Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация на: 23.10.2020 г.

На 06.11.2020 г. (петък) от 16:15 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Въведение в компютърните науки“ за гр. при гл. ас. д-р Георги Пашев, за спец. „Информатика 1к.“ (отложени от 30.10.2020 г. в 8.15). Упражнението ще се проведе онлайн в ( https://us02web.zoom.us/j/4278692874 ).

На 27.10.2020 г. (вторник) от 10:00 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Мобилни приложения“ за гр. при гл. ас. д-р Георги Пашев, за спец. „Софтуерно инженерство 3к.“ (отложени от 26.10.2020 г.). Упражнението ще се проведе онлайн в ( https://us02web.zoom.us/j/4278692874 ).

На 26.10.2020 г. (понеделник) от 11:45 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Мобилни приложения“ за 2а и 2б гр. при гл. ас. д-р Георги Пашев, за спец. „Софтуерно инженерство 3к.“ (отложени от 26.10.2020 г. от 10:00). Упражнението ще се проведе онлайн в ( https://us02web.zoom.us/j/4278692874 ).

На 28.10.2020 г. (сряда) от 9:15 до 11:30 ще се проведе извънредна лекция по Линейна алгебра и аналитична геометрия за специалност "Бизнес информационни технологии", 1 курс, онлайн на адрес meet.google.com/spp-jtre-zsh вместо лекцията на 02.11.2020 г. (понеделник), тъй като 02.11.2020 г. е обявен за неучебен ден.

На 27.10.2020 г. (вторник) от 11:45 ч. до 14:15 ч. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Мобилни приложения“ при доц. Ст Хаджиколева, за спец. „Софтуерно инженерство“ (отложени от 21.10.2020 г.). Лекциите, които по програма са на 28.10.2020 г., се отлагат и ще бъдат проведени на 29.10.2020 г. (четвъртък), от 14:30 ч. до 17:00 ч.

 На 26.10.2020 г. (понеделник) от 9:15 ч. - 11:45 ч. за 1а гр. в 146 к.з. и от 11:45 ч. - 14:15 ч. за 2а гр. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Информационни технологии, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 29.10.2020 г.)

 На 28.10.2020 г. (сряда) от 9:15 ч. - 11:45 ч. за 1 гр. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Информационни технологии, за специалност  „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 29.10.2020 г.) 

Избираема дисциплина „Основи на невронните мрежи“ при доц. Емил Хаджиколев и докт. Костадин Йотов, всеки петък ще се провежда от 9:15 до 12:30 вместо от 12:45 до 16:00.

Планираната на 19.10.2020 г. (от 14:30 ч. до 17:00 ч.) online лекция по дисциплината Компютърни мрежи и комуникации за специалности Софтуерно инженерство“ и „Информатика“, 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, се отлага за 25.10.2020 г. (по същото време) поради заетост на преподавателя.    

На 30.10.2020, 6.11.2020 и 13.11.2020 г. (петък)), от 8:30 ч. до 9:15 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината „Информационни технологии“ за специалност  „Математика, информатика и информационни технологии“„Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Бизнес математика“I-ви курс, във 2-ра аула при доц. Евгения Ангелова (отработване вместо на 16.10.2020 г. (петък)).

На 16.10.2020 г. (петък) от 9:15 до 12:30 ч. упражненията по Английски език за 1 к. СТД група С
ще се проведат ОНЛАЙН.

Връзка: https://classroom.google.com/c/MzQxNjY3NjMyNjZa?cjc=x3nf2zy  

 

На 27.10.2020 г. (вторник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност  „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 2 "Б" група в зала 246 при хон. ас. Нина Игнатова (отучване вместо на 12.10.2020 г. (понеделник)).

На 27.10.2020 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност  „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 3 "А" група в зала 246 при хон. ас. Нина Игнатова (отучване вместо на 12.10.2020 г. (понеделник)).

На 26.10.2020 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност  „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 1 "Б" група в зала 246 при хон. ас. Нина Игнатова (отучване вместо на 15.10.2020 г. (четвъртък)).

На 06.10.2020 г. (вторник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност  „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 2 "А" група в зала 246 при докторант Ивелина Велчева (отучване вместо на 05.10.2020 г. (понеделник)). 

На 06.10.2020 г. (вторник) от 12:45 ч. до 15:15 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 1 "Б" група в зала 246 при докторант Ивелина Велчева (отучване вместо на 05.10.2020 г. (понеделник)). 

На 07.10.2019 г. (сряда) от  9:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност Бизнес информационни технологии, I-ви курс, 3 "А" група в зала 146 при  докторант Ивелина Велчева (отучване вместо на 05.10.2020 г. (понеделник)).

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ