ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА ДИСЦИПЛИНА «КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И КОМУНИКАЦИИ»

Последна актуализация: 29 юли 2009 г.

 

Тази дисциплина е задължителна за задочните студенти на ФМИ от квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“.

Студентите от останалите специалности на ФМИ не могат да посещават лекциите по тази дисциплина и да се явяват на изпит по нея.

Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит.

Този изпит се състои в избор на отговор на 10÷20 въпроса, сред представените за всеки от тях поне 4 отговора. От представените отговори на всеки въпрос е верен точно един. При съмнение кой от представените отговори е верен студентът трябва да посочва отговора, който е най-малко грешен. Не се допускат поправки в изпитния лист с въпроси и отговори. Конспект с темите, по които са въпросите за провеждане на изпита, може да получите във вариант MS Word XP [79,5 KB] или във вариант PDF [98 KB].

Времето за работа е ограничено на 30÷60 минути в зависимост от броя на въпросите.

Отговорите се оценяват по следната схема:
– вярно отбелязан отговор носи 2 (две) точки;
– грешно отбелязан отговор се наказва с отнемане на 1 (една) точка;
– грешен отговор на въпрос, допускащ отговори «да» и «не» без обяснение за избора, се наказва с отнемане на 1 точка;
– крайната оценка от изпита се определя въз основа на подреждането на изпитваните студенти по общия брой на получените от тях точки.

Лекционните слайдове (с всички анимационни ефекти) може да бъдат разгледани от тук. За да виждате анимационните ефекти на Вашия компютър трябва да има инсталиран Power Point. Ако нямате такъв, Майкрософт ще Ви напомни (често го прави и когато имате инсталиран Power Point) да изтеглите от страницата му заместител на прожектора. Негова инсталационна версия може да изтеглите и от тук [3,65 MB]. Изображението на слайдовете няма да бъде коректно, когато на Вашия компютър не са инсталирани използваните от автора шрифтове, които можете да получите като саморазархивиращ се архив (WinRAR 3.0 BG) от тук [957 KB].

Печатен вариант на лекциите може да бъде изтеглен като в долната таблица се посочи размерът на желания  файл, съдържащ избрания вариант на съответната лекция.

За да отпечатате коректно версиите за Microsoft word на Вашия компютър трябва да са инсталирани използваните от автора шрифтове. Можете да ги получите като саморазархивиращ се архив (WinRAR 3.0 BG) от тук [957 KB].

За да отпечатвате коректно версиите за вариант PDF трябва да притежавате свободната програма Acrobat Reader на фирма Adobe Inc. Може да я получите (ако все още не я притежавате) от поне 100 места в Интернет, включително и от нейния автор.

Име на лекцията

вид печат

ПЕЙЗАЖ

ПОРТРЕТ

Всички варианти

по 1 слайд

по 4 слайда

по 2 слайда

по 8 слайда

      Уводна лекция Word 272 KB 300 KB 291 KB 310 KB 365 KB
PDF

139 KB

137 KB

139 KB

132 KB

530 KB

  1. Исторически сведения

Word 1,50 MB 1,50 MB 1,50 MB 1,51 MB 1,58 MB
PDF 561 KB 362 KB 452 KB 330 KB 1,45 MB

  2. Апаратна част на компютър

Word 975 KB 984 KB 977 KB 989 KB 3,41 MB
PDF 763 KB 436 KB 555 KB 375 KB 1,88 MB

  3. Програмна част на компютър

Word 348 KB 372 KB 349 KB 382 KB 392 KB
PDF 257 KB 200 KB 229 KB 194 KB 697 KB

  4. Приложен софтуер

Word 160 KB 164 KB 161 KB 171 KB 193 KB
PDF 99 KB 91 KB 102 KB 93 KB 395 KB

  5. Сервизни програми

Word 376 KB 381 KB 377 KB 385 KB 430 KB
PDF 156 KB 138 KB 154 KB 144 KB 580 KB

  6. Операционна система

Word 222 KB 226 KB 223 KB 229 KB 257 KB
PDF 137 KB 122 KB 129 KB 121 KB 497 KB

  7. Файлова система на ОС

Word 345 KB 353 KB 348 KB 363 KB 401 KB
PDF 252 KB 196 KB 210 KB 164 KB 652 KB

  8. ОС с текстов интерфейс

Word

322 KB

329 KB

322 KB

318 KB

371 KB

PDF 133 KB 119 KB 126 KB 117 KB 495 KB

  9. ОС с ГПИ

Word 5,17 MB 5,17 MB 5,17 MB 5,50 MB 20,76 MB
PDF 2,83 MB 1,55 MB 2,36 MB 1,04 MB 6,64 MB

10. Компютърни мрежи

Word 621 KB 629 KB 623 KB 640 KB 688 KB
PDF 433 KB 414 KB 429 KB 384 KB 1,05 MB

11. Интернет

Word 798 KB 802 KB 800 KB 807 KB 2,69 MB
PDF 623 KB 269 KB 433 KB 218 KB 1,50 MB

12. Електронна поща

Word 178 KB 183 KB 179 KB 189 KB 213 KB
PDF 105 KB 97 KB 109 KB 100 KB 409 KB

13. Световната паяжина (WWW)

Word 333 KB 341 KB 338 KB 351 KB 405 KB
PDF 144 KB 130 KB 143 KB 138 KB 544 KB

ВСИЧКИ ЛЕКЦИИ

Word 10,10 MB 10,20 MB 10,10 MB 10,70 MB 30,90 MB
PDF 6,21 MB 3,88 MB 5,15 MB 3,16 MB 16,70 MB