Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА - И, СИ, 3 курс, РЕДОВНО ОБ.

ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРАКТИКА ВЪВ ФИРМИ, ОСИГУРЕНИ ОТ ФМИ

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн до 10.02.2022 г., вкл., чрез попълване на следната електронна форма.

Подробности за фирмите и формата на провеждане на практиката във всяка от тях (дистанционна или присъствена) са налични във формата.

 Класирането по фирми ще бъде извършено според средния успех от следването до момента на 11.02.2022 г.


Практиката по специалността за студентите от 3-ти курс от “Информатика“ и „Софтуерно инженерство“, редовно обучение, ще се проведе през Зимния триместър на 2021/2022 уч. г., в периода от 14.02.2022 г. до 11.03.2022 г.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят място за практика във фирма, имат възможност да провеждат практиката си там. За целта в срок до 03.02.2022 г., вкл., трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 10.02.2022 г., вкл., да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – сканиран или на хартиен носител (3 бр.)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на практиката и се представя на академичния наставник.

Академичните наставници на двете специалности са:

 за специалност „Информатика“

за специалност „Софтуерно инженерство“

Разпределение на студенти по факултетни номера:

Специалност „Информатика“

Специалност „Софтуерно инженерство“

ас. Иванка Градева

гл. ас. д-р Милена Петкова

гл. ас. д-р Магдалена Веселинова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

1701261030

1801261017

1801261078

1901261001

1901261002

1901261003

1901261004

1901261005

1901261006

1901261007

1901261008

1901261009

1901261012

1901261013

1901261014

1901261015

1901261016

1901261017

1901261019

1901261020

1901261022

1901261023

1901261024

1901261025

1901261027

1901261029

1901261030

1901261031

1901261032

1901261034

1901261037

1901261038

1901261039

1901261040

1901261042

1901261043

1901261044

1901261045

1901261050

1901261051

1901261052

1901261053

1901261055

1901261056

1901261057

1901261061

1901261062

1901261063

1901261064

1901261066

1901261067

1901261068

1901261069

1901261072

1901261073

1901261074

1901261075

1901261076

1901261077

1901261078

1901261081

1901261082

1901261084

1901261086

1901261087

1901261088

1901261089

1901261090

1901261092

1901261093

1901261103

1701321017

1801321020

1901321001

1901321002

1901321003

1901321004

1901321005

1901321006

1901321008

1901321009

1901321010

1901321011

1901321012

1901321014

1901321015

1901321016

1901321017

1901321018

1901321019

1901321020

1901321021

1901321022

1901321023

1901321024

1901321025

1901321026

1901321028

1901321030

1901321031

1901321032

1901321033

1901321035

1901321036

1901321037

1901321038

1901321039

1901321040

1901321041

1901321042

1901321043

1901321044

1901321045

1901321046

1901321048

1901321049

1901321051

1901321052

1901321053

1901321054

1901321055

1901321056

1901321058

1901321059

1901321060

1901321061

1901321062

1901321063

1901321064

1901321066

1901321067

1901321068

1901321069

1901321070

1901321071

1901321072

1901321073

1901321074

1901321075

1901321076

1901321077

1901321079

1901321080

1901321081

1901321082

1901321083

1901321084

1901321085

1901321087

1901321088

1901321089

1901321090

1901321091

1901321092

1901321093

1901321095

1901321096

1901321097

1901321099

1901321100

1901321101

1901321102

1901321103

1901321105

1901321106

1901321107

1901321109

1901321110

1901321111

1901321112

2001321084

2101321099

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ