Header image  
Катедра
"Приложна Математика и Моделиране"
 
  :: HOME ::   
   
 
Моето образование:

 

* Магистър по математика, специализация "Диференциални Уравнения" (M.S.) - СУ "Кл. Охридски", София, 1976

* Доктор (Ph.D.) - Висша Атестационна Комисия, София, 1987

* Доктор на математическите науки - Висша Атестационна Комисия, София, 2008