Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Публична защита на дисертационнен труд на Веселин Кюркчиев

П О К А Н А
На 09.12.2019 г. (понеделник) от 11:00 ч. в Заседателна зала на Нова сграда,
на ПУ „П. Хилендарски“ ще се проведе

П У Б Л И Ч Н А   З А Щ И Т А
на дисертационен труд
за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по
4. Природни науки, математика и информатика,
4.6. Информатика и компютърни науки,
докторска програма „Информатика“

на тема: ИНСТРУМЕНТИ ЗА АДАПТИВНО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Докторант: Веселин Николаев Кюркчиев
Научни ръководители: проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Павлов
Рецензенти: проф. д-р Аврам Моис Ескенази и проф. д-р Ангел Атанасов Голев
Изготвящи становища:
проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Боян Паскалев Бончев и проф. д-р Румен Василев Николов

Поканени са всички желаещи!

Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ