Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Публична защита на дисертационен труд на Мария Гачкова

П О К А Н А
На 01.09.2020 г. (вторник) от 11:00 ч. в Заседателна зала на Нова сграда,
на ПУ „П. Хилендарски“ ще се проведе

П У Б Л И Ч Н А   З А Щ И Т А
на дисертационен труд
за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по
4. Природни науки, математика и информатика,
4.6. Информатика и компютърни науки,
докторска програма „Информатика“

на тема: „Игровизация на учебен курс в среда за е-обучение“

Докторант: Мария Руменова Гачкова
Научен ръководител: доц. д-р Елена Сомова
Рецензенти: проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева-Георгиева
доц. д-р Юлияна Пенева Пашкова
Изготвящи становища: 
  проф. д-р Даниела Орозова, проф. дмн Георги Атанасов Тотков, доц. д-р Елена Сомова

Поканени са всички желаещи! Забележка: Поради мерките за защита от Covid-19, в заседателната зала щеприсъстват само докторанта и научното жури. Всички желаещи ще могат да севключат чрез Google Meet на адрес: https://meet.google.com/yam-waby-suz

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ