Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски "

paisii

bg ban

 

Начало  

Наука  

Публикации  

Книги  

Преподаване  

Студенти  

Автобиография

Учебни материали 


Създаден: 11.11.2007

Модифициран: 19.10.2020

Снежана Гочева-Илиева

Професор, доктор на науките

катедра "Математически анализ"

Адрес:
Кабинет 540
бул. България 236
4003
Пловдив, България

Имейл:

snow@uni-plovdiv.bg

Сл.тел.: ++359(0)32 261 762

 

Snazhana


bglang enli 

zhena1

pic3