Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Извънредни изпити

На 17.09.2010 г. (петък) от 8:00 ч. в 422 ауд. ще се проведе извънреден изпит по Алгебра 2 за студентите от ІІІ к. спец. Математика с лектор проф. дмн Тодор Желязков и Избираема дисциплина Теория на множествата и математическата логика с лектор доц. д-р Стояна Желева.

На 23.09.2010 г. (четвъртък) от 8:00 ч. в 422 ауд ще се проведе извънреден изпит по Линейна алгебра, Алгебра І и ІІ част и ЛААГ за спец. Математика и информатика І курс и спец. Приложна математика ІІ курс от Ф М И и  Инженерна физика І курс и Физика и математика І курс  с лектор доц. д-р Кирил Коликов.

На  24.09.2010 г. (петък), от 9:00 ч. в 337 каб. ще  се проведе извънреден изпит по учебната дисциплина “Училищен курс по анализ”, специалност „Математика и информатика”.

На  27.09.2010 г. (понеделник), от 9:00 ч. в 436 с. з. ще  се проведат извънредни изпити по учебните дисциплини: “Компютърна лингвистика”, „Управление на проекти” и „Основи на компютърната информатика”, с лектор проф. дмн Георги Тотков.

На 28.09.2010 г. (вторник) от 9:00 ч. в 547 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички учебни дисциплини с лектор доц. д-р Веска Нончева. Студентите могат да представя Курсова работа от 10 решени задачи. Има ново учебно помагало в книжарниците на университета.

На 29.09.2010 г. (сряда) от 9:00 ч. във 2 аула ще се проведе извънреден изпит по Математически анализ І част за спец. Математика и информатика с лектор доц. д-р Мария Аролска.

На 29.09.2010 г. (сряда) от 9:00 ч. във 2 аула ще се проведе извънреден изпит по Математически анализ І част за спец. Информатика с лектор доц. д-р Галина Векова.

На 29.09.2010 г. (сряда) от 9:00 ч. във 2 аула ще се проведе извънреден изпит по Математически анализ І част за спец. Математика и спец. Приложна математика с лектор гл. ас. Петър Янков.

На 29.09.2010 г. (сряда) от 9:00 ч. в 233 с.з. ще се проведат извънредни изпити по учебните дисциплините с лектор доц. д-р Манчо Манев: по Диференциална геометрия за спец. Математика, по Геометрия за спец. Информатика (редовно и задочно обучение) и по избираемата дисциплина Теория на графите.

На 30.09.2010 г. (сряда) от 9:00 ч. във 2 аула ще се проведе извънреден изпит по Математически анализ ІІ част за спец. Математика и информатика с лектор доц. д-р Мария Аролска.

На 30.09.2010 г. (четвъртък) от 9:00 ч. във 2 аула ще се проведе извънреден изпит по Математически анализ ІІ част за спец. Информатика с лектор доц. д-р Галина Векова.

На 30.09.2010 г. (четвъртък) от 9:00 ч. във 2 аула ще се проведе извънреден изпит по Математически анализ ІІ част за спец. Математика и спец. Приложна математика с лектор гл. ас. Петър Янков.

На 30.09.2010 г. (четвъртък) от 13:00 ч. в 443 каб. ще се проведе извънреден изпит по “Диференциални уравнения” за спец. Информатика (редовно обучение) и “Комплексен анализ” за спец. Математика и информатика (редовно обучение) с лектор доц. д-р Теменужка Пенева.

На 01.10.2010 г. (петък) от 9:00 ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни изпити по следните дисциплини за
специалност „Математика” и „Математика и информатика”: "Линейна алгебра" – за 1 к урс М; "Алгебра І част” – за 2 курс М; „Алгебра ІІ част” – за 3 курс М и  „Училищен курс по алгебра” – за  3 курс МИ,  с лектор проф.дмн Тодор Желязков (заедно с проф. д-р Ст. Миховски).

На  01.10.2010 г. (петък), от 9:00 ч. в 343 каб. ще  се проведат извънредни изпити по учебните дисциплини:
“Алгебра” със специалност „Математика и информатика” и „Алгебрични структури” със специалност „Информатика”, с лектор проф. д-р Ст. Миховски.

На  04.10.2010 г. (понеделник), от 10:00 ч. в 544 каб. ще  се проведе извънреден изпит по учебната дисциплина “Компютърна графика”, за студентите от 1 курс, специалност ”Бизнес информационни технологии”, с лектор доц. д-р Христо Крушков. Важи и за семестриално завършилите студенти от други специалности.

На  05.10.2010 г. (вторник), от 11:00 ч. в 242 каб. ще  се проведе извънреден изпит по учебната дисциплина
“Училищен курс по анализ”, с лектор доц. дмн Васил Милушев

На 05.10.2010 г. (вторник) от 09:30 ч. в 440 каб. ще се проведе извънреден изпит по всички учебни дисциплини (Програмиране с първи курс математика и приложна математика - редовно обучение, Разпределени приложения с четвърти курс информатика - редовно и задочно обучение, Информационно моделиране с четвърти курс информатика и приложна математика - редовно и задочно обучение, Уеб базирано програмиране с магистратура Бизнес информатика с английски

език - специалисти и неспециалисти, XML и средства за работа с XML в работна рамка .NET - избираема) с лектор доц. д-р Антон Илиев. Тези които не са учили изброените учебни дисциплини през учебната 2009/2010 да си носят индивидуален протокол за изпит.

На 06.10.2010 г. (сряда) от 10:00 ч. в 239 каб. ще се проведе извънреден изпит по учебната дисциплина „Геометрия”, с лектор доц. д-р Манчо Манев.

 На  06.10.2010 г. (сряда), от 11:00 ч. в каб. 545  ще  се проведат извънредни изпити по учебните дисциплини: “Информационни технологии”, „АВИТО” и избираема дисциплина „Компютърно счетоводство”, с лектор гл.ас. д-р Евгения Ангелова.

На 08.10.2010 г. (петък) от 9:00 ч. в 442 каб. ще се проведат извънредни изпити по следните дисциплини за специалност „Математика” :  "Линейна алгебра" – за 1 курс, "Алгебра І част” – за 2 курс, „Алгебра ІІ част” – за 3 курс, с лектор проф.дмн Тодор Желязков.

Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ