Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Ръководство    English
Факултет по математика и информатика - Ръководство
Състав
Кабинет
Служ. тел.
Дом. тел.
E-mail адрес

проф. д-р Ангел Голев, декан

345
261-800
-
angel.golev@fmi-plovdiv.org

проф. д-р Тодорка Терзиева,  зам.-декан 
отговарящ за: Научна и проектна дейност; Докторанти.

345 261-800 - dora@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина,  зам.-декан
отговарящ за: Акредитация, Учебна дейност по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...

345 261-800 - boikina@uni-plovdiv.bg

проф. д-р Николай Павлов,  зам.-декан
отговарящ за: Учебна дейност по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; междуинституционално сътрудничество (спонсорство); Факултетна комисия по атестация; Звено “Учебни компютърни зали“– сайта на ФМИ, Факултетна комисия по етика.

345 261-800 -

доц. д-р Марта Теофилова,  зам.-декан
отговарящ за: Учебни стажове и практики по специалността; Факултетна комисия по качеството; Институционална и програмна акредитация.

345 261-800
- marta@fmi-plovdiv.org

доц. д-р Владимир Вълканов,  зам.-декан
отговарящ за: Магистратури; Учебна дейност по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; Разписания на учебния процес.

345 261-800
- vvalkanov@fmi-plovdiv.org

 

Приемно време - всеки работен ден от 11:30 ч. до 13:30 ч.

 ПОНЕДЕЛНИК

доц. д-р Марта Теофилова

 ВТОРНИК

доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина

 СРЯДА

проф. д-р Ангел Голев

 ЧЕТВЪРТЪК

проф. д-р Тодорка Терзиева

 ПЕТЪК

доц. д-р Владимир Вълканов

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ