Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация на: 08.04.2021 г.

 

Упражненията при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев и д-р Христо Инджов по Следене и управление на космически апарати (с Java) ще се проведат от 09.30 в Петък 09.04.2021г. (вместо следобед същия ден). Упражненията ще се проведат онлайн. Линк за видеоконферентна връзка ще бъде получен от записаните в Classroom курса на дисциплината (https://classroom.google.com/c/MTY2OTQ2MjY3MTM0?cjc=ighdmrl) непосредствено преди започване на упражненията.
На 05.04.2021г. (понеделник) упражненията по Програмиране на приложения за мобулни устройства (ППМУ) при гл. ас. д-р Георги Пашев се отлагат. Същите ще се отработват на 07.04.2021г. (сряда) по същото време, съответно от 13.30 за 2а гр.; 15.15 за 1б група и 17.15 за 2а гр. Линкът за видеоконферентната връзка е: (https://us02web.zoom.us/j/4278692874).

 

На 12.3.2021 г. (петък) от 08:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Дискретни структури“ с 2б група, от спец. Софтуерно инженерство 1-ви курс редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Илчев (отложени от 03.03.2021 г.).

На 10.03.2021 г. (сряда) от 12:45 до 14:15 ч. ще се проведат извънредни занятия по Училищен курс по информационни технологии за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 03.03.2021 г.).

На 10.03.2021 г. (сряда) от 14:30 до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по Училищен курс по информационни технологии за специалност Математика, информатика и информационни технологии, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 03.03.2021 г.).

На 12.3.2021 г. (петък) от 08:15 ч. до 10:45 ч.,  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Дискретни структурис 2б група, от спец. Софтуерно инженерство 1-ви курс редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Илчев (отложени от 03.03.2021 г.).

На  5.3.2021 г. (петък) от 12:45 ч. до 14:15 ч., и на12.3.2021 г. (петък) от 12:45 ч. до 14:15 ч. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Скриптово програмиране на невронни мрежи в Матлаб“ при докт. Костадин Йотов (отложени от 26.02.2021 г.).

На 01.03.2021 г. (понеделник) от 11:00 ч. – 13:30 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране за специалност БИТ, I  курс, 3а подгрупа при ас. Хасан Гюлюстан. (вместо на 03.03.2021 г.)

На 04.03.2021 (четвъртък) от 14:30 до 18:45 ще се проведат занятия по Английски език за специалност Информатика, група A, 1ви курс редовно обучение, при доц. д-р Иван Шотлеков (вместо на 03.03.2021) .

На 01.03.2021 г. (понеделник) от 9:15 ч. – 12:30 ч. ще се проведе извънредна лекция по Диференциални уравнения за специалност „Бизнес математика“, II курс при проф. д.м.н. Петко Пройнов. (вместо на 03.03.2021 г.)

На 02.03.2021 г. (вторник) от 8:15 ч. - 10:00 ч. за 2 гр. и от 10:00 ч. - 11:45 ч. за 1 гр. за специалност „Бизнес информационни технологии“, II курс и от 15:15 ч. - 17:00 ч. за специалност „Бизнес математика“, II курс ще се проведат извънредни упражнения по Застрахователна математика, при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 03.03.2021 г.)

На 01.03.2021 г. (понеделник) от 15:00 ч. до 16:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Софтуерни системи по математика“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 1 "Б" група при ас. Антония Добрева (вместо на 03.03.2021  г. (сряда)). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 01.03.2021 г. (понеделник) от 16:30 ч. до 18:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Софтуерни системи по математика“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 1 "А" група при ас. Антония Добрева (вместо на 03.03.2021  г. (сряда)). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 04.03.2021 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 17:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Софтуерни системи по математика“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 3 "А" група при ас. Антония Добрева (вместо на 03.03.2021  г. (сряда)). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 05.03.2021 г. (петък) от 08:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Аналитична геометрия“ за специалностите „Математика“,  „Приложна математика“ и  „Бизнес атематика“, I-ви курс,  при ас. Веселина Тавкова (отучване вместо на 03.03.2021  г. (сряда)). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 02.03.2021 г. (вторник) от 8:15 ч. - 10:00 ч. за 1 гр. и от 10:00 ч. - 11:45 ч. за 2 гр. ще се проведат извънредни упражнения по Счетоводство и счетоводни информационни системи, за специалност „Бизнес информационни технологии“, II курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 03.03.2021 г.)

На 24.02.2021 г. (сряда) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Информационни технологии в математиката“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 1 "А" група при гл. ас. д-р Мария Василева (вместо на 18.02.2021  г. (четвъртък)). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 22.02.2021 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Информационни технологии“ за специалност „Информатика“, I-ви курс, 1 "Б" група при д-р Ивелина Велчева (отучване вместо на 23.02.2021 г. (вторник)). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 22.02.2021 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Информационни технологии“ за специалност „Информатика“, I-ви курс, 3 "А" група при д-р Ивелина Велчева (отучване вместо на 23.02.2021 г. (вторник)). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 22.02.2021 от 8:15 до 10:45 ще се проведат онлайн упражнения по Програмиране за спец. БИТ, ред., I курс, 1б подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова (вместо 03.03.2021) на адрес: https://meet.google.com/gsm-rhbe-rxi

На 22.02.2021 от 11:00 до 13:30 ще се проведат онлайн упражнения по Програмиране за спец. БИТ, ред., I курс, 2б подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова (вместо 03.03.2021) на адрес: https://meet.google.com/gsm-rhbe-rxi

Планираните на 12.02.2021 г. (от 09:15 ч. до 12:45 ч.) online занятия по избираемата дисциплината Въведение в програмирането за мобилни устройства с iOS за редовно бучение при ас. Хасан Гюлюстан се отлагат за 19.02.2021 г. поради заетост на преподавателя.

На 11.02.2021 от 13:30 до 15:45 ще се проведат онлайн упражнения по Програмиране (C++) за спец. И, ред., I курс, 2а подгрупа при ас. К. Иванов (вместо 04.02.2021, 8:15-10:45) на адрес: meet.google.com/tto-dyhp-bry

На 11.02.2021 от 15:45 до 18:0 ще се проведат онлайн упражнения по Програмиране (C++) за спец. И, ред., I курс, 3а подгрупа при ас. К. Иванов (вместо 04.02.2021,11:0-13:30) на адрес: meet.google.com/tto-dyhp-bry

На 17.02.2021 г., 24.02.2021 г., 10.03.2021 г. (сряда) от 11:00 до 11:45 ще се проведе извънредна лекция по Информационни технологии за специалност "Информатика", 1 курс, редовно обучение, при доц. д-р Е. Ангелова/доц. д-р Т. Глушкова, вместо лекцията от 03.03.2021 г. (официален празник). Лекцията ще се проведе онлайн на адрес: hc2xlvz.

 

Ще бъдат проведени лекции от гл. ас. д-р Магдалена Веселинова и упражнения от ас. Веселина Нанева по дисциплината "Верификация и валидиране на софтуер" за 4ти курс Софтуерно инженерство задочно обучение при следния график:
18.01 18:00-19:30 ч. - Лекции
20.01 18:00-19:30 ч. - Лекции
21.01 18:00-19:30 ч. - Лекции
22.01 18:00-19:30 ч. - Лекции
25.01 18:00-19:30 ч. - Лекции
26.01 18:00-19:30 ч. - Упражнения
27. 01 18:00-19:30 ч. - Упражнения
29.01 18:00-19:30 ч. - Упражнения
01.02 18:00-19:30 ч. - Упражнения
02.02 18:00-19:30 ч. - Упражнения
Допълнителна информация ще бъде изпратена на общатата поща на курса.

На  29.11.2020 г. от 10:30 ч. до 13:00 ч. и от 14:30 ч. до 17:00 ч. ще се проведат извънредни online лекции по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации“ за специалности Софтуерно инженерство“ и „Информатика“, 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо отменените лекции на 15.11.2020 г. и 16.11.2020 г.

Онлайн упражненията от 29.10.2020 г. по дисциплината „Оптимизационни модели в икономиката“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, IV-ти курс при гл. ас. д-р Десислава Войникова ще се проведат на 23.11.2020 г. (понеделник) от 10:00 до 11:45 (за 1а група), от 11:45 до 13:30 (за 1б група) и от 17:00 до 18:45 (за 2а група). А на 24.11.2020 г. (вторник) от 11:45 до 13:30 (за 2б група).

На 18.11.2020 от 12:0 до 14:30 ще се проведат онлайн упражнения по Програмиране (C#) за спец. СИ, ред., I курс, 1а подгрупа при ас. К. Иванов (вместо 2.11.2020) на адрес: https://meet.google.com/ddf-wamg-vkx

На 20.11.2020 от 16:0 до 18:30 ще се проведат онлайн упражнения по Програмиране (C#) за спец. СИ, ред., I курс, 1б подгрупа при ас. К. Иванов (вместо 2.11.2020) на адрес: https://meet.google.com/zck-ciay-sfg

Отменената на 02.11.2020 г. (от 14:30 ч. до 17:00 ч.) online лекция по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации“ за специалности Софтуерно инженерство“ и „Информатика“, 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев (поради обявяване на 02.11.2020 г. за неработен и неучебен ден със Заповед на Ректора на ПУ – https://uni-plovdiv.bg/news/news/718/) ще се проведе online на 15.11.2020 г. (по същото време).

Лекциите по Линейна алгебра и аналитична геометрия за специалност "Бизнес информационни технологии", 1 курс, при доц. д-р Марта Теофилова ще се провеждат в сряда от 9:15 до 11:45, като до възстановяване на присъственото обучение ще се провеждат онлайн на адрес: meet.google.com/spp-jtre-zsh.

На 11.11.2020 от 12:0 до 14:30 ще се проведат онлайн упражнения по Програмиране (C#) за спец. СИ, ред., I курс, 1а подгрупа при ас. К. Иванов (вместо 26.10.2020) на адрес: https://meet.google.com/hrn-pznf-zmi

На 13.11.2020 от 16:0 до 18:30 ще се проведат онлайн упражнения по Програмиране (C#) за спец. СИ, ред., I курс, 1б подгрупа при ас. К. Иванов (вместо 26.10.2020) на адрес: https://meet.google.com/vxe-wbnc-bkj

На 06.11.2020 г. (петък) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в Google Classroom ще се проведат дистанционно извънредни упражнения по "Въведение в компютърните науки" със специалност БИТ, 1-ви курс, 1а подгрупа, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 02.11.2020 г.

На 06.11.2020 г. (петък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в Google Classroom ще се проведат дистанционно извънредни упражнения по "Въведение в компютърните науки" със специалност БИТ, 1-ви курс, 2а подгрупа, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 02.11.2020 г.

На 06.11.2020 г. (петък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в Google Classroom ще се проведат дистанционно извънредни упражнения по "Въведение в компютърните науки" със специалност БИТ, 1-ви курс, 3а подгрупа, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 02.11.2020 г.

Упражненията при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев по МП сп. СИ 3к. - редовно обучение за 2 (а и б) гр. ще се проведат от 11.45 до 13.30 във вторник 3 Ноември, 2020 11.45 AM Sofia. (вместо понеделник 2 ноември). Упражненията ще се проведат онлайн в (https://us02web.zoom.us/j/4278692874).

Упражненията при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев по МП сп. СИ 3к. - редовно обучение за 3 а гр. ще се проведат от 17.00 до 18.45 във вторник 3 Ноември, 2020 05.00 PM Sofia. (вместо понеделник 2 ноември). Упражненията ще се проведат онлайн в (https://us02web.zoom.us/j/4278692874). 

Онлайн упражненията от 02.11.2020 г. по дисциплината „Маркетинг и маркетингови информационни системи“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, II-ри курс при гл. ас. д-р Десислава Войникова ще се проведат на 05.11.2020 г. (четвъртък) от 15:15 до 17:00 часа (за 3а група) и от 17:00 до 18:45 часа (за 2б група).

На 11.11.2020 г. (сряда) от 9:15 до 11:45 ще се проведе лекция по Линейна алгебра и аналитична геометрия за специалност "Бизнес информационни технологии", 1 курс, при доц. д-р Марта Теофилова вместо лекцията от 09.11.2020 г. (понеделник). Лекцията ще се проведе онлайн на адрес: meet.google.com/spp-jtre-zsh.

На 04.11.2020 г. (сряда) от 14:00 до 15:30 ч. дистанционно ще се проведе извънредна лекция по Събитийно програмиране за специалност Математика, информатика и информационни технологии, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 02.11.2020 г. понеделник).

Лекциите на БИАЕ по „Уеб базирано програмиране“ на 31.10.2020, 01.11.2020, 07.11.2020, 08.11.2020 при ас. Павел Кюркчиев ще се проведат онлайн. Google class room: ggjvtwm. Google meets: https://meet.google.com/lookup/c4gvbv6hb3

На 03.11.2020 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Приложна математика 2“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, 4-ви курс, 1а група при гл. ас. д-р Атанас Иванов Упражнението ще се проведе онлайн в meet.google.com/aci-gqow-uxo (отучване вместо на 02.11.2020 г. (понеделник))

На 10.11.2020 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Приложна математика 2“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, 4-ви курс, 3а група при гл. ас. д-р Атанас Иванов Упражнението ще се проведе онлайн в meet.google.com/aci-gqow-uxo (отучване вместо на 02.11.2020 г. (понеделник))

На 5.11.2020 г. (четвъртък) от 12:30 ч. до 15:00 ч. дистанционно ще се отработят упражненията по Интегриран практикум по математика със специалности „Математика, информатика и информационни технологии“, IV курс и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, IV курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 2.11.2020 г.)

На 03.11.2020 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Приложна математика 2“ за специалност  „Софтуерни технологии и дизайн“, 4-ви курс, 1а група при гл. ас. д-р Атанас Иванов Упражнението ще се проведе онлайн в meet.google.com/aci-gqow-uxo (отучване вместо на 02.11.2020 г. (понеделник))

На 10.11.2020 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Приложна математика 2“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, 4-ви курс, 3а група при гл. ас. д-р Атанас Иванов Упражнението ще се проведе онлайн в meet.google.com/aci-gqow-uxo (отучване вместо на 02.11.2020 г. (понеделник))

На 29.10.2020 г. (четвъртък) онлайн упражненията по дисциплината „Оптимизационни модели в икономиката“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, IV-ти курс при гл. ас. д-р Десислава Войникова няма да се проведат поради служебна ангажираност. Същите ще се отработят след уговорка със студентите.

На 09.11.2020 г. (понеделник) от 9:15 до 11:45 ще се проведе извънредно упражнение по Линейна алгебра  за специалност "Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт", 1 курс в 422 с.з. при ас.Веселина Тавкова, вместо упражнението на 02.11.2020 г. (понеделник), тъй като 02.11.2020 г. е обявен за неучебен ден.

Поради преминаване към дистанционно обучение, упражненията по ЛААГ при ас. И. Градева ще се провеждат на https://meet.google.com/jnu-erfq-oqo при следния график:Групи 1 и 4 карат двойно упражнение на 2.11.2020, понеделник,  от 8.15ч. заради пропуснатите занятия на 26.10., а през следващите седмици, както е по разписание.Групи 2 и 3 карат часовете си в четвъртък, както е по разписание. Моля целия курс или всяка от групите да ми изпрати email за връзка, на който мога да изпращам съобщения и материали. Пишете ми на gradeva@abv.bg или gradeva@uni-plovdiv.bg.

На 03.11.2020 г. (вторник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 2 "Б" група в зала 246 при хон. ас. Нина Игнатова (отучване вместо на 02.11.2020 г. (понеделник)).

На 03.11.2020 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 3 "А" група в зала 246 при хон. ас. Нина Игнатова (отучване вместо на 02.11.2020 г. (понеделник)).

На 06.11.2020 г. (петък) от 16:15 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Въведение в компютърните науки“ за гр. при гл. ас. д-р Георги Пашев, за спец. „Информатика 1к.“ (отложени от 30.10.2020 г. в 8.15). Упражнението ще се проведе онлайн в ( https://us02web.zoom.us/j/4278692874 ).

На 27.10.2020 г. (вторник) от 10:00 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Мобилни приложения“ за гр. при гл. ас. д-р Георги Пашев, за спец. „Софтуерно инженерство 3к.“ (отложени от 26.10.2020 г.). Упражнението ще се проведе онлайн в ( https://us02web.zoom.us/j/4278692874 ).

На 26.10.2020 г. (понеделник) от 11:45 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Мобилни приложения“ за 2а и 2б гр. при гл. ас. д-р Георги Пашев, за спец. „Софтуерно инженерство 3к.“ (отложени от 26.10.2020 г. от 10:00). Упражнението ще се проведе онлайн в ( https://us02web.zoom.us/j/4278692874 ).

На 28.10.2020 г. (сряда) от 9:15 до 11:30 ще се проведе извънредна лекция по Линейна алгебра и аналитична геометрия за специалност "Бизнес информационни технологии", 1 курс, онлайн на адрес meet.google.com/spp-jtre-zsh при доц. д-р Марта Теофилова, вместо лекцията на 02.11.2020 г. (понеделник), тъй като 02.11.2020 г. е обявен за неучебен ден.

На 27.10.2020 г. (вторник) от 11:45 ч. до 14:15 ч. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Мобилни приложения“ при доц. Ст Хаджиколева, за спец. „Софтуерно инженерство“ (отложени от 21.10.2020 г.). Лекциите, които по програма са на 28.10.2020 г., се отлагат и ще бъдат проведени на 29.10.2020 г. (четвъртък), от 14:30 ч. до 17:00 ч.

 На 26.10.2020 г. (понеделник) от 9:15 ч. - 11:45 ч. за 1а гр. в 146 к.з. и от 11:45 ч. - 14:15 ч. за 2а гр. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Информационни технологии, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 29.10.2020 г.)

 На 28.10.2020 г. (сряда) от 9:15 ч. - 11:45 ч. за 1 гр. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Информационни технологии, за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 29.10.2020 г.) 

Избираема дисциплина „Основи на невронните мрежи“ при доц. Емил Хаджиколев и докт. Костадин Йотов, всеки петък ще се провежда от 9:15 до 12:30 вместо от 12:45 до 16:00.

Планираната на 19.10.2020 г. (от 14:30 ч. до 17:00 ч.) online лекция по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации“ за специалности Софтуерно инженерство“ и „Информатика“, 3. курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, се отлага за 25.10.2020 г. (по същото време) поради заетост на преподавателя.  

На 30.10.2020, 6.11.2020 и 13.11.2020 г. (петък)), от 8:30 ч. до 9:15 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината „Информационни технологии“ за специалност  „Математика, информатика и информационни технологии“, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Бизнес математика“, I-ви курс, във 2-ра аула при доц. Евгения Ангелова (отработване вместо на 16.10.2020 г. (петък)).

На 16.10.2020 г. (петък) от 9:15 до 12:30 ч. упражненията по Английски език за 1 к. СТД група С ще се проведат ОНЛАЙН.Връзка: https://classroom.google.com/c/MzQxNjY3NjMyNjZa?cjc=x3nf2zy

На 27.10.2020 г. (вторник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 2 "Б" група в зала 246 при хон. ас. Нина Игнатова (отучване вместо на 12.10.2020 г. (понеделник)).

На 27.10.2020 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 3 "А" група в зала 246 при хон. ас. Нина Игнатова (отучване вместо на 12.10.2020 г. (понеделник)).

На 26.10.2020 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 1 "Б" група в зала 246 при хон. ас. Нина Игнатова (отучване вместо на 15.10.2020 г. (четвъртък)).

Занятията по Английски език със студентите от група D на специалност БИТ при хон. ас. С. Василева на 08.10.2020 от 15:15 до 18:45 ще се проведат онлайн на друга дата, съгласувана между преподавателя и студентите, поради заболяване на преподавателя.

На 06.10.2020 г. (вторник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 2 "А" група в зала 246 при докторант Ивелина Велчева (отучване вместо на 05.10.2020 г. (понеделник)). 

На 06.10.2020 г. (вторник) от 12:45 ч. до 15:15 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 1 "Б" група в зала 246 при докторант Ивелина Велчева (отучване вместо на 05.10.2020 г. (понеделник)). 

На 07.10.2019 г. (сряда) от  9:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 3 "А" група в зала 146 при докторант Ивелина Велчева (отучване вместо на 05.10.2020 г. (понеделник)).

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ