ВЪВЕДЕНИЕ в система Mathematica

Снежана Гочева-Илиева, Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" snow@uni-plovdiv.bg

 

1. Mathematica като калкулатор
2. Изчислителната мощ на Mathematica
3. Алгоритми в Mathematica
4. Математическите знания в Mathematica
5. Изчисления
6. Визуализация
7. Бележниците на Mathematica
8. Палети и бутони
9. Математическа символика
10.Програмиране