Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на Мария Малинова

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КАТЕДРА „
КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

П О К А Н А

На 07.07.2022 г. от 11:30 часа
ще се проведе заключителното заседание в Заседателната зала на ФМИ

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки,
докторска програма Информатика

 

на тема:
Изследване и проверка на хипотези за крайни почти-пръстени

 

автор:
МАРИЯ ВИКТОРОВА МАЛИНОВА

 

Научни ръководители:
проф. д-р Ангел Голев
проф. д-р Асен Рахнев 

Научно жури:
проф. д-р Аврам Моис Ескенази
доц. д-р Николай Величков Павлов
проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов
проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
проф. д-р Георги Теохаров Тупаров


Поканени са да присъстват всички желаещи!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ