Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Катедри Математически анализ    English
Факултет по математика и информатика - Математически анализ

КАТЕДРА „МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ“

Състав
Кабинет
Служ. тел.
Дом. тел.
E-mail адрес
Приемно време
проф. д-р Христо Кискинов
ръководител
439 261-763 032 633-269 kiskinov@uni-plovdiv.bg

Вторник: 10:30 - 11:30

проф. д.м.н. Боян Златанов 445 261-738 032 807 558 bobbyz@uni-plovdiv.bg Петък: 13:00 - 14:00
проф. д-р Атанаска Георгиева
439 261-738  950 - 382 atanaska@uni-plovdiv.bg

Петък: 12:30 - 13:30

доц. д-р Теменужка Пенева 443 261-763 - tpeneva@uni-plovdiv.bg
Вторник: 13:00 - 14:00
доц. д-р Христина Кулина 543 261-772 - kulina@uni-plovdiv.bg Сряда: 15:00 - 16:00
доц. д-р  Петър Копанов 543 261-772 03444-6235 pkopanov@uni-plovdiv.bg Четвъртък:
12:00- 13:00
доц. д-р Павлина Атанасова 338     atanasova@uni-plovdiv.bg Вторник:
12:00-13:00

доц. д-р Атанас Иванов

538 261-790 - aivanov@uni-plovdiv.bg

Вторник: 14:15 - 15:15

гл.ас.д-р Милена Петкова 444 261-764 milenapetkova@uni-plovdiv.bg

Понеделник: 11:00 - 12:00
Четвъртък:
13:30 - 14:30

гл. ас. д-р Слав Чолаков 445 261-758 - cholakovs@uni-plovdiv.bg

Сряда: 11:30 - 12:30
Четвъртък:
16:30 - 17:30

 

гл. ас. д-р Атанас Илчев 243 261-750 - atanasilchev@uni-plovdiv.bg

Понеделник: 9:30 – 10:30 ч.
Вторник: 12:30 – 13:30 ч.

проф. д.м.н. Петко Пройнов
гост-преподавател
243 261-750 288-660 proinov@uni-plovdiv.bg

Вторник: 9:00 – 10:00 ч.

проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева
гост-преподавател
540 261-762 - snow@uni-plovdiv.bg Сряда: 11:00 – 12:00
проф. д-р Андрей Захариев  
гост-преподавател
443 261-763 539-807 zandrey@uni-plovdiv.bg

Понеделник: 12:30-13:30

ас. д-р Мая Стоименова – Минова  338     mstoimenova@uni-plovdiv.bg

Вторник: 18:30-19:00 ч.
Четвъртък: 18:30-19:00 ч.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ