Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация на: 21.01.2020 г.

Часовете по избираема дисциплина Основи на сигурността в киберпространството в петък, 24 януари 2020 г. няма да се проведат поради заетост на преподавателите. Отучването им ще се договори допълнително със студентите.

На 26.02.2020 г. (Вторник) от  08:15 ч. до 10:00 ч.  в 447 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по KMK за специалност БИТ, 3-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 3.3.2020 г.).

На 26.02.2020 г. (Вторник) от 10 ч. до 11:45 ч.  в 447 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по KMK за специалност БИТ, 3-ри курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 3.3.2020 г.).

На 4.03.2020 г. (Вторник) от  08:15 ч. до 10:00 ч.  в 447 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за специалност СТД, 1-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 3.3.2020 г.).

На 4.03.2020 г. (Вторник) от   10 ч. до 11:45 ч  в 447 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за специалност СТД, 1-ри курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 3.3.2020 г.).

На 22.01.2019 г. (сряда) от 8:15 ч. до 10:00 ч. в 447 к.з. ще се проведат упражненията по Операционни системи и компютърни архитектури за специалност Софтуерно инженерство, редовно обучение, II-ри курс, 1 група при хон. ас. Росен Христев. (вместо на 13.01.2020 год.)

На 22.01.2019 г. (сряда) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 447 к.з. ще се проведат упражненията по Операционни системи и компютърни архитектури за специалност Софтуерно инженерство, редовно обучение, II-ри курс, 2а група при хон. ас. Росен Христев. (вместо на 13.01.2020 год.)

На 22.01.2019 г. (сряда) от 11:45ч. до 13:30 ч. в 447 к.з. ще се проведат упражненията по Операционни системи и компютърни архитектури за специалност Софтуерно инженерство, редовно обучение, II-ри курс, 2б група при хон. ас. Росен Христев. (вместо на 13.01.2020 год.)

На 22.01.2019 г. (сряда) от 13:30ч. до 15:15 ч. в 447 к.з. ще се проведат упражненията по Операционни системи и компютърни архитектури за специалност Софтуерно инженерство, редовно обучение, II-ри курс, 3а група при хон. ас. Росен Христев. (вместо на 13.01.2020 год.)

На 16.01.2020 г. (четвъртък) няма да бъдат проведени упражнения по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес информационни технологии, 4-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 13.01.2019 г. (понеделник) от 11:45ч. до 18:45 ч. в 547 к.з. няма да бъдат проведени упражненията по Операционни системи и компютърни архитектури за специалност Софтуерно инженерство, редовно обучение, II-ри курс, 1, 2а, 2б и 3а групи,  при хон. ас. Росен Христев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 21.01.2020 г. (вторник) от  08:15 ч. до 10:00 ч.  в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бизнес информационни системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 2 група, редовно обучение при ас. Веселина Нанева (вместо на 08.01.2020 г.).

На 21.01.2020 г. (вторник) от  10:00 ч. до 11:45 ч.  в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бизнес информационни системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 3 група, редовно обучение при ас. Веселина Нанева (вместо на 08.01.2020 г.).

На 21.01.2020 г. (вторник) от  11:45 ч. до 13:30 ч.  в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бизнес информационни системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 1 група, редовно обучение при ас. Веселина Нанева (вместо на 08.01.2020 г.).

На 08.01.2019 г. (сряда) от 8:15ч. до 13:30 ч. в 547 к.з. няма да бъдат проведени упражненията по Бизнес информационни системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, редовно обучение, IV-ти курс, 1, 2 и 3 гр.,  при ас. Веселина Нанева. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 06.01.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 13:30 ч. в 434 к.з. няма да бъдат проведени упражненията по Въведение в облачните технологии за специалност БИТ, 3-ви курс, редовно обучение при хон. ас. Емил Йончев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 07.01.2019 г. (вторник) от 15:15 ч. до 18:45 ч. в 434 к.з. няма да бъдат проведени упражненията по Въведение в облачните технологии за специалност БИТ, 3-ви курс, редовно обучение при хон. ас. Емил Йончев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 06.01.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 535 к.з. няма да бъдат проведени упражненията по Информационни технологии в математиката за специалност БИТ, 1-ви курс, 2а гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 06.01.2019 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 246 к.з. няма да бъдат проведени упражненията по Администриране на динамични уебсистеми за специалност СТД, 2-ри курс, 1 гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 06.01.2019 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 246 к.з. няма да бъдат проведени упражненията по Администриране на динамични уебсистеми за специалност СТД, 2-ри курс, 3 гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 08.01.2019 г. (сряда) от 8:15ч. до 13:30 ч. в 546 к.з. няма да бъдат проведени упражненията по Информационни технологии в интернет за специалност СТД, 4-ти курс, 1,2 и 3 гр, редовно обучение при ас. ИванЖелев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 08.01.2019 г. (сряда) от 13:30. до 15:15 ч. в 546к.з. няма да бъдат проведени упражненията по  Администриране на динамични уеб системи заспециалност СТД, 2-ри курс, 2 гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентитевреме.

На 20.12.2019 г. (петък) от 09:00 ч. до 13:30 ч. в 531 к.з. ще се проведат упражнения по Създаване на ГПИ ( С#) , за специалност „СТД“, I курс, 1б група, задочно обучение, при  м.и. Стефан Ставрев (вместо на 15.12.2019 г.)

На 04.12.2019 г. (сряда) от 8:15 до 9:15 в 431 к. з. и от 11:45 до 13:30 в 531 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране за специалност БМ, I курс при ас. Иванов (вместо 06.11.2019).

На 04.12.2019 г. (сряда) от 13:30 до 14:15 в 433 к. з. и от 17:0 до 18:45 в 432 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране за специалност М, I курс при ас. Иванов (вместо 06.11.2019).

На 05.12.2019 г. (четвъртък) от  08:15 ч. до 10:00 ч.  в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 5.12.2019 г.).

На 05.12.2019 г. (четвъртък) от  10:00 ч. до 11:45 ч.  в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 5.12.2019 г.).

На 06.12.2019 г. (петък) от  12:45 ч. до 16:15 ч.  в 432 к.з. ще се проведе извънредно занятие по ИД "Бизнес статистика със SPSS" при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 1.11.2019 г.).

На 05.12.2019 г. от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 424 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалности "СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО" и "ИНФОРМАТИКА", 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 02.12.2019 г.  

На 29.11.2019 г. (петък) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 532 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по ВКН за специалност И, II курс, 3а подгрупа при ас. Иванов (вместо 07.11.2019, 15:15-17:45).

На 02.12.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 533 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по ВКН за специалност И, II курс, 3а подгрупа при ас. Иванов (вместо 21.11.2019, 15:15-17:45).

На 03.12.2019 г. (вторник) от 11:0 ч. до 13:30 ч. в 434 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по АСД за специалност ИТМОМ, II курс при ас. Иванов (вместо 07.11.2019, 9:15-11:45).

На 06.12.2019 г. (Петък) от 12:45 до 16:00 в 447 к.з.  ще се проведат извънредни занятия по избираема дисциплина "Платформена вирутализация" при хон. ас Росен Христев.

Упражненията по Избираема Дисциплина "Мобилни Приложения - Андроид за начинаещи" няма да се проведе на 29.11.2019 г. поради отсъствие на преподавателят. Упражненията ще се отучват на 06.12.2019 от 9:00 сутринта в кабинет 547.

На 26.11.2019 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 534 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по АСД за специалност МИИТ, II курс при ас. Иванов (вместо 07.11.2019, 11:45-13:30).

На 28.11.2019 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 15:15 ч. в 434 к. з. ще се проведе извънредно упражнение по АСД за специалност МИИТ, II курс при ас. Иванов (вместо 07.11.2019, 13:30-14:15).

На 05.12.2019 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 15:15 ч. в 434 к. з. ще се проведе извънредно упражнение по АСД за специалност МИИТ, II курс при ас. Иванов (вместо 21.11.2019, 13:15-14:00).

На 28.11.2019 г. (четвъртък) Английски език при гл. ас. д-р Кирина Бойкова няма да се проведе за специалност БИТ, 1 курс, група А. Занятията ще бъдат отработени в удобно за студентите и преподавателя време.

На 29.11.2019 г. (петък) Английски език при гл. ас. д-р Кирина Бойкова няма да се проведе за специалности СИ и СТД1 курс, групи D. Занятията ще бъдат отработени в удобно за студентите и преподавателя време.

На 03.12.2019 г. (вторник) от 15:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Линейна алгебра и аналитична геометрия“ за специалност „Информатика“, I-ви курс, 1 група в зала 435 при  докт-т Веселина Тавкова (отучване вместо на 05.12.2019 г. (четвъртък)).

На 04.12.2019 г. (сряда) от 12:45 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Линейна алгебра и аналитична геометрия“ за специалност „Информатика“, I-ви курс, 2 група в зала 441 при  докт-т Веселина Тавкова (отучване вместо на 05.12.2019 г. (четвъртък)).

На 06.12.2019 г. (Петък) Избираема дисциплина 22 при проф. Н. Кюркчиев няма да се проведе. Занятията ще бъдат отработени на 29.11.2019 г. от 13:00 до 16:15 ч. в каб. 440.

На 04.12.2019 г. (сряда) от 15:15 до 17:45 ч. в 422 ауд. ще се отработят лекциите по Мобилни приложения за специалност Софтуерно инженерство, III курс, редовно обучение, при доц. д-р Ст. Хаджиколева (вместо на 19.11.2019 г).

На 23.11.2019 г. (събота) от 09:00ч. до 13:00 ч. в 446 к.зще се проведат извънредни занятия по Компютърна лингвистика  за специалност Информатика групи:  , IV курс, редовно обучение при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев   (вместо на 21.11.2019 г. от 11.45). 

На 20.11.2019 (сряда) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 531 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Компютърни числени методи  за специалност Информатика, IV курс, 2а група, редовно обучение при докторант Стефани Панайотова (вместо на 20.11.2019 от 13:30-16:00).

На 4.12.2019 г. (сряда) от 8:15 - 10:00 ч. за 3 гр., 10:00 - 11:45 ч. за 1 гр. в 531 к.з., 17:00 - 18:45 ч. за 2 гр. в 146 к.з. ще се проведат упражнения по Електронна търговия, за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 6.11.2019 г.)

На 15.11.2019 г. (Петък) Английски език при гл. ас. д-р Кирина Бойкова няма да се проведе за специалности СИ и СТД, групи D. Занятията ще бъдат отработени в удобно за студентите и преподавателя време.

На 19.11.2019 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Информационни технологии“ за специалност „Бизнес математика“, I-ви курс в зала 531 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо 21.11.2019 г. (четвъртък)).

На 19.11.2019 г. (вторник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „СТД“, I-ви курс, 2 "А" група в зала 533 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо 21.11.2019 г. (четвъртък)).

На 19.11.2019 г. (вторник) от 16:00 ч. до 18:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „СТД“, I-ви курс, 2 "Б" група в зала 533 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо 21.11.2019 г. (четвъртък)).   

На 23.11.2019 г. (събота) от 13:30 ч. до 16:45 ч. в 531 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Английски език със специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, при доц. Иван Шотлеков (вместо 06.11.2019 г.).

На 19.11.2019 г. (вторник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 424 ауд. ще се проведат извънредни лекции по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, редовно обучение при доц. Елена Сомова (вместо на 27.11.2019 г.).

На 19.11.2019 г. (вторник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 423 ауд. ще се проведат извънредни лекции по Алгоритми и структури от данни със специалности МИИТ и ИТМОМ, 2-ри курс, редовно обучение при доц. Елена Сомова (вместо на 27.11.2019 г.).

На 20.11.2019 г. (сряда) от 17:00 до 19:30 ч. ще се проведе лекция по ЗЗИС за специалност БИТ, IV-ти курс, редовно обучение при проф. А. Илиев (вместо на 19.11.2019).

На 14.11.2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 246 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по ЗЗИС за специалност БИТ, IV-ти курс, редовно обучение при ас. Виктор Матански.

На 14.11.2019 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 18:45 ч. в 546 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Разпределени приложения за специалност Информатика, III-ти курс, редовно обучение при ас. Виктор Матански.

На 21.10.2019 г. (четвъртък) от  08:15 ч. до 10:00 ч.  в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 21.11.2019 г.).

На 21.10.2019 г.  (четвъртък) от   10:00 ч. до 11:45 ч.  в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 21.11.2019 г.).

На 28.10.2019 г. ( четвъртък) от   10:00 ч. до 11:45 ч.  в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 3а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 21.11.2019 г.).

На 22.11.2019 г. (Петък) Избираема дисциплина 22 при проф. Н. Кюркчиев няма да се проведе. Занятията ще бъдат отработени на 15.11.2019 г. от 13:00 до 16:15 ч. в каб. 440.

На 20.11.2019 г. (сряда) от 11:45 ч. до 13:15 ч. в 447 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране чрез .NET за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс1 група, редовно обучение при ас. Веселина Нанева (вместо на 12.11.2019 г.).

На 20.11.2019 г. (сряда) от 13:15 ч. до 15:30 ч. в 447 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране чрез .NET за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 2 група, редовно обучение при ас. Веселина Нанева (вместо на 12.11.2019 г.). 

На 19.11.2019 г. (вторник) от 15:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Линейна алгебра и аналитична геометрия“ за специалност „Информатика“, I-ви курс, 1 група в зала 435 при  докт-т Веселина Тавкова (отучване вместо на 21.11.2019 г. (четвъртък)).

На 20.11.2019 г. (сряда) от 14:30 ч. до 17:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Линейна алгебра и аналитична геометрия“ за специалност „Информатика“, I-ви курс, 2 група в зала 232 при  докт-т Веселина Тавкова (отучване вместо на 21.11.2019 г. (четвъртък)).

На 15.11.2019 г. (петък) от 12:45 ч. до 16:00 ч. в 434 к.з ще се проведат извънредни занятия по Компютърна лингвистика  за специалност Информатика групи: 1б, 2б , IV курс, редовно обучение при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев   (вместо на 07.11.2019 г.).  

На 16.11.2019 г. от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 423 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалности "СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО" и "ИНФОРМАТИКА", 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 11.11.2019 г.  

На 15.11.2019 г. (петък) от 12:45 ч. до 16:00 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Компютърна лингвистика  за специалност Информатика групи: 1б, 2б , IV курс, редовно обучение при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев   (вместо на 07.11.2019 г.).

На 08.11.2019 г. (петък) от 12:45 ч. до 16:00 ч. в 533 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Технологии за виртуализация при докт. инж. Слави Глухов. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 12.11.2019 г. (вторник) от 12:45 до 15:15 в 533 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Интегриран практикум по информатика за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 14.11.2019 г.).

На 28.11.2019 г. (четвъртък) от 15:15 ч. в 423 ауд.  ще се проведат извънредни занятия по Финансова математика за специалност БИТ, II-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев   (вместо на 10.10.2019 г.).

На 05.12.2019 г. (четвъртък) от 15:15 ч. в 423 ауд.  ще се проведат извънредни занятия по Финансова математика за специалност БИТ, II-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев   (вместо на 06.11.2019 г.).

На 08.11.2019 г. (петък) както е по учебен график от 9:15 до 12:30 ч. в 432 к.з. ще се проведат  занятията по избираема дисциплина Основи на  моделирането при проф. Сн. Христова.

На 08.11.2019 г. (петък) както е по уч. график от 9:15 до 12:30 ч. в 532 к.з. ще се проведат  лекциите по избираема дисциплина Информационна сигурност при доц. Николай Касъклиев.

На 08.11.2019 г. (петък) от 13:00 до 16:15 ч. в каб. 440 ще се проведат извънредни лекции по Избираема дисциплина 22 при проф. Николай Кюркчиев (вместо на 01.11.2019 г.).

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 146 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност Софтуерно инженерство, 2б група, II-ри курс, редовно обучение при хон.ас. Стефани Паунова (вместо на 06.11.2019 г.)

На 14.11.2019 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 346 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност Софтуерно инженерство, 2б група, II-ри курс, редовно обучение при хон.ас. Стефани Паунова (вместо на 13.11.2019 г.)

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 146 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност Софтуерно инженерство, 2а група, II-ри курс, редовно обучение при хон.ас. Стефани Паунова (вместо на 11.11.2019 г.)

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 18:45 ч. в 231 с.з. ще се проведат извънредни занятия по Бизнес английски език със специалност Бизнес математика, 4-ти курс, при хон.ас. Анастасия Паланова (вместо 06.11.2019 г.).

На 31.10.2019 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 14:30 ч. в 547 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Събитийно програмиране за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 2 гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.    

На 30.10.2019 г. (сряда) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 536 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Алгоритми и структури от данни за специалност Информатика, 3-ти курс, 1б гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 30.10.2019 г. (сряда) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 536 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Алгоритми и структури от данни за специалност Информатика, 3-ти курс, 2б гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време. 

На 30.10.2019 г. (сряда) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 536 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Алгоритми и структури от данни за специалност Информатика, 3-ти курс, 3а гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.     

На 01.11.2019 г. (петък) и на 08.11.2019 (петък) от 8:45 ч. до 12:30 ч. в зала 424 няма да бъдат проведени лекции по Избираема дисциплина Стратегии за навлизане на пазари. Бизнес развитие при хон. ас. Силвия Павлова MBA CMC. Занятията ще бъдат отработени допълнително на 22.11.2019 г. (петък) и 29.11.2019 г. (петък) от 13:00 до 16:00 ч в зала 424.

На 29.10.2019 г. (вторник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 246 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Моделиране и анализ на софтуер за специалност Софтуерно инженерство, 3-ти курс, 1 гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 29.10.2019 г. (вторник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 146 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Програмиране с .NET за специалност Бизнес информационни технологи, 2-ри курс, 3 гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 29.10.2019 г. (вторник) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 246 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Моделиране и анализ на софтуер за специалност Софтуерно инженерство, 3-ти курс, 3 гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време

На 08.11.2019 г. (петък), 15.11.2019 г. (петък), 22.11.2019 г. (петък) и 29.11.2019 г. (петък) занятията по избираема дисциплина "Приложна криптография в Интернет с PHP" за всички специалности, редовно обучение, при докт. Тони Каравасилев ще се провеждат от 12:45 до 16:45 в 535 к. з. (вместо от 12:45 до 16:00) с цел отучване на часовете от 01.11.2019 г.

На 31.10.2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 246 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по ЗЗИС за специалност БИТ, IV-ти курс, редовно обучение при ас. Виктор Матански (вместо на 7.11.2019 г.)

На 5.11.2019 г.  (вторник)  12:45 до 15:15 в 423 ауд.  ще се проведат извънредни занятия по  ЛААГ  за специалност Софтуерно инженерство, I курс,1 група, редовно обучение при ас.Иванка Градева  (вместо на 7.11.2019 г.).

На 30.10.2019 г. (сряда), занятията по избираема дисциплина "Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft" за всички специалности, редовно обучение, при докт. Милен Близнаков ще се провеждат от 13:30 до 17:00 в 433 к. з. (вместо часовете от 01.11.2019 г. , петък).

На 06.11.2019 г. (сряда), занятията по избираема дисциплина "Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft" за всички специалности, редовно обучение, при докт. Милен Близнаков ще се провеждат от 13:30 до 17:00 в 433 к. з. (вместо часовете от 08.11.2019 г. , петък).

На 13.11.2019 г.20.11.2019 г. и на 27.11.2019 г.  от 11:45 до 12:30 часа в 546 к.з ще се проведат извънредни лекционни часове по дисциплината ОМИ (вместо на 06.11.2019 г.за спец. Бизнес информационни технологии при доц. д-р Хр. Кулина За същите дати лаб. упр. по ОМИ ще се проведат от 12:45 до 14:15 часа в 546 к.з. при доц. Хр. Кулина.

На 30.10.2019 г. и на 04.12.2019 г.  от 13:30 до 14:15 часа в 546 к.з ще се проведат извънредни лаб. упр. по дисциплината ОМИ (вместо на 06.11.2019 г.за спец. Бизнес информационни технологии при доц. д-р Христина Кулина.

На 09.11.2019 г. (събота) от 09:15 ч. до 13:30 ч. (Група А) и от 12:30 ч. до 17:45 ч.(група В) в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Английски език със специалност Софтуерно инженерство, 1-ви курс, при доц. Иван Шотлеков (вместо 01.11.2019 г.). 

Упражненията по Уеб програмиране на 31.10.2019 г. (четвъртък) със специалност Информатика, 2-ри курс, 1 група, редовно обучение при Юри Хоптериев ще се проведат след обяд (вместо сутринта) както следва: 1а подгрупа от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 536 к.з.; 1б подгрупа от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 536 к.з.

На 30.10.2019 г. (сряда), занятията по избираема дисциплина "Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft" за всички специалности, редовно обучение, при докт. Милен Близнаков ще се провеждат от 13:30 до 17:00 в 433 к. з. (вместо часовете от 01.11.2019 г. , петък).

На 06.11.2019 г. (сряда), занятията по избираема дисциплина "Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft" за всички специалности, редовно обучение, при докт. Милен Близнаков ще се провеждат от 13:30 до 17:00 в 433 к. з. (вместо часовете от 08.11.2019 г. , петък).

На 25.10.2019 г. (петък) от 12:45 ч. до 16:00 ч. в 447 к.з.  ще се проведат извънредни занятия по избираема дисциплина "Платформена виртуализация" при хон. ас. Росен Христев (вместо на 1.11.2019 г.)

На 23.10.2019 г., 06.11.2019 г. и на 13.11.2019 г. от 14:15 ще се проведат извънредни упражнения по "Увод в информационните технологии", БИТ I курс при докторант Мария Гайдарова вместо на 30.10.2019, 20.11.2019 и 27.11.2019 г.

На 31.10.2019 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 18:45 ч. в 546 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Разпределени приложения за специалност Информатика, III-ти курс, редовно обучение при ас. Виктор Матански (вместо на 7.11.2019 г.).

На 24.10.2019 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 15:15 ч. в 441 с.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Алгебра 2 за специалност Математика, III-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Йордан Епитропов (вместо на 7.11.2019 г.)

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в зала 232 ще се прове извънредна лекция по  "Дискретна математика в бизнеса" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс Бизнес математика, редовно (вместо на 11.11.2019 г.).

На 20.11.2019 г. (сряда) ще се проведат извънредни упражнения по  "Дискретна математика в бизнеса" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс Бизнес математика, редовно,  от 8:15 ч. до 10:00 ч. в зала 232  (вместо на 6.11.2019 г.).

На 25.11.2019 г.(понеделник) от 9:00 ч. до 12:00 ч. в 547 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Финансова математика за специалност БИТ, II-ри курс, редовно обучение (от 9:00 ч. до 10:30 ч. за 1-ва група; от 10:30 ч. до 12:00 ч. - 2-ра и 3-та група) при гл. ас. д-р Милена Петкова  (вместо на 22.10.2019 г.).

На 24.10.2019 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 432 к.з. ще се отработят упражненията по Хоспитиране със специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, IV курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 7.11.2019 г.)

На 31.10.2019 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 432 к.з. ще се отработят упражненията по Хоспитиране със специалност „Математика и информатика“,  IV курс  при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 7.11.2019 г.)

Упражненията по Уеб програмиране на 24.10.2019 г. (четвъртък) със специалност Информатика, 2-ри курс, 1б група, редовно обучение при Юри Хоптериев ще се проведат от 08:15 ч. до 11:45 ч. в 535 к.з. (двата допълнителни учебни часа са вместо 7 ноември 2019 г.).

Упражненията по Уеб програмиране на 24.10.2019 г. (четвъртък) със специалност Информатика, 2-ри курс, 1а група, редовно обучение при Юри Хоптериев ще се проведат от 12:45 ч. до 16:00 ч. в 536 к.з. (двата допълнителни учебни часа са вместо 7 ноември 2019 г.).

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Информационни технологии“ за специалност „Бизнес математика“, I-ви курс в зала 447 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 07.11.2019 г. (четвъртък)).     

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 1 "А" група в зала 447 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 06.11.2019 г. (сряда)).     

На 05.11.2019 г. (вторник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 2 "А" и "Б" група (заедно) в зала 546 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 07.11.2019 г. (четвъртък)). 

На 05.11.2019 г. (вторник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 2 "А" група в зала 531 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 06.11.2019 г. (сряда)). 

На 15.11.2019 г. (петък) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 1 "А" група в зала 547 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 13.11.2019 г. (сряда)).     

На 15.11.2019 г. (петък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 2 "А" група в зала 547 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 13.11.2019 г. (сряда)).       

На 15.11.2019 г. (петък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 3 "А" група в зала 547 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 11.11.2019 г. (понеделник)). 

На 22.10.2019 г. (вторник) от 11:00 ч. до 12:30 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 2а група, редовно обучение при Юри Хоптериев (вместо 06.11.2019 г.).

На 22.10.2019 г. (вторник) от 12:45 ч. до 14:15 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 2б група, редовно обучение при Юри Хоптериев (вместо 06.11.2019 г.).

На 24.10.2019 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 3а група, редовно обучение при Юри Хоптериев (вместо 06.11.2019 г.).

На 18.10.2019 г. октомври занятията по английски език за специалност Софтуерно инженерство, 1ви курс, езикова група C, ще започнат в 12:30 в зала 546.

На  23.10.2019 г. (сряда),   06.11.2019 г. (сряда), 13.11.2019 г. (сряда),  от 14:15 ч. в 447 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по  Увод в информационните технологии  за специалност БИТ, 1-ви курс, 2б група, редовно обучение при  докт.  М. Гайдарова  (вместо на 30.10.2019 г., 20.11.2019 г. и 27.11.2019 г.).

На  24.10.2019 г. (четвъртък)  и  31.10.2019 г. (четвъртък),  от 09:15 ч. до 10:00 ч. в 423 ауд.  ще се проведат извънредни занятия по  Увод в информационните технологии  за специалност БИТ, 1-ви курс, при  доц. д-р Е. Ангелова  (вместо на 07.11.2019 г.).

На  30.10.2019 г. (сряда),  от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 446 к.з. ще се проведе извънредно  упражнение  по  Информационни технологии  за специалност МИИТ, 1-ви курс, 2а група, при  доц. д-р Е. Ангелова  (вместо на 07.11.2019 г.).

На 25.10.2019 г. (петък)  вместо от  9:15 часа, занятията по избираемата дисциплина Основи на моделирането при проф дмн Снежана Христова, ще се проведат от 14:00 в 432 к.з.   

На 26.10.2019 г. от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 423 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалности "СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО" и "ИНФОРМАТИКА", 3. курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 14.10.2019 г.

На 11.10.2019 г. (Петък) Избираема дисциплина 22 при проф. Н. Кюркчиев няма да се проведе. Занятията ще бъдат отработени на 18.10.2019 г. от 13:00 до 16:15 ч. в каб. 440.

На 16.10.2019 г. (сряда) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Информатика, 3-ри курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 06.11.2019 г.).

На 16.10.2019 г. (сряда) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Информатика, 3-ри курс, 3а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 06.11.2019 г.).

На 16.10.2019 г. (сряда) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Информатика, 3-ри курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 06.11.2019 г.).

На 17.10.2019 г. (сряда) от 08:15 ч. до 10:00 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 07.11.2019 г.).

На 17.10.2019 г. (сряда) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 07.11.2019 г.).

На 24.10.2019 г. (сряда) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 3а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 07.11.2019 г.).

На 18.10.2019, 25.10.2019, 01.11.2019 и 15.11.2015 занятията по ИД "Бизнес статистика със SPSS", при гл. ас. д-р Атанас Иванов ще бъдат удължени с 1 час поради пропуснато занятие на 8.11.2019 г. (петък).

На 11.11.2019 г. (понеделник) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, I курс, за 1а подгрупа, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 21.11.2019 г.)

На 14.10.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, I курс, за 1а подгрупа, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 07.11.2019 г.)

На 5.11.2019 г. (вторник) и 19.11.2019 г. (вторник) от 09:15 ч. до 11:45 ч. в 434 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 7.11.2019 г. и 21.11.2019 г.)

Занятия за избираема дисциплина по Въведение в математика на парите при проф. д-р Боян Златанов от 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11 2019 г.  ще се проведат на 12.10., 20.10., 26.10, 02.11, 09.11 в 536 к.з. от 09:00 ч. до 12:30 ч.

На 08.10.2019 г.(вторник) от 11:00 ч. до 16:00 ч. в 546 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Финансова математика за специалност БИТ, II-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 12:00 ч. до 13:30 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Модели на реални процеси за специалност Информатика, II-ри курс, 3а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Милена Петкова (вместо на 06.11.2019 г.).

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:00 ч. в 435 с.з. ще се проведат извънредни упражнения по Модели на реални процеси за специалност Информатика, II-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Милена Петкова (вместо на 06.11.2019 г.).

На 16.10.2019 г. (сряда) ще се проведат извънредни упражнения по  "Дискретна математика в бизнеса" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс Бизнес математика, редовноот 8:15 ч. до 10:00 ч. в зала 232  (вместо на 9.10.2019 г.).

На 21.10.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в зала 232 ще се прове извънредна лекция по  "Дискретна математика в бизнеса" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс Бизнес математика, редовно (вместо на 14.10.2019 г.).

На 5.11.2019 г.(вторник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 533 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Компютърни числени методи  за специалност Информатика, IV курс, 2а група, редовно обучение при докторант Стефани Панайотова (вместо на 06.11.2019).

На 5.11.2019 г. (вторник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 533 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Компютърни числени методи  за специалност Информатика, IV курс, 1б група, редовно обучение при докторант Стефани Панайотова (вместо на 06.11.2019).

На 11.10.2019 г. (петък) и на 18.10.2019 (петък) от 8:45 ч. до 12:30 ч. в зала 424 няма за бъдат проведени лекции по Избираема дисциплина Стратегии за навлизане на пазари. Бизнес развитие при хон. ас. Силвия Павлова MBA CMC. Занятията ще бъдат отработени допълнително на 25.10.2019 г. (петък) и 15.11.2019 г. (петък) от 13:00 до 16:00 ч в зала 424.

На 22.10.2019 г. (вторник) от 12:45 до 15:15 в 533 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Интегриран практикум по информатика за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 07.11.2019 г.).

 На 29.10.2019 г. (вторник) от 13:30 до 15:15 в 533 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Информационни технологии в образованието за специалност Математика, информатика и информационни технологии, III курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 06.11.2019 г.).

 На 23.10.2019 г. (сряда), 30.10.2019 г. (сряда) и 13.11.2019 г. (сряда) от 08:30 до 09:15 в 433 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Събитийно програмиране за специалност Математика и информатика, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 06.11.2019 г.).

На 03.10.2019 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 14:30 ч. в 547 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Събитийно програмиране за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 2 гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 10.10.2019 г. (четвъртък) от 8:30 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Числени методи за специалностите ИТМОМ и МИИТ, III-ти курс, редовно обучение при доц. д-р Дойчин Бояджиев (вместо на 16.10.2019 г.).

На 21.10.2019 г. (понеделник) от 9:15 ч. до 10:45 ч. в 547 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 6.11.2019 г.).

На 21.10.2019 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 12:30 ч. в 547 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 6.11.2019 г.).

На 21.10.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 6.11.2019 г.).

На 21.10.2019 г. (понеделник) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 7.11.2019 г.).

На 21.10.2019 г. (понеделник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 3а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 6.11.2019 г.).

На 4.11.2019 г. (понеделник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 547 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 7.11.2019 г.).

На 4.11.2019 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 7.11.2019 г.).

На 4.11.2019 г. (понеделник) от 14:15 ч. до 17:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес математика, III-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 12.11.2019 г.).

На 4.11.2019 г. (понеделник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес математика, III-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 12.11.2019 г.).

На 5.11.2019 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 12.11.2019 г.).

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 547 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 21.11.2019 г.).

На 19.11.2019 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 21.11.2019 г.).

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 13.11.2019 г.).

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 13.11.2019 г.).

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 1a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 13.11.2019 г.).

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 3а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 13.11.2019 г.).

Занятията по Мобилни Приложения - Android за начинаещи няма да се проведат на 04.10.2019 поради отсъствие на преподавателя. На 11.10.2019 упражненията ще се проведат нормално. Датата на отработване  на изпуснатите занятия ще се уточни допълнително.

На 07.10.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „ Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 2 "Б" група в зала 447 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 10.10.2019 г. (четвъртък)). 

На 07.10.2019 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „ Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 2 "А" група в зала 447 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 10.10.2019 г. (четвъртък)). 

На 08.10.2019 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Информационни технологии“ за специалност „Бизнес математика“, I-ви курс в зала 531 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 10.10.2019 г. (четвъртък)). 

На 08.10.2019 г. (вторник) от 12:45 ч. до 15:15 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 1 "А" група в зала 533 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 09.10.2019 г. (сряда)). 

Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ