Header image  
Катедра
"Приложна Математика и Моделиране"
 
  :: HOME ::   
   

 

 

    

     Учебни дисциплини за 2019/20 год.

Есенен триместър 2019/2020

                Избираема дисциплина

 

 

      Есенен триместър

                Основи на моделирането (Избираема дисциплина)

 

     Зимен триместър  2019/2020

               Теория на игрите

 

                Теория на вероятностите и приложна статистика (спец. Информатика и спец. Софт.Инж.)

 

                Теория на игрите с бизнес приложения(спец. Бизнес математика)

        

    Пролетен триместър

                 Софтуерни системи в математиката (спец. Бизнес математика)

 

                Теория на вероятностите (спец. Mатематика/Бизнес математика)