Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на Милен Близнаков

Публична защита на дисертационен труд на Милен Близнаков

 

 

 

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА“

 

П О К А Н А

На 27.05.2022 г. от 11:30 часа
ще се проведе заключителното заседание в Заседателната зала на ФМИ

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки,
докторска програма Информатика

на тема:
„СИСТЕМА ЗА МОДЕЛИРАНЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
НА ДОСТЪПНИ ДИНАМИЧНИ ИЗГЛЕДИ НА ЦИФРОВИ ОБЕКТИ“

aвтор:
МИЛЕН ПЛАМЕНОВ БЛИЗНАКОВ

Научни ръководители:
проф. дмн Георги Тотков

Научно жури:

проф. д-р Георги Димитров (УниБИТ)
доц. д.н. Красимир Йорджев (Тракийски Университет)
доц. д-р Маргарита Терзийска (УХТ)
доц. д-р Светослав Енков (ФМИ, ПУ)
доц. д-р Емил Хаджиколев (ФМИ, ПУ)


Поканени са да присъстват всички желаещи! 

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ