ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА
НА ДИСЦИПЛИНА «КОМПЮТЪРНИ АРХИТЕКТУРИ»

Последна актуализация: 19 септември 2016 г.

 

Тази дисциплина е задължителна за студентите на ФМИ от специалности:

Информатика (бакалавър, редовно) в ІV триместър (есенен A, триместър на ІІ курс);

Информатика (бакалавър, задочно) в ІV триместър  (есенен A, триместър на ІІ курс);

Математика и информатика (бакалавър, редовно) в V триместър (зимен Б, триместър на ІІ курс);

Математика и информатика (бакалавър, задочно) в V триместър  (зимен Б, триместър на ІІ курс);

Софтуерни технологии (магистър по информатика, 2 год.) в І триместър (есенен A, триместър на І курс);

Бизнес информатика с английски език (магистър по информатика, 2 год.) в І триместър (есенен  A, триместър
на І курс);

Обучение по информатика и информационни технологии в училище (магистър, 2 год.) във ІІ триместър (зимен  Б, триместър на I курс).

Студентите от специалности „Бизнес информационни технологии“, „Математика“ и „Приложна математика“ могат да посещават лекциите и да положат изпит след разрешение на Декана на ФМИ за признаване на тази дисциплина като избираема.

Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит.

Този изпит се състои  от отговор на 15 въпроса от въпросника за изпита, който може да получите във вариант MS Word XP [119 KB] или във вариант PDF [204 KB].

Времето за работа  е ограничено на 60 минути.

Отговорите се оценяват по следната схема:
– верен отговор на въпрос, допускащ отговори «да» и «не» без обяснение за избора, носи 1 точка;
– верен отговор на въпрос, допускащ отговори «да» и «не» с обяснение за избора, носи 2 точки;
– грешен отговор на въпрос, допускащ отговори «да» и «не» без обяснение за избора, се наказва с отнемане на 1 точка;
– отговорите с изброяване носят 2 точки, когато правилно са изброени поне посочените във въпроса брой изброявания, и 1 точка, когато изброеното надхвърля 50%, но не достига до 100%. Когато изброеното е свободно съчинение, нямащо нищо общо със зададения въпрос се налага наказание с отнемане на 1 точка;
– отговорите за
«предимства и недостатъци» носят точки само когато в отговора явно си личи кое отговарящия смята за предимство и кое – за недостатък. При тези въпроси трябва да се посочат поне 2 (две) предимства и 2 (два) недостатъка;
– отговорите на всички въпроси на кратки – обикновено до едно изречение, съдържащо до 12 думи (включително предлозите);
– редът на отговаряне не оказва влияние на точкуването;
– въпросите от изпитния лист не се преписват за да не се губи време;
– съзнателната работа по време на упражнения се поощрява с до 8 (осем) допълнителни точки
– крайната оценка от изпита е: под 11 точки – слаб (2), 11÷17 точки – среден (3), 18÷24 точки – добър (4); 25÷31 точки – много добър (5), над 31 точки – отличен (6),

Лекционните слайдове (с всички анимационни ефекти) може да бъдат разгледани от тук. За да виждате анимационните ефекти на Вашия компютър трябва да има инсталиран Power Point. Ако нямате такъв, Майкрософт ще Ви напомни (често го прави и когато имате инсталиран Power Point) да изтеглите от страницата му заместител на прожектора. Негова инсталационна версия може да изтеглите и от тук. Изображението на слайдовете няма да бъде коректно, когато на Вашия компютър не са инсталирани използваните от автора шрифтове можете да ги получите като саморазархивиращ се архив (WinRAR 3.0 BG) от тук.

Желаещите могат да получат шедьоврите от първия том (издание №100) на рубриката „Не правете като тях за да не ставате за смях“ във вариант MS Word XP [977 KB] или във вариант PDF [2,92 MB]. Желаещите могат да получат и шедьоврите от втория том на рубриката (текущо издание №126) във вариант MS Word XP [343 KB] или във вариант PDF [870 КB]. Тази рубрика се актуализира след всеки проведен изпит и освен за забавление е предназначена и за обучение на студентите, които са постъпили във ВУ за да се учат. Не забравяйте, че хората могат да се учат и от грешки, и по-добре е тези грешки да са чужди, отколкото свои.

Печатен вариант на лекциите може да бъде изтеглен като в долната таблица се посочи размерът на желания  файл, съдържащ избрания вариант на съответната лекция.

За да отпечатате коректно версиите за Microsoft word на Вашия компютър трябва да са инсталирани използваните от автора шрифтове. Можете да ги получите като саморазархивиращ се архив (WinRAR 3.0 BG) от тук.

За да отпечатвате коректно версиите за вариант PDF трябва да притежавате свободната програма Acrobat Reader на фирма Adobe Inc. Може да я получите (ако все още не я притежавате) от поне 100 места в Интернет, включително и от нейния автор.

Име на лекцията

вид печат

ПЕЙЗАЖ

ПОРТРЕТ

Всички варианти

по 1 слайд

по 4 слайда

по 2 слайда

по 8 слайда

      Уводна лекция Word 229 KB 238 KB 231 KB 247 KB 308 KB
PDF

151 KB

145 KB

148 KB

140 KB

605 KB

  1. Компютърни системи

Word 373 KB 377 KB 374 KB 383 KB 422 KB
PDF 252 KB 196 KB 220 KB 191 KB 790 KB

  2. Оперативна памет

Word 279 KB 282 KB 280 KB 285 KB 323 KB
PDF 148 KB 131 KB 148 KB 138 KB 546 KB

  3. Представяне на данни в ОП

Word 1,05 MB 1,06 MB 1,05 MB 1,08 MB 3,82 MB
PDF 482 KB 414 KB 463 KB 393 KB 1,49 MB

  4. Централен процесор

Word 336 KB 343 KB 339 KB 347 KB 381 KB
PDF 197 KB 180 KB 198 KB 188 KB 717 KB

  5. Видове адресации

Word 746 KB 754 KB 748 KB 758 KB 2,65 MB
PDF 270 KB 222 KB 257 KB 230 KB 891 KB

  6. Видове операции

Word 509 KB 520 KB 511 KB 525 KB 602 KB
PDF 241 KB 215 KB 239 KB 223 KB 857 KB

  7. Подпрограми и параметри

Word 498 KB 493 KB 499 KB 497 KB 562 KB
PDF 211 KB 186 KB 211 KB 192 KB 740 KB

  8. Система за вход/изход

Word

450 KB

457 KB

452 KB

461 KB

962 KB

PDF 184 KB 161 KB 174 KB 161 KB 633 KB

  9. Система за прекъсване

Word 405 KB 402 KB 407 KB 406 KB 464 KB
PDF 163 KB 145 KB 165 KB 155 KB 599 KB

10. Език Асемблер

Word 398 KB 402 KB 399 KB 406 KB 450 KB
PDF 179 KB 153 KB 180 KB 163 KB 645 KB

11. Транслатор от Асемблер

Word 309 KB 312 KB 311 KB 322 KB 359 KB
PDF 232 KB 202 KB 227 KB 209 KB 797 KB

12. Абсолютен обектен код

Word 210 KB 214 KB 211 KB 218 KB 243 KB
PDF 121 KB 110 KB 124 KB 118 KB 461 KB

13. Преместваем обектен код

Word 302 KB 308 KB 306 KB 313 KB 357 KB
PDF 173 KB 142 KB 160 KB 142 KB 512 KB

14. Междумодулни връзки

Word 318 KB 325 KB 319 KB 323 KB 382 KB
PDF 150 KB 128 KB 149 KB 136 KB 525 KB

15. Свързващ редактор

Word 247 KB 248 KB 248 KB 256 KB 291 KB
PDF 141 KB 120 KB 137 KB 126 KB 513 KB

ВСИЧКИ ЛЕКЦИИ

Word 4,74 MB 4,87 MB 4,75 MB 4,92 MB 10,10 MB
PDF 2,76 MB 2,46 MB 2,75 MB 2,54 MB 9,66 MB