Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализацияна: 11.10.2021 г.

 

Катедра "Софтуерни технологии" - катедрен съвет 18.10.2021 г.

На 18.10.2021 г. (понеделник) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Хонорувани.
 3. Разни.
11.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 18.10.2021 г.

На 18.10.2021 г. (понеделник) от 11:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ" при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Актуализиране на учебни програми.
 3. Предложения за обявяване на конкурси за академични длъжности.
 4. Разни.
 5. Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

11.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 18.10.2021 г.

На 18.10.2021 г. (понеделник) от 12:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.
 5. Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

11.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 14.10.2021 г.

На 14.10.2021 г. (четвъртък) от 12:30 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Обявяване на конкурс за главен асистент към катедрата.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

07.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 12.10.2021 г.

На 12.10.2021 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

05.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ