Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация: 13.09.2021 г.

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 23.09.2021 г.

На 23.09.2021 г., от 16.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред: 

1.Предварително обсъждане на дисертационния труд на Тони Каравасилев.
2.Разни.
 

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително. 

13.09.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

 


Катедра „Математически анализ" – катедрен съвет, 20.09.2021

На 20.09.2021 г. (понеделник) от 11.00 ч. в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред: 

1.Учебни
2.Хонорувани
3.Разни.
 

Присъствието на щатните преподаватели е задължително. 

12.09.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра:доц. д-р Христо Кискинов

 


Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 17.09.2021

На 17.09.2021 г. (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на ФМИ и в Google Meet (https://meet.google.com/pxb-jeth-jfh за разширението на КС) ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд за ОНС „Доктор“ на ас. Веселина Тавкова.
 2. Разни.

Проектът за дисертационен труд е на разположение на членовете на КС в деканата на ФМИ.

10.09.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 16.09.2021 г.

На 16.09.2021 г. (четвъртък) от 12:00 часа в комплекс „Камелия“, Пампорово, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

09.09.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 14.09.2021 г.

На 14.09.2021 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд на докторант Радка Златанова.
 2. Докторанти.
 3. Учебни.
 4. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

06.09.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 14.09.2021 г.

На 14.09.2021 г., от 16.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти;
 2. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

06.09.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 14.09.2021 г.

На 14.09.2021 г. (вторник) от 10:30 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Докторанти;
 2. Учебни;
 3. Разни.
04.09.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева


Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 7.09.2021

На 7.09.2021 г. (вторник) от 11:00 часа в Google Meet (meet.google.com/uvf-fuhj-aze) ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
 1. Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на ас. Веселина Тавкова.
 2. Други.
31.08.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 14.07.2021 г.

На 14.07.2021 г. (сряда) от 10:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели .
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

07.07.2021 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 13.07.2021 г.

На 13.07.2021 г. (вторник) от 11:00 ч. в 424 ауд. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Хонорувани.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

06.07.2021 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов


Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 13.07.2021 г.

На 13.07.2021 г. (вторник) от 11:00 часа в 546 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Актуализиране на учебни програми.
 3. Разни.

Присъствието на щатни преподаватели е задължително.

06.07.2021 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева


Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 9.07.2021

На 9.07.2021 г. (петък) от 11:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
 1. Приключване на учебната година (отчитане на инд. план и матер. книга).
 2. Други.

30.06.2021 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев


Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 12.07.2021 г.

На 12.07.2021 г. (понеделник) от 12:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

05.07.2021 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров


Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 09.07.2021 г. 

На 09.07.2021 г., от 12.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Хонорувани.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.02.07.2021 г.
гр.Пловдив
 
 
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 09.07.2021 г.

На 09.07.2021 г. (петък) от 10:30 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:
 1. Предложение за дата за провеждане на конкурс за главен асистент към катедрата;
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

01.07.2021 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева


Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 9.07.2021

На 9.07.2021 г. (петък) от 11:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
 1. Приключване на учебната година (отчитане на инд. план и матер. книга).
 2. Други.

30.06.2021 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев


Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 23.06.202

На 23.06.2021 г. (сряда) от 11:00 часа в Google Meet (meet.google.com/fkf-qich-shm) ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
 1. Актуализация на учебна документация.
 2. Други.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.  
16.06.2021 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 22.06.2021 г.

На 22.06.2021 г. (вторник) от 11:00 ч. в в 424 с.з. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Учебни
 2. Докторанти
 3. Хонорувани
 4. Предложения за промени в учебните планове по 1.3 за бакалаври и магистри и за СДК
 5. Разни
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.  
15.06.2021 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов


Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 22.06.2021 г.
На 22.06.2021 г. (вторник) от 10:30 часа в ауд. 422 в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Предложения за гост-преподаватели към катедрата.
 5. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
15.06.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 21.06.2021 г.
На 21.06.2021 г. (понеделник) от 12:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
   1. Атестация.
   2. Докторанти.
   3. Учебни.
   4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
13.06.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 17.06.2021 г.
На 17.06.2021 г. (четвъртък) от 12:30 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:
 1. Предложение за научно жури за конкурса за главени асистенти, провеждан от катедрата.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

09.06.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 25.06.2021 г.
На 25.06.2021 г., от 12.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Тони Каравасилев.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

07.06.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител  катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 01.06.2021 г.

На 01.06.2021 г. (вторник) от 12:00 ч. в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Предложения за гост-преподаватели към катедрата за учебната 2021/2022 година.
 2. Разни.
25.05.2021 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 02.06.2021 г.

На 02.06.2021 г. (сряда) от 10:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Предложение за доктор хонорис кауза.
 5. Предложения за гост-преподаватели към катедрата.
 6. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

24.05.2021 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 04.06.2021 г.

На 04.06.2021 г. (петък) от 10:30 часа в 546 к.з. ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Атестиране.
 3. Разни.
24.05.2021 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 26.05.2021 г.

 На 26.05.2021 г. (сряда) от 11:00 часа в 235 с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
 1. Актуализация на учебна документация.
 2. Други.
19.05.2021 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 21.05.2021 г.

На 21.05.2021 г. (петък) от 13:00 ч. в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Предложение за научно жури за конкурса за доцент, провеждан от катедрата.
 3. Разни.

14.05.2021 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 21.05.2021 г.

На 21.05.2021 г. (петък) от 10:30 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.


11.05.2021 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 14.05.2021 г.

На 14.05.2021 г., от 11.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Избираеми дисциплини.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
28.04.2021 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 27.04.2021 г.

На 27.04.2021 г. (вторник) от 11:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/mnq-dvch-juu) ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Други.
20.04.2021 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 23.04.2021 г.

На 23.04.2021 г., от 10.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

14.04.2021 г.
гр.Пловдив
   Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 20.04.2021 г. 

На 20.04.2021 г. (вторник) от 11:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Хонорувани преподаватели.
 3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

13.04.2021 г.
гр.Пловдив
     Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 15.04.2021 г.

На 15.04.2021 г. (четвъртък) от 11:00 часа в електронна среда ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС доктор" на Любка Стоянова Славова.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

07.04.2021 г.
гр.Пловдив
     Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 16.04.2021 г.

На 16.04.2021 г. (петък) от 13.00 ч. в електронна среда ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „доктор“ на Димитър Фиданов.
 2. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „доктор“ на Антоанета Йорданова.
 3. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „доктор“ на Екатерина Мадамлиева.
 4. Учебни.
 5. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
07.04.2021 г.
гр.Пловдив
     Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 14.04.2021 г.

На 14.04.2021 г. (сряда) от 11:00 часа в електронна среда ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „доктор“ на Радослава Терзиева.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
06.04.2021 г.
гр.Пловдив
     Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Компютърна информатика“ – катедрен съвет 26.03.2021 г.

На 26.03.2021 г., от 13.15 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Тони Каравасилев.
 2. Разни
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
17.03.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра:  доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 24.03.2021 г.

На 24.03.2021 г. (сряда) от 11:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
17.03.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра:  проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Софтуерни технологии“ – катедрен съвет 23.03.2021 г.

На 23.03.2021 г. (вторник) от 13:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии“ при следния дневен ред:

1. Учебни.

2. Докторанти.

3. Разни.

16.03.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 22.03.2021 г.

На 22.03.2021 г. (понеделник) от 13.00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разни.
15.03.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 23.03.2021 г.

На 23.03.2021 г. (вторник) от 12:00 ч. в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Атестиране.
 4. Разни.
12.03.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 19.03.2021 г.

На 19.03.2021 г. (петък) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

09.03.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 18.01.2021 г.

На 18.01.2021 г. (понеделник) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разни.
11.01.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Софтуерни технологии“ – катедрен съвет 26.02.2021 г.

На 26.02.2021 г. (петък) от 13:30 часа в електронна среда ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии“ при следния дневен ред:

1.     Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „доктор“ на Стефан Ставрев.

2.     Разни.


Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

19.02.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 26.02.2021

На 26.02.2021 г. (петък) от 11:00 часа в Google Meet (meet.google.com/zjn-pmeh-kfy) ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
 1. Докторанти.
 2. Разни.
19.02.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 23.02.2021 г.

На 23.02.2021 г. (вторник) от 11:00 часа в електронна среда ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „доктор“ на Мария Малинова.
 2. Хонорувани преподаватели.
 3. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
16.02.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 26.02.2021 г.

На 26.02.2021 г., от 16.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Годишни отчети на докторанти.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

15.02.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра "Компютърни технологии" - катедрен съвет 16.02.2021 г.

На 16.02.2021 г. (вторник) от 11:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра
„Компютърни технологии"при следния дневен ред:

 1. Учебни
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

08.02.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра "Софтуерни технологии" - катедрен съвет 15.02.2021 г.

На 15.02.2021 г. (понеделник) от 14:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра
„Софтуерни технологии"при следния дневен ред:

 1. Учебни
 2. Предложение за състав на научно жури за конкурса за академична длъжност "професор" към катедрата. 
 3. Докторанти.
 4. Разни.
08.02.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 15.02.2021 г.

На 15.12.2021 г. (понеделник) от 12:00 ч. в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

 1. Учебни
 2. Докторанти.
 3. Кадрови.
 4. Хонорувани.
 5. Разни.
04.02.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 12.02.2021 г.

На 12.02.2021 г. (петък) от 12:00 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

04.02.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 05.02.2021 г.

На 05.02.2021 г. (петък) от 11:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/mnq-dvch-juu) ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Други.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

29.01.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 05.02.2021 г.

На 05.02.2021 г., от 16.15 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Избираеми дисциплини
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

28.01.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 20.01.2021 г.

<На 20.01.2021 г. (сряда) от 10:30 час в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:<

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

13.01.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 20.01.2021 г.

На 20.01.2021 г. (сряда) от 10:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Хонорувани.
 3. Разни.
13.01.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 18.01.2021 г.

На 18.01.2021 г. (понеделник) от 12:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

11.01.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 18.01.2021 г.

На 18.01.2021 г. (понеделник) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разни.
11.01.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра Компютърна информатика - катедрен съвет 15.01.2021 г.

На 15.01.2021 г., от 16.30 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

08.01.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова


Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 18.12.2020 г.

На 18.12.2020 г. (петък) от 12:00 часа  ще се проведе online катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС "доктор" на Георги Пенчев;
 2. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС "доктор" на Димитър Христов;
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

11.12.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 15.12.2020 г.

На 15.12.2020 г. (вторник) в оперативен порядък ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:  

1.Учебни.
2.Хонорувани.
3.Разни. 

08.12.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 15.12.2020 г.

На 15.12.2020 г. (вторник) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

1.Учебни.
2.Хонорувани.
3.Разни.


08.12.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 15.12.2020 г.

На 15.12.2020 г. (вторник) от 11:00 часа в електронна среда ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „доктор“.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
08.12.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 14.12.2020 г.

На 14.12.2020 г. (понеделник) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

1. Докторанти.
2. Учебни.
3. Разни.

07.12.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 11.12.2020 г.

На 11.12.2020 г. (петък) от 13:00 часа  ще се проведе online катедрен съвет със следния дневен ред:

1. Докторанти.
2. Учебни.
3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

03.12.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра Компютърна информатика - катедрен съвет 09.12.2020 г.

На 09.12.2020 г., от 15.30 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхроннакомуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Лиляна ИвановаРусенова.
2. Докторанти.
3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

02.12.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 17.11.2020 г.

На 17.11.2020 г. (вторник) от 10:00 часа  ще се проведе online катедрен съвет със следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Разни.

Google meet link: https://meet.google.com/jpu-asjg-pcz

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

11.11.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 17.11.2020 г.
На 17.11.2020 г. (вторник) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
11.11.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 17.11.2020 г.
На 17.11.2020 г. (вторник) от 13.00ч. в Заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
10.11.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 17.11.2020 г.
На 17.11.2020 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
10.11.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 29.10.2020
На 29.10.2020 г., от 12.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
22.10.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 19.10.2020 г.
На 19.10.2020 г. (понеделник) от 10:00 часа  ще се проведе online катедрен съвет със следния дневен ред:
 1. Комисия, конспект и дата за изпит по специалността за конкурс за докторанти;
 2. Разни.

Google meet link: https://meet.google.com/djn-pnrk-nqq

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

13.10.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 21.10.2020 г.
На 21.10.2020 г. (сряда) от 10.00ч. в Заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Кадрови.
 4. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително. 

13.10.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 20.10.2020 г.

На 20.10.2020 г. (вторник) от 12:00 часа в 535 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
13.10.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 20.10.2020 г.

На 20.10.2020 г. (вторник) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Кадрови.
 4. Разни.
13.10.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 20.10.2020 г.

На 20.10.2020 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Предложение за назначаване на академична длъжност „асистент“.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

13.10.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 16.10.2020

На 16.10.2020 г., от 15.30 часа, в 437 каб. ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност.
 3. Предложения за назначаване на академична длъжност "асистент".
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

09.10.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител  катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 24.09.2020 г.
На 24.09.2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Заседателната зала на  Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

1. Предварително обсъждане на дисертационен труд с автор Йордан Тодоров.
2. Предварително обсъждане на дисертационен труд с автор Александър Петров.
3. Предварително обсъждане на дисертационен труд с автор Борислав Тосков.
4. Предварително обсъждане на дисертационен труд с автор Нина Станчева.
5. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

 

17.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 23.09.2020

На 23.09.2020 г. (сряда) от 10:00 часа в Google Meet ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:  

 1.      Организационни въпроси.
2.      Други.  

15.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 23.09.2020 г.

На 23.09.2020 г. (сряда) от 11.30ч. в 435 с.з. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

1.     Разглеждане на молби за преместване в катедра Математически анализ на колеги от катедра ПММ.
2.     Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.   

15.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 23.09.2020 г.

На 23.09.2020 г. (сряда) от 11:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

                               

    1. Докторанти.
    2. Учебни.
    3. Разни.

15.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Софтуерни технологии“ – катедрен съвет 18.09.2020 г.

На 18.09.2020 г. (петък) от 11:00 часа в 447 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе  катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии“ при следния дневен ред:

1. Учебни.
2. Хонорувани преподаватели.
3. Разни.


11.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 16.09.2020 г.
На 16.09.2020 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
8.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 14.09.2020
На 14.09.2020 г. (понеделник) от 13:00 часа в 235 с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
 1. Готовност за 2020/2021 уч. год.
 2. Учебни.
6.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 11.09.2020 г.
На 11.09.2020 г. (петък) от 11:00 часа в Заседателната зала на  Нова сграда(бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедренсъвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:
 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

02.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 08.09.2020
На 08.09.2020 г., от 10.00 часа, в 2 аула, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертацията на Лиляна Русенова..
 2. Докторанти.
 3. Учебни часове за 2020/2021 г.
 4. Разни.
24.08.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител  катедра: доц. д-р Елена Сомова

На 18.01.2021 г. (понеделник) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

1. Докторанти.

2. Учебни.

3. Разни.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ