Header image  
Катедра
"Приложна Математика и Моделиране"
 
  :: HOME :: 
   
 
Кратко описание на моята кариера:

 

2010-                       професор, ПУ " П. Хилендарски", Пловдив

1989 - 2010               доцент, ПУ "П. Хилендарски", Пловдив

2003-2005                 гост професор, Denison University, Ohio, USA

2002-2003                 гост професор, Florida Institute of Technology, Florida, USA

2001-2002                 гост професор, University of Louisiana at Lafayette, Louisiana, USA

2000-2001                 гост професор, Georgia Southern University, Georgia, USA

1993-1999                 ръководител на катедра "Вероятности и Статистика", ПУ "П. Хилендарски", Пловдив

1983-1989                 главен асистент, ПУ "П. Хилендарски", Пловдив

1980-1983                 старши асистент, ПУ "П. Хилендарски", Пловдив

1976-1980                 асистент, ПУ "П. Хилендарски", Пловдив