Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Информация относно избираеми дисциплини - есенен триместър (задочно)
Предмет Преподавател Линк за материали Пояснения за достъп
1.Числени методи за решаване на алгебрични уравнения няма да се проведе    
няма да се проведе няма да се проведе
2.Въведение в математика на парите проф. д-р Боян Златанов    Google class room: Class Code krbklaq  В Google class room ще получите материaлите за обучение и всеки събота и неделя (26-27 Септември 2020) между 8:45 и 9:15 ще получавате покана за Google meet.
3. Математически основи на автоматизираното управление няма да се проведе няма да се проведе няма да се проведе
4.Теория на инвестиционния портфейл проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов http://web.uni-plovdiv.bg/asehri/TPI/TP.pdf

5. Инвестиране и лични финанси  доц. д-р Елена Сомова, Светлозар Гледачев

https://docs.google.com/document/d/1Tu9USExAEr9Yl
uWP4iPdjn8q7MQCpl5wFPy_iR9wN_o/edit?usp=sharin

gledis@abv.bg - за директна комуникация с преподавателя
6.Програмиране в среда Arduino доц. д-р Светослав Енков http://enkov.com/arduino и уроци/задания в Google ClassRoom: 2ngzaj4 В Classroom с гугъл или @uni-plovdiv.bg имейл адрес
7. Въведение в невронните мрежи с Python доц. д-р Емил Хаджиколев,  докт. Мирослав Трънков http://edu.studentschool.eu/  Инструкции за достъп до Мудъл
 и видеолекциите ще бъдат изпратени на студентите по мейлите
8. Информационна сигурност доц. д-р Николай Касъклиев https://classroom.google.com/ с код vrapfu6  имейл акаунт от домейна @uni-plovdiv.bg
9. Графови бази данни с Neo4j доц. д-р Станка Хаджиколева, Мария Борисова няма да се проведе няма да се проведе
10. Оформяне и презентиране на научни работи доц. д-р Станка Хаджиколева, доц. д-р Емил Хаджиколев http://edu.studentschool.eu/ Инструкции за достъп
 до Мудъл и видеолекциите ще бъдат изпратени на студентите по мейлите
11. Киберпрестъпления в информационното общество доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев  КИО_2021_Е_(зад.)  
12. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи доц. д-р Генчо Стоицов https://classroom.google.com/c/MTY5MTE1Mjc5NTE2?cjc=qztqvwa Начало 26.09-27.09 от 9.00 ч.
13. Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения  доц. д-р Генчо Стоицов,  докторант Тодор Тодоров https://classroom.google.com/c/MTY5MTE1Mjc5NjIx?cjc=zl4l42j Начало 26.09-27.09 от 9.00 ч.
14. Мобилни приложения - Андроид за начинаещи проф. д-р Станимир  Стоянов, инф. Йордан Тодоров

https://meet.jit.si/AndroidBeginnersPartTime

В Classroom с гугъл или @uni-plovdiv.bg имейл адрес
15. Бизнес статистика със SPSS доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Атанас Иванов

няма да се проведе

няма да се проведе
16. Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript проф. д-р Минчо Сандалски

547 к.з.

Присъствено
17. Програмиране с Delphi доц. д-р. Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова 531 к.з. Присъствено
18. Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“ проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Николай Павлов
 Няма да се провежда  Няма да се провежда
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ