Професор (%)+ MEDCONF по 200 лв.
 8. Участие в среща с 4-тата ЕК за акредитация по 20 лв.
 9. Панаир на обр. + курс J.A. по 20 лв.
 10. Промоции: Випуск + Нова Година + 11.05 по 20 лв.
 11. Ком. по кач.(по 100); Еразъм; DAAD; CEEPUS по 50 лв.
 12. Н.трудове+рецензент; в-к “ПУ”; УС по култура по 50 лв.
 13. Доп. изпити през 2009 по 20 лв.
 14. Р-л защитил докторант 2005-09 (Работещ в ПУ) по 600 лв.
 15. Р-л защитил докторант до 2005 (Работещ в ПУ) по 300 лв.


25.05.2009 г. – 01.11.2009 г.

 1.   Щатен служител или преподавател (%) по 100 лв.
 2. Участие във ФС (на заседание) по 30 лв.
 3. Участие в НС (на заседание) по 40 лв.
 4. Участие в АС (на заседание) по 40 лв.
 5. Р-л катедра, дек. ръководство, професор по 100 лв.
 6. Доп. изпити по 40 лв.
 7. Участие в IOI’2009 (%) по 50 лв.
 8. Участие в доп. КСК и УС на НПД по 100 лв.
 9. Материални отговорници по звена по 50 лв.
 10. Точки наука по 6 лв.
 11. Автор на учебник и уч. помагало (%) по 300 лв.
 12. Комисии по DAAD, CEEPUS и др. по 100 лв.
 13. Семинар на ФМИ – Хисаря по 20 лв.


02.11.2009 г. – 28.04.2010 г.

 1.  Щатен служител или преподавател (%) по 120 лв.
 2. Участие във ФС (на заседание) по 40 лв.
 3. Участие в НС (на заседание) по 50 лв.
 4. Участие в АС (на заседание) по 50 лв.
 5. Р-л катедра, дек. ръководство, професор по 150 лв.
 6. Доп. изпити+УКЗ по 40 лв.
 7. Участие в SEEMOUS (за т.) по 30 лв.
 8. Р-л защитил докторант (Работещ в ПУ) по 900 лв.
 9. МОЛ по звена + научна акредитация по 60 лв.
 10. Промоция випуск 2009 по 30 лв.
 11. Новогодишно тържество по 30 лв.


29.04.2010 г. – 30.06.2010 г.

 1. Щатен служител или преподавател (%) по 90 лв.
 2. Участие във ФС (на заседание) по 40 лв.
 3. Точки наука по 10 лв.
 4. Участие в АС (на заседание) по 50 лв.
 5. Р-л катедра, дек. ръководство, професор по 100 лв.
 6. Доп. изпити по 40 лв.
 7. Участие в SREM по 90 лв.
 8. Р-л защитил докторант (Работещ в ПУ) по 900 лв.
 9. Редколегия на НТ на ПУ по 50 лв.
 10. DAAD, CEEPUS, Еразъм по 60 лв.
 11. УС на НПД, в-к ПУ, учен. олимпиади по 50 лв.
 12. Участие в ком. наука и по ЗРАС по 50 лв.


01.07.2010 г. – 30.12.2010 г.

 1. Щатен служител или преподавател (%) по 60 лв.
 2. Участие във ФС (на заседание) по 30 лв.
 3. Точки наука по 6 лв.
 4. Участие в АС (на заседание) по 40 лв.
 5. Р-л катедра, дек. ръководство, професор по 90 лв.
 6. Доп. изпити по 30 лв.
 7. Участие в SREM по 90 лв.
 8. Р-л защитил докторант (Работещ в ПУ) по 900 лв.
 9. Редколегия на НТ на ПУ по 50 лв.
 10. Участие в REMIA по 60 лв.
 11. Участие в промоция Випуск 2010 по 50 лв.
 12. Участие в КСК 2010 по 50 лв.


31.12.2010 г. – 31.03.2011 г.

 1. Щатен служител или преподавател (%) по 300 лв.
 2. Участие във ФС (на заседание) по 40 лв.
 3. Участие в АС/РС (на заседание) по 50 лв.
 4. Р-л катедра, дек. ръководство, професор по 150 лв.
 5. Доп. изпити по 20 лв.
 6. Участие в акредитация по 150 лв.
 7. Доктор по 120 лв.
 8. МОЛ на УКЗ по 100 лв.

 

31.04.2011 г. – 30.06.2011 г.

 1. Щатен служител или преподавател (%) по 180 лв.
 2. Участие във ФС (на заседание) по 40 лв.
 3. Участие в АС (на заседание) по 50 лв.
 4. Участие във ФНС (на заседание) по 40 лв.
 5. Точки наука по 10 лв.
 6. Точки учебници по 10 лв.
 7. Р-л защитил докторант (Работещ в ПУ) по 900 лв.


01.07.2011 г. – 31.10.2011 г.

 1. Щатен служител или преподавател (%) по 300 лв.
 2. Доктор по 100 лв.
 3. Участие във ФС (на заседание) по 40 лв.
 4. Участие в АС (на заседание) по 50 лв.
 5. Участие във ФНС (на заседание) по 40 лв.
 6. Доп. изпити и доп. КСК по 20 лв.
 7. Р-л защитил докторант във ФМИ на ПУ по 900 лв.
 8. Акредитация, УС на ФНС, професор по 150 лв.
 9. Р-л катедра, дек. ръководство по 150 лв.
 10. Организация на пролетен семинар на ФМИ по 20 лв.
 11. Орг. на лаборатория по роботика и … по 50 лв.
 12. Еразъм, CEEPUS, DAAD по 50 лв.
 13. Учен. състезания по 20 лв.


За следващ път

 1. Комисии за прием на док. за акад. длъжности
 2. Редколегии
 3. Наука

 

Резултатът от Допълнителното материално стимулиране се изразява в увеличаване на точките за наука:

 1. Количествени резултати от научната дейност на преподавателите във ФМИ за периода 2004-2008 г. по брой точки.
 2. Основни резултати на ФМИ по направление НАУКА за периода 2003-2008 година
 3. Резултати по направление НАУКА за 2009 година
 4. Резултати наука 2009
 5. Резултати наука 2010
 6. Резултати наука 2011 – юни
 7. Обобщени числови данни за научно-изследователската дейност за периода 2007-2011 г.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ