Header image  
Катедра
"Приложна Математика и Моделиране"
 
  :: HOME ::     
   
 
За Мен:
 
Снежана Христова  

 

 

проф.  дмн Снежана Христова

 

Факултет по Математика и Информатика
Катедра "Приложна Математика и Моделиране"

Кабинет 342 ( Нова Сграда )
Тел.: (032)  261-746

email: snehri@uni-plovdiv.bg