Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ И КВАЛИФИКАЦИИ за уч. 2020/2021

ФМИ обявява следните магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2020/2021 година. Записването започва от 10.09.2020 г. до 12.10.2020 г.  в Нова сграда на ФМИ (бул. „България“ 236)  каб. 339, 337 и 340, тел. 032/261–755, 032/261-736 и 032/261-788 за магистърски програми; каб. 330, тел. 032/261-799 за допълнителни квалификации.

Припомняме, че минималният среден успех на бакалаврите, които желаят да запишат магистратура, е 'добър'.
 

Краен срок за кандидатстване за държавна поръчка  до 12:00 ч. на 09.10.2020 г.

Местата за държавна поръчка са както следва:

Направление "Информатика и компютърни науки" – по 2 места за всяка от специалностите: "Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси" (обучение 1 г.),  "Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения" (обучение 1 г.), "Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства" (обучение 1 г.), "Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект" (обучение 1 г.) и "Бизнес информатика с английски език"  (обучение 1 г.) и 1 място за специалност "Технология за софтуерното производство и внедряване" (обучение 1 г.).

Направление "Математика" – 5 места за специалност "Приложна математика" (обучение 1 г.).

За местата за държавна поръчка се кандидатства с конкурсен изпит.
 

Таксите за платено обучение са както следва:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Технология на софтуерното производство и внедряване“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1515.43 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1515.43 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1037.25 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1037.25 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1037.25 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1037.25 лв.;
 •  „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 482.42 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 482.42 лв;
 • "Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии" (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1037.25 лв;
 • "Педагогика на обучението по математика" (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1037.25 лв.

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 550 лв.;
 • „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 550 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ) 2 (две) семестриални такси по 330 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация   „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ) - 2 (две) семестриални такси по 330 лв.

3)    Редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.)„Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.) от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 773.31 лв. за учебната 2020/2021 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 757.72 лв. за учебната 2020/2021 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 518.63 лв. за учебната 2020/2021 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 518.63 лв. за учебната 2020/2021 г.

Забележка: Суми на отказали се студенти се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  МАГИСТРАТУРА:

1. МОЛБА по образец 
2. СТУДЕНТСКА КНИЖКА 
3. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ 
4. КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА ТАКСА – 30 лв. 
5. УВЕРЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСТВО 
6. СНИМКИ  4 бр., размер 3.5/4.5 см. 
7. ДИПЛОМА – КОПИЕ 
8. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – КОПИЕ 
9. КОПИЕ ОТ ЛИЧНА КАРТА

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ