Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА - Информатика, Софтуерно инженерство, 3-ти курс, РЕДОВНО ОБ.

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ

Записване за фирма, осигурена от ФМИ - чрез попълване на следния Google формуляр.

Срок за попълване - до 06.12.2022 г., вкл. Класиране - 07.12.2022 г. Повече информация е налична във формуляра.


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЗИЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКАТА

 • Фирма Synergy Global Financial Solutions предлага практика в областта на Mobile Development (Kotlin, Swift, Xcode, Android Studio), която ще се провежда присъствено в офиса на фирмата в град Пловдив. Повече информация относно практиката и начина на кандидатстване можете да намерите в следната обява. Онлайн среща с представители на фирмата ще се проведе на 08.11.2022 г. (вторник) от 16:30 часа. За информация и линк за включване в срещата можете да се свържете с г-жа Десислава Димитрова на desislava.dimitrova@synergygfs.com.
 • Факултетът по математика и информатика дава възможност на свои студенти, желаещи да повишат знанията и уменията си в проектирането и управлението на компютърни мрежи, както и администрирането на компютърни системи и сървърна техника, да проведат своя стаж по специалността в специализираното звено на факултета обслужващо учебния процес. При нас:
  - ще усвоите (подобрите) практически умения при работата с компютърни мрежи и мрежови устройства;
  - ще получите нови знания в мрежовите технологии;
  - ще имате възможността да се запознаете отблизо със сървърна техника и виртуализационни технологии;
  - ще проведете стажа си в работещ екип от системни администратори;
  - ще тренирате уменията си за работа в екип;

Одобрението на желаещите ще се извърши след попълване на тест за базови знания необходими за обучението. Срок за кандидатстване до 22.11.2022 г. (включително). За повече информация: всеки ден от 10 до 16 часа  кабинет 530 Нова сграда на ПУ или на e-mail: fmiadmins@uni-plovdiv.bg.
 • Elders ООД е компания, която се занимава с разработване на мобилни и web приложения. Стажантите ще получат практически знания в програмирането, основно с Kotlin, Swift, .NET, както и в ръчното и автоматизирано тестване (Automation QA), вземайки участие в реални проекти. Стажът не е обвързан със срокове за кандидатстване, а продължителността е около 4 седмици. При добро представяне има възможност за започване на постоянна работа. Среща на представители на фирмата със студенти ще се проведе на 15.11.2022 г. (вторник) от 16:15 часа в 422 ауд. За допълнителни въпроси можете да се свържете с г-н Светломир Желев на svetlomir.zhelev@eldersoss.com.
 • Трай Софт. За кандидатстване, моля, свържете се с гл. ас. д-р Стефан Ставрев на адрес stavrev@fmi-plovdiv.org до 26.11.2022 г., включително. Практиката в компанията Трай Софт ще се състои в няколко направления и ще се проведе дистанционно, посредством платформата Discord. Студентите ще имат възможност да работят над:

- Разработка на видео игри на платформата Unity 3D с езика C#

 - Разработка на видео игри / симулатори на платформата Unreal Engine 4

- 3D моделиране - продуктов дизайн и игрови обекти.

- Разработка на образователни видео игри с javascript библиотеката Phaser.

 • Фирма Stenik предлага позиции за провеждане на практиката в следните направления: 

Техническа поддръжка и администриране на онлайн магазини

PHP Backend Developer

Желаещите могат да кандидатстват директно през сайта на компанията или да пишат имейл до г-жа Мария Кишева (m.kisheva@stenik.bg) до 25.11.2022 г. Представител на фирмата ще се свърже с тях за интервю. Моля, в случай че кандидатствате през формата от обявата на сайта, посочете, че кандидатствате за практическо обучение.

 • ЕневСофт развива дейност в областта на уеб програмирането с PHP, HTML, CSS, JS, jQuery, WordPress и други езици и технологии. Стажантите ще работят по нашия нов проект - сайт на Пловдивско Уеб Общество, https://plovdiv-web.com/, който предлага курсове по програмиране, co-working space и др. На отлично представилите се студенти се може да бъде предложена почасова / постоянна работа. Форма на провеждане: присъствена. За допълнителна информация и събеседване, моля, свържете се с г-н Йордан Енев (0887 834 647, dakaenev@gmail.com) до 25.11.2022 г.
 • m+w MediaNetwork предлага позиции за провеждане на практиката по специалността. Повече за дейността на фирмата можете да научите тук. За да кандидатствате, моля, изпратете CV и мотивационно писмо на mwoffice@mw-medianetworks.eu (повече информация можете да получите на тел. 032 65 75 54). Срок за кандидатстване: до 25.11.2022 г.

 


Практиката по специалността за студентите от 3 курс от “Информатика“ и „Софтуерно инженерство“, редовно обучение, ще се проведе през Зимния семестър на 2022/2023 уч. г., в периода от 12.12.2022 г. до 13.01.2023 г.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят място за практика във фирма, имат възможност да провеждат практиката си там. За целта в срок до 01.12.2022 г., вкл., трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 09.12.2022 г., вкл., да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – сканиран или на хартиен носител (3 бр.)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн от 05.12.2022 г. до 06.12.2022 г., вкл. Подробности за записването ще бъдат публикувани в тази обява. Класирането по фирми ще бъде извършено според средния успех от следването до момента на 07.12.2022 г.

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на практиката и се представя на академичния наставник.

Академичните наставници на двете специалности са следните

 • за специалност „Информатика“:

ас. Иванка Градева, gradeva@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Милена Петкова, milenapetkova@uni-plovdiv.bg

 • за специалност „Софтуерно инженерство“:

гл. ас. д-р Магдалена Веселиноваveselinova@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Слав Чолаков, cholakovs@uni-plovdiv.bg

 

Разпределение на студенти по факултетни номера:

Специалност „Информатика“

Специалност „Софтуерно инженерство“

ас. Иванка Градева

гл. ас. д-р Милена Петкова

гл. ас. д-р Магдалена Веселинова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

1801261065

1801261076

1901261016

1901261094

2001261002

2001261003

2001261006

2001261007

2001261008

2001261009

2001261010

2001261012

2001261013

2001261014

2001261015

2001261016

2001261018

2001261019

2001261020

2001261021

2001261024

2001261025

2001261026

2001261027

2001261029

2001261030

2001261031

2001261032

2001261033

2001261036

2001261037

2001261038

2001261039

2001261040

2001261044

2001261049

2001261051

2001261052

2001261055

2001261057

2001261058

2001261060

2001261061

2001261062

2001261064

2001261067

2001261068

2001261069

2001261074

2001261077

2001261078

2001261095

2001261096

2101261101

1801321023

1901321013

2001321001

2001321002

2001321003

2001321004

2001321005

2001321006

2001321007

2001321008

2001321009

2001321010

2001321011

2001321012

2001321013

2001321014

2001321015

2001321017

2001321018

2001321019

2001321020

2001321021

2001321022

2001321023

2001321025

2001321026

2001321027

2001321028

2001321029

2001321030

2001321031

2001321032

2001321033

2001321034

2001321035

2001321036

2001321037

2001321038

2001321039

2001321040

2001321041

2001321042

2001321043

2001321044

2001321045

2001321046

2001321047

2001321048

2001321049

2001321050

2001321052

2001321053

2001321054

2001321055

2001321057

2001321058

2001321059

2001321060

2001321061

2001321062

2001321063

2001321064

2001321065

2001321066

2001321069

2001321070

2001321071

2001321072

2001321074

2001321075

2001321078

2001321079

2001321080

2001321081

2001321083

2001321085

2001321086

2001321088

2001321089

2001321090

2001321092

2001321093

2001321095

2001321096

2001321097

2101321093

2101321100

2101321101

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ