Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на Симеон Монов

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ“

 

П О К А Н А

На 07.07.2022 г. от 12:30 часа
ще се проведе заключителното заседание в Заседателната зала на ФМИ

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки,
докторска програма Информатика

 на тема:
„Ефективно планиране и разпределение на задачи“

автор:
СИМЕОН ДЕКОВ МОНОВ

Научни ръководители:
проф. д-р Асен Рахнев
доц. д-р Николай Павлов

Научно жури:
проф. дтн инж. Тодор Атанасов Стоилов
проф. д-р Георги Теохаров Тупаров
проф. д-р Антон Илиев Илиев
проф. д-р Иван Колев Койчев
проф. д-р Ангел Атанасов Голев


Поканени са да присъстват всички желаещи!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ