Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация на: 16.03.2020 г.

На 16.03.2020 г. от 08:15 ч. до 10:00 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по KMK за специалност СТД, 3-ри курс, 3а и 2а групи, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 16.03.2020 г. от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по KMK за специалност СТД, 3-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 16.03.2020 г. от 12:45 ч. до 14:30 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по KMK за специалност БИТ, 3-ри курс, 1б и 1а групи, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 19.03.2020 г. от 08:15 ч. до 10:00 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за специалност СТД, 1-ри курс, 1a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 19.03.2020 г. от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за специалност СТД, 1-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 19.03.2020 г. от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за специалност СТД, 1-ри курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 19.03.2020 г. от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за специалност СТД, 1-ри курс, 3a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 19.03.2020 г. от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за специалност СТД, 1-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 16.03.2020 г. от 09:00 ч. до 10:45 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по KMK за специалност БИТ, 3-ти курс, 3а група, редовно обучение при хон. ас. Лазар Пендов, вместо пропуснатите упражнения на 11.03.2020 г от 13:30-15:15.

На 16.03.2020 г. от 11:00 ч. до 12:45 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по KMK за специалност БИТ, 3-ри курс, 2а група, редовно обучение при хон. ас. Лазар Пендов, вместо пропуснатите упражнения на 11.03.2020 г от 15:15-17:00.

На 16.03.2020 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 12:30 ч. в 231 с.з. ще се проведат извънредни занятия и изпит по  избираема дисциплина Следене и управление на космически апарати (с Java)  при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев и д-р Христо Инджов   (вместо на 06.03.2020 г.).

На 16.03.2020 г. от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 2. аула ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалности СТД и БИТ, 3. курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 09.03.2020 г.

На 18.03.2020 г. (сряда) от 08:30 ч. - 10:45 ч. в 533 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране, за специалност БИТ, I курс, при ас. Хасан Гюлюстан. (вместо на 11.03.2020 г.)

На 16.03.2020г. от 09:00 ч. до 10:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3-ти курс, редовно обучение, 1а група при ас. Ирина Кръстева, вместо на 10.03.2020г.

На 16.03.2020г. от 11:00 ч. до 12:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3-ти курс, редовно обучение, 1б група при ас. Ирина Кръстева, вместо на 10.03.2020г.

На 16.03.2020г. от 13:00 ч. до 14:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3-ти курс, редовно обучение, 2а група при ас. Ирина Кръстева, вместо на 10.03.2020г.

На 16.03.2020г. от 15:00 ч. до 16:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3-ти курс, редовно обучение, 2б група при ас. Ирина Кръстева, вместо на 10.03.2020г.

На 16.03.2020г. от 16:45 ч. до 18:30 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3-ти курс, редовно обучение, 3 група при ас. Ирина Кръстева, вместо на 10.03.2020г.

На 16.03.2020г. от 09:00 ч. до 11:30 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии 1" за специалност СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН, 2-ти курс, редовно обучение, 2б група при ас. Ирина Кръстева, вместо на 10.03.2020г.

На 16.03.2020г. от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии 1" за специалност СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН, 2-ти курс, редовно обучение, 3а група при ас. Ирина Кръстева, вместо на 10.03.2020г.

На 16.03.2020г. от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии 1 " за специалност СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН, 2-ти курс, редовно обучение, 1б група при ас. Ирина Кръстева, вместо на 10.03.2020г.

На 17.03.2020 г. (вторник) от 13:30 ч. - 18:46 ч. в 423 ауд. ще се проведат упражнения по Основи на графичния дизайн, за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, при докт-т Надежда Ангелова. (вместо на 10.03.2020 г.)

На 7.03.2020 г. от 08:15 ч. до 10:00 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по KMK за специалност СТД, 3-ри курс, 3а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 7.03.2020 г. от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по KMK за специалност СТД, 3-ри курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 7.03.2020 г. от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по KMK за специалност СТД, 3-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 8.03.2020 г. от 08:15 ч. до 10:00 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за специалност СТД, 1-ри курс, 1a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 8.03.2020 г. от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за специалност СТД, 1-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 8.03.2020 г. от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за специалност СТД, 1-ри курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 8.03.2020 г. от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за специалност СТД, 1-ри курс, 3a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 8.03.2020 г. от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за специалност СТД, 1-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 10.03.2020 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в зала 603 ще се прове извънредна лекция по "Дискретни структури" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 1-ри курс Софтуерно инженерство, редовно (вместо на 3.03.2020 г.).

На 09.03.2020 г. (понеделник) от 14:15 до 17:00 часа в 423 зала. ще се проведат лекции по „Създаване на ГПИ (C#)“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ 1 курс, при  доц. д-р Тодорка Терзиева (вместо на 02.03.2020 г.).

На 10.03.2020 г. (вторник) от 12:30 до 15:00 часа в 346 к.з. ще се проведат лекции по „Въведение в уеб програмирането“ за специалност МИИТ и ИТМОМ, 1 курс, при  доц. д-р Тодорка Терзиева (вместо на 03.03.2020 г.).

На 06.03.2020 г. (петък) от 13:30 до 17:00 в 232 с.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Математически анализ 1 за специалност Бизнес математикаI курс, редовно обучение при проф. дмн Петко Пройнов (вместо 03.03.2020 г.). 

На 05.03.2020 г. (четвъртък) от 12:45 часа до 14:15 часа в 447 к.з. ще се проведат лекции по "Администриране на динамични уеб системи" за специалност "Софтуерни технологии и дизайн", II курс, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо на 03.03.2020 г.).

На 10.03.2020 г. от 9:15 до 10:00 часа в 424 ауд. ще се проведат извънредни лекционни часове по дисциплината ССМ (пропуснати от 04.02.2020 г.) за спец. Софтуерни технологии и дизайн при доц. д-р Хр. Кулина

 На 13.03.2020 г. от 12:45 до 16:00 часа в 146 к.з ще се проведат извънредни лекционни часове по избираемата дисциплина Маркетингови изследвания (пропуснати от на 07.02.2020 г.) при доц. д-р Христина Кулина.

На 04.03.2020 г в 431 к. з. от 11 часа ще се проведът извънредни лабораторни упражнения по Дискретни структури с 1-ва б група, спец. "Софтуерно инжинерство" при ас. д-р Атанас Илчев.

На 05.03.2020 г в 436 к. з. от 17 часа ще се проведът извънредни лабораторни упражнения по Дискретни структури с 1-ва а група, спец. "Софтуерно инжинерство" при ас. д-р Атанас Илчев.  

На 05.03.2020 г. (четвъртък) от 13:30 ч. - 16:00 ч. за 1б гр. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Информатика“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 3.03.2020 г.)

На  25.02.2020 г. (вторник)  и  10.03.2020 г. (вторник),  от 17:00 ч. - 17:45 ч. за 2 гр. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Счетоводство и счетоводни информационни системи, за специалност „Бизнес информационни технологии“, II курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 3.03.2020 г.)

На 10.03.2020 г. (вторник) от 08:15 ч. до 10:00 ч. в 447 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии в интернет, за специалност СТД , IV курс (група 1),  при ас. Иван Желев (вместо 22.01.2020 г.).

На 10.03.2020 г. (вторник) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 447 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии в интернет, за специалност СТД , IV курс(група 2),  при ас. Иван Желев (вместо 22.01.2020 г.).

На 10.03.2020 г. (вторник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 447 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии в интернет, за специалност СТД , IV курс(група 3),  при ас. Иван Желев (вместо 22.01.2020 г.).

На 10.03.2020 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 536 к.з. ще се проведат упражнения по АДУС, за специалност СТД , II  курс(група 3),  при ас. Иван Желев (вместо 20.01.2020 г.).

На 04.03.2020 г. (сряда) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 433 к.з. ще се проведат упражнения по АДУС, за специалност СТД , II  курс(2),  при ас. Иван Желев (вместо 22.01.2020 г.).

На 02.03.2020 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 16:00 ч. в 246 к.з. ще се проведат упражнения по АДУС, за специалност СТД , II  курс(група 1),  при ас. Иван Желев (вместо 20.01.2020 г.).

На 27.02.2020 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 434 к.з. ще се проведат упражнения по ИТИ, за специалност БИТ , I  курс(група 2а),  при ас. Иван Желев (вместо 06.01.2020 г.).

На 26.02.2020 г. (сряда) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 433 к.з. ще се проведат упражнения по АДУС, за специалност СТД , II  курс(група 2),  при ас. Иван Желев (вместо 08.01.2020 г.).

На 25.02.2020 г. (вторник) от 08:15 ч. до 10:00 ч. в 447 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии в интернет, за специалност СТД , IV курс (група 1),  при ас. Иван Желев (вместо 08.01.2020 г.).

На 25.02.2020 г. (вторник) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 447 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии в интернет, за специалност СТД , IV курс(група 2),  при ас. Иван Желев (вместо 08.01.2020 г.).

На 25.02.2020 г. (вторник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 447 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии в интернет, за специалност СТД , IV курс(група 3),  при ас. Иван Желев (вместо 08.01.2020 г.).

На 25.02.2020 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 447 к.з. ще се проведат упражнения по АДУС, за специалност СТД , II  курс(група 3),  при ас. Иван Желев (вместо 06.01.2020 г.).

На 24.02.2020 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 16:00 ч. в 246 к.з. ще се проведат упражнения по АДУС, за специалност СТД , II  курс(група 1),  при ас. Иван Желев (вместо 06.01.2020 г.).

На 27.02.2020 г. (четвъртък) от 16:00 ч. до 17:45 ч. в 447 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Верификация и валидиране на софтуер, за специалност Софтуерно инженерство, IV курс,  при ас. Веселина Нанева (вместо 09.01.2020 г.). 

На 04.03.2020 г. (сряда) от 13:30 до 15:00 в 433 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Методика на обучението по информатика и информационни технологии за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, III курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 03.03.2020 г.).

На 04.03.2020 г. (сряда) от 15:15 до 17:00 в 433 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Методика на обучението по информатика и информационни технологии за специалност Математика, информатика и информационни технологии, III курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 03.03.2020 г.).

На 25.02.2020 г. (вторник) от 08:00 ч. до 10:45 ч. в 232 с.з. ще се проведат упражнения по Английски език, за специалност Софтуерно инженерство , I курс,  при ас. Цветелина Цветкова (вместо 17.02.2020 г.).

На 05.03.2020 г. (четвъртък) от 09:15 ч. до 12:30 ч. в 436 с.з. ще се проведат упражнения по Диференциални уравнения, за специалност Бизнес математика , II курс,  при гл. ас. д-р Слав Чолаков (вместо 03.03.2020 г.). 

На 12.02.2020г. от 18:00 ч. до 19:30 ч. в 431 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Бази от данни" за специалност ИНФОРМАТИКА, 2-ри курс, редовно обучение, 2б група при х. ас. Невена Моралийска, вместо от 14:30 ч. до 16:00 ч. на 22.01.2020г.       

На 19.02.2020г. от 18:00 ч. до 19:30 ч. в 431 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Бази от данни" за специалност ИНФОРМАТИКА, 2-ри курс, редовно обучение, 2а група при х. ас. Невена Моралийска, вместо от 16:15 ч. до 17:45 ч. на 22.01.2020г.   

На 26.02.2020г. от 18:00 ч. до 19:30 ч. в 431 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Бази от данни" за специалност ИНФОРМАТИКА, 2-ри курс, редовно обучение, 2б група при х. ас. Невена Моралийска, вместо от 14:30 ч. до 16:00 ч. на 05.02.2020г.      

На 04.03.2020г. от 18:00 ч. до 19:30 ч. в 431 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Бази от данни" за специалност ИНФОРМАТИКА, 2-ри курс, редовно обучение, 2а група при х. ас. Невена Моралийска, вместо от 16:15 ч. до 17:45 ч. на 05.02.2020г.

На 10.02.2020г. (понеделник) от 18:00 ч. до 19:30 ч. в 432 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Бази от данни" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 2-ри курс, редовно обучение, 2а група при х. ас. Невена Моралийска, вместо от 14:30 ч. до 16:00 ч. на 20.01.2020г.  

На 17.02.2020г. от 18:00 ч. до 19:30 ч. в 432 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Бази от данни" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 2-ри курс, редовно обучение, 3а група при х. ас. Невена Моралийска, вместо от 16:15 ч. до 17:45 ч. на 20.01.2020г.      

На 12.03.2020 г. (четвъртък) от 8:15 до 10:00 ч. в 447 ауд. ще се отработят лекциите по Въведение в облачните технологии за специалност Бизнес информационни технологии, III курс, редовно обучение, при доц. д-р Ст. Хаджиколева (вместо на 3.03.2020 г). 

На 27.02.2020г. от 12:45 ч. до 14:15 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3-ти курс, редовно обучение, 1а група при ас. Ирина Кръстева, вместо от 8:15 ч. до 10:00 ч. на 03.03.2020г.

На 27.02.2020г. от 14:30 до 16:00 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3-ти курс, редовно обучение, 1б група при ас. Ирина Кръстева, вместо от 10:00 ч. до 11:45 ч. на 03.03.2020г.

На 05.03.2020г. от 12:45 до 14:15 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3-ти курс, редовно обучение, 2а група при ас. Ирина Кръстева, вместо от 11:45 ч. до 13:30 ч. на 03.03.2020г.

На 05.03.2020г. от 14:30 до 16:00 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3-ти курс, редовно обучение, 2б група при ас. Ирина Кръстева, вместо от 15:15 ч. до 17:00 ч. на 03.03.2020г.

На 05.03.2020г. от 16:15 до 17:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Софтуерни технологии" за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 3-ти курс, редовно обучение, 3 група при ас. Ирина Кръстева, вместо от 17:00 ч. до 18:45 ч. на 03.03.2020г.

На 29.02.2020 г. от 9:00 в 423 ауд. ще се проведе извънредно занятие по Анализ на инвестиционни проекти за специалност Бизнес информационни технологии4-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 22.01.2020 г.).

На 07.03.2020 г. от 9:00 в 423 ауд. ще се проведе извънредно занятие по Анализ на инвестиционни проекти за специалност Бизнес информационни технологии4-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 29.01.2020 г.).

На 18.02.2020 г. (вторник), часовете по Въведение в облачните технологии за специалност БИТ, 3-ви курс, редовно обучение при хон. ас. Емил Йончев, които са от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 246 к.з., ще се проведат от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 434 к. з.

На 18.02.2020 г. (вторник)25.02.2020 г. (вторник) и 10.03.2020 г. (вторник) занятията по дисциплината "Застрахователна математика" за специалности БИТ и БМ при проф. Николай Кюркчиев ще се проведат с удължено времетраене: от 12:45 до 16:00 часа.

На 13.02.2020 г. (четвъртък) от 11:45ч. до 14:15 ч. в 424 ауд. няма да бъдат проведени лекции по ООП на Java за специалност Информатика, редовно обучение, II-ри курс при доц. д-р Владимир Вълканов. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 24.02.2020 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 16:00 ч. в 533 к.з. ще се отработят упражненията по Управление на софтуерни проект със специалност „Софтуерно инженерство“, IV курс при доц. д-р Светослав Енков. (вместо на 03.03.2020 г.)

На 05.03.2020 (четвъртък) от 13:30 до 17:45 в 345 с.з. ще се поведат занятия по Английски език за специалност Информатика, група D, 1ви курс редовно обучение, при хон.ас. Анастасия Паланова (вместо на 03.03.2020)

На 18.02.2020 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Информационни технологии“ за специалност „Информатика“, 2 "А" група в зала 146 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо 24.02.2020 г. (понеделник)).

На 18.02.2020 г. (вторник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Информационни технологии“ за специалност „Информатика“, 2 "Б" и 3 "А" група в зала 146 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо 24.02.2020 г. (понеделник)).

На 19.02.2020г., на 26.02.2020г. и на 11.03.2020г. от 11:00 ч. до 11:45ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Информационни технологии" за специалност Информатика 1 курс, редовно обучение при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо лекцията от 12.02.2020г. поради заболяване на преподавателя.

На 20.02.2020г., на 27.02.2020г. и на 05.03.2020г. от 15:15 ч. до 17:00ч. в 536 с.з.. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Уеб дизайн" за специалности ИТМОМ и МИИТ 2 курс, редовно обучение при доц. д-р Тодорка Глушкова, вместо лекциите от 06.02.2020г. и 13.02.2020г. поради заболяване на преподавателя.

На 15.02.2020 г. (събота) от 09:00 ч. в 432 к.з. - ще бъдат проведени упражнения по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес информационни технологии, 4-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова. (вместо на 06.02.2020 г.)

На 25.02.2020 г. (вторник) от 09:15 ч. до 13:30 ч. в 146 к.з. ще се отработят лекции и упражнения по КСК  със специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, II курс при гл. ас. д-р Магдалена Веселинова. (вместо на 03.03.2020 г.)

На 10.02.2020 г. (понеделник ) от 11:00 ч. до 12:30 ч. в 232 к.з. ще се отработят лекциите по ММРМЗ  със специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 27.01.2020 г.)

На 4.02.2020 г. (вторник) от 8:30 ч. до 11:00 ч. в 232 к.з. ще се отработят упражненията по ТПП  със специалност„Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“,  IV курс  при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 29.01.2020 г.)

На 11.02.2020 г. (вторник) от 9:15 ч. до 10:45 ч. в 232 к.з. ще се отработят упражненията по ТПП  със специалност„Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“,  IV курс  при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 29.01.2020 г.)

На 06.02.2020 г. (четвъртък) няма да бъде проведена лекцията по Теория на числата за специалност Математика, 4-ти курс, при гл. ас. д-р Йордан Епитропов. Занятието ще бъде реализирано допълнително във възможно за преподавателя и студентите време.

На 28.01.2020 г. (сряда) няма да бъде проведена лекция по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес информационни технологии, 4-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова. Занятието ще бъде отработено допълнително в съобразено за студентите време.

На 29.01.2020 г. (сряда) от 15:15 до 17:45 ч. в 422 ауд. ще се проведе лекция по Информационно моделиране за специалност Информатика, IV-ти курс, редовно обучение, при проф. А. Илиев (вместо на 28.01.2020).

Часовете по избираема дисциплина Основи на сигурността в киберпространството в петък, 24 януари 2020 г. няма да се проведат поради заетост на преподавателите. Отучването им ще се договори допълнително със студентите.

На 26.02.2020 г. (Вторник) от  08:15 ч. до 10:00 ч.  в 447 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по KMK за специалност БИТ, 3-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 3.3.2020 г.).

На 26.02.2020 г. (Вторник) от 10 ч. до 11:45 ч.  в 447 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по KMK за специалност БИТ, 3-ри курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 3.3.2020 г.).

На 4.03.2020 г. (Вторник) от  08:15 ч. до 10:00 ч.  в 447 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за специалност СТД, 1-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 3.3.2020 г.).

На 4.03.2020 г. (Вторник) от   10 ч. до 11:45 ч  в 447 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за специалност СТД, 1-ри курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 3.3.2020 г.).

На 22.01.2019 г. (сряда) от 8:15 ч. до 10:00 ч. в 447 к.з. ще се проведат упражненията по Операционни системи и компютърни архитектури за специалност Софтуерно инженерство, редовно обучение, II-ри курс, 1 група при хон. ас. Росен Христев. (вместо на 13.01.2020 год.)

На 22.01.2019 г. (сряда) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 447 к.з. ще се проведат упражненията по Операционни системи и компютърни архитектури за специалност Софтуерно инженерство, редовно обучение, II-ри курс, 2а група при хон. ас. Росен Христев. (вместо на 13.01.2020 год.)

На 22.01.2019 г. (сряда) от 11:45ч. до 13:30 ч. в 447 к.з. ще се проведат упражненията по Операционни системи и компютърни архитектури за специалност Софтуерно инженерство, редовно обучение, II-ри курс, 2б група при хон. ас. Росен Христев. (вместо на 13.01.2020 год.)

На 22.01.2019 г. (сряда) от 13:30ч. до 15:15 ч. в 447 к.з. ще се проведат упражненията по Операционни системи и компютърни архитектури за специалност Софтуерно инженерство, редовно обучение, II-ри курс, 3а група при хон. ас. Росен Христев. (вместо на 13.01.2020 год.)

На 16.01.2020 г. (четвъртък) няма да бъдат проведени упражнения по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес информационни технологии, 4-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 13.01.2019 г. (понеделник) от 11:45ч. до 18:45 ч. в 547 к.з. няма да бъдат проведени упражненията по Операционни системи и компютърни архитектури за специалност Софтуерно инженерство, редовно обучение, II-ри курс, 1, 2а, 2б и 3а групи,  при хон. ас. Росен Христев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 21.01.2020 г. (вторник) от  08:15 ч. до 10:00 ч.  в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бизнес информационни системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 2 група, редовно обучение при ас. Веселина Нанева (вместо на 08.01.2020 г.).

На 21.01.2020 г. (вторник) от  10:00 ч. до 11:45 ч.  в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бизнес информационни системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 3 група, редовно обучение при ас. Веселина Нанева (вместо на 08.01.2020 г.).

На 21.01.2020 г. (вторник) от  11:45 ч. до 13:30 ч.  в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бизнес информационни системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 1 група, редовно обучение при ас. Веселина Нанева (вместо на 08.01.2020 г.).

На 08.01.2019 г. (сряда) от 8:15ч. до 13:30 ч. в 547 к.з. няма да бъдат проведени упражненията по Бизнес информационни системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, редовно обучение, IV-ти курс, 1, 2 и 3 гр.,  при ас. Веселина Нанева. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 06.01.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 13:30 ч. в 434 к.з. няма да бъдат проведени упражненията по Въведение в облачните технологии за специалност БИТ, 3-ви курс, редовно обучение при хон. ас. Емил Йончев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 07.01.2019 г. (вторник) от 15:15 ч. до 18:45 ч. в 434 к.з. няма да бъдат проведени упражненията по Въведение в облачните технологии за специалност БИТ, 3-ви курс, редовно обучение при хон. ас. Емил Йончев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 06.01.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 535 к.з. няма да бъдат проведени упражненията по Информационни технологии в математиката за специалност БИТ, 1-ви курс, 2а гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 06.01.2019 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 246 к.з. няма да бъдат проведени упражненията по Администриране на динамични уебсистеми за специалност СТД, 2-ри курс, 1 гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 06.01.2019 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 246 к.з. няма да бъдат проведени упражненията по Администриране на динамични уебсистеми за специалност СТД, 2-ри курс, 3 гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 08.01.2019 г. (сряда) от 8:15ч. до 13:30 ч. в 546 к.з. няма да бъдат проведени упражненията по Информационни технологии в интернет за специалност СТД, 4-ти курс, 1,2 и 3 гр, редовно обучение при ас. ИванЖелев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 08.01.2019 г. (сряда) от 13:30. до 15:15 ч. в 546к.з. няма да бъдат проведени упражненията по  Администриране на динамични уеб системи заспециалност СТД, 2-ри курс, 2 гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентитевреме.

На 20.12.2019 г. (петък) от 09:00 ч. до 13:30 ч. в 531 к.з. ще се проведат упражнения по Създаване на ГПИ ( С#) , за специалност „СТД“, I курс, 1б група, задочно обучение, при  м.и. Стефан Ставрев (вместо на 15.12.2019 г.)

На 04.12.2019 г. (сряда) от 8:15 до 9:15 в 431 к. з. и от 11:45 до 13:30 в 531 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране за специалност БМ, I курс при ас. Иванов (вместо 06.11.2019).

На 04.12.2019 г. (сряда) от 13:30 до 14:15 в 433 к. з. и от 17:0 до 18:45 в 432 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране за специалност М, I курс при ас. Иванов (вместо 06.11.2019).

На 05.12.2019 г. (четвъртък) от  08:15 ч. до 10:00 ч.  в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 5.12.2019 г.).

На 05.12.2019 г. (четвъртък) от  10:00 ч. до 11:45 ч.  в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 5.12.2019 г.).

На 06.12.2019 г. (петък) от  12:45 ч. до 16:15 ч.  в 432 к.з. ще се проведе извънредно занятие по ИД "Бизнес статистика със SPSS" при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 1.11.2019 г.).

На 05.12.2019 г. от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 424 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалности "СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО" и "ИНФОРМАТИКА", 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 02.12.2019 г.  

На 29.11.2019 г. (петък) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 532 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по ВКН за специалност И, II курс, 3а подгрупа при ас. Иванов (вместо 07.11.2019, 15:15-17:45).

На 02.12.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 533 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по ВКН за специалност И, II курс, 3а подгрупа при ас. Иванов (вместо 21.11.2019, 15:15-17:45).

На 03.12.2019 г. (вторник) от 11:0 ч. до 13:30 ч. в 434 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по АСД за специалност ИТМОМ, II курс при ас. Иванов (вместо 07.11.2019, 9:15-11:45).

На 06.12.2019 г. (Петък) от 12:45 до 16:00 в 447 к.з.  ще се проведат извънредни занятия по избираема дисциплина "Платформена вирутализация" при хон. ас Росен Христев.

Упражненията по Избираема Дисциплина "Мобилни Приложения - Андроид за начинаещи" няма да се проведе на 29.11.2019 г. поради отсъствие на преподавателят. Упражненията ще се отучват на 06.12.2019 от 9:00 сутринта в кабинет 547.

На 26.11.2019 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 534 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по АСД за специалност МИИТ, II курс при ас. Иванов (вместо 07.11.2019, 11:45-13:30).

На 28.11.2019 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 15:15 ч. в 434 к. з. ще се проведе извънредно упражнение по АСД за специалност МИИТ, II курс при ас. Иванов (вместо 07.11.2019, 13:30-14:15).

На 05.12.2019 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 15:15 ч. в 434 к. з. ще се проведе извънредно упражнение по АСД за специалност МИИТ, II курс при ас. Иванов (вместо 21.11.2019, 13:15-14:00).

На 28.11.2019 г. (четвъртък) Английски език при гл. ас. д-р Кирина Бойкова няма да се проведе за специалност БИТ, 1 курс, група А. Занятията ще бъдат отработени в удобно за студентите и преподавателя време.

На 29.11.2019 г. (петък) Английски език при гл. ас. д-р Кирина Бойкова няма да се проведе за специалности СИ и СТД1 курс, групи D. Занятията ще бъдат отработени в удобно за студентите и преподавателя време.

На 03.12.2019 г. (вторник) от 15:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Линейна алгебра и аналитична геометрия“ за специалност „Информатика“, I-ви курс, 1 група в зала 435 при  докт-т Веселина Тавкова (отучване вместо на 05.12.2019 г. (четвъртък)).

На 04.12.2019 г. (сряда) от 12:45 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Линейна алгебра и аналитична геометрия“ за специалност „Информатика“, I-ви курс, 2 група в зала 441 при  докт-т Веселина Тавкова (отучване вместо на 05.12.2019 г. (четвъртък)).

На 06.12.2019 г. (Петък) Избираема дисциплина 22 при проф. Н. Кюркчиев няма да се проведе. Занятията ще бъдат отработени на 29.11.2019 г. от 13:00 до 16:15 ч. в каб. 440.

На 04.12.2019 г. (сряда) от 15:15 до 17:45 ч. в 422 ауд. ще се отработят лекциите по Мобилни приложения за специалност Софтуерно инженерство, III курс, редовно обучение, при доц. д-р Ст. Хаджиколева (вместо на 19.11.2019 г).

На 23.11.2019 г. (събота) от 09:00ч. до 13:00 ч. в 446 к.зще се проведат извънредни занятия по Компютърна лингвистика  за специалност Информатика групи:  , IV курс, редовно обучение при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев   (вместо на 21.11.2019 г. от 11.45). 

На 20.11.2019 (сряда) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 531 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Компютърни числени методи  за специалност Информатика, IV курс, 2а група, редовно обучение при докторант Стефани Панайотова (вместо на 20.11.2019 от 13:30-16:00).

На 4.12.2019 г. (сряда) от 8:15 - 10:00 ч. за 3 гр., 10:00 - 11:45 ч. за 1 гр. в 531 к.з., 17:00 - 18:45 ч. за 2 гр. в 146 к.з. ще се проведат упражнения по Електронна търговия, за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 6.11.2019 г.)

На 15.11.2019 г. (Петък) Английски език при гл. ас. д-р Кирина Бойкова няма да се проведе за специалности СИ и СТД, групи D. Занятията ще бъдат отработени в удобно за студентите и преподавателя време.

На 19.11.2019 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Информационни технологии“ за специалност „Бизнес математика“, I-ви курс в зала 531 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо 21.11.2019 г. (четвъртък)).

На 19.11.2019 г. (вторник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „СТД“, I-ви курс, 2 "А" група в зала 533 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо 21.11.2019 г. (четвъртък)).

На 19.11.2019 г. (вторник) от 16:00 ч. до 18:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „СТД“, I-ви курс, 2 "Б" група в зала 533 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо 21.11.2019 г. (четвъртък)).   

На 23.11.2019 г. (събота) от 13:30 ч. до 16:45 ч. в 531 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Английски език със специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, при доц. Иван Шотлеков (вместо 06.11.2019 г.).

На 19.11.2019 г. (вторник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 424 ауд. ще се проведат извънредни лекции по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, редовно обучение при доц. Елена Сомова (вместо на 27.11.2019 г.).

На 19.11.2019 г. (вторник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 423 ауд. ще се проведат извънредни лекции по Алгоритми и структури от данни със специалности МИИТ и ИТМОМ, 2-ри курс, редовно обучение при доц. Елена Сомова (вместо на 27.11.2019 г.).

На 20.11.2019 г. (сряда) от 17:00 до 19:30 ч. ще се проведе лекция по ЗЗИС за специалност БИТ, IV-ти курс, редовно обучение при проф. А. Илиев (вместо на 19.11.2019).

На 14.11.2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 246 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по ЗЗИС за специалност БИТ, IV-ти курс, редовно обучение при ас. Виктор Матански.

На 14.11.2019 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 18:45 ч. в 546 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Разпределени приложения за специалност Информатика, III-ти курс, редовно обучение при ас. Виктор Матански.

На 21.10.2019 г. (четвъртък) от  08:15 ч. до 10:00 ч.  в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 21.11.2019 г.).

На 21.10.2019 г.  (четвъртък) от   10:00 ч. до 11:45 ч.  в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 21.11.2019 г.).

На 28.10.2019 г. ( четвъртък) от   10:00 ч. до 11:45 ч.  в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 3а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 21.11.2019 г.).

На 22.11.2019 г. (Петък) Избираема дисциплина 22 при проф. Н. Кюркчиев няма да се проведе. Занятията ще бъдат отработени на 15.11.2019 г. от 13:00 до 16:15 ч. в каб. 440.

На 20.11.2019 г. (сряда) от 11:45 ч. до 13:15 ч. в 447 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране чрез .NET за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс1 група, редовно обучение при ас. Веселина Нанева (вместо на 12.11.2019 г.).

На 20.11.2019 г. (сряда) от 13:15 ч. до 15:30 ч. в 447 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране чрез .NET за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 2 група, редовно обучение при ас. Веселина Нанева (вместо на 12.11.2019 г.). 

На 19.11.2019 г. (вторник) от 15:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Линейна алгебра и аналитична геометрия“ за специалност „Информатика“, I-ви курс, 1 група в зала 435 при  докт-т Веселина Тавкова (отучване вместо на 21.11.2019 г. (четвъртък)).

На 20.11.2019 г. (сряда) от 14:30 ч. до 17:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Линейна алгебра и аналитична геометрия“ за специалност „Информатика“, I-ви курс, 2 група в зала 232 при  докт-т Веселина Тавкова (отучване вместо на 21.11.2019 г. (четвъртък)).

На 15.11.2019 г. (петък) от 12:45 ч. до 16:00 ч. в 434 к.з ще се проведат извънредни занятия по Компютърна лингвистика  за специалност Информатика групи: 1б, 2б , IV курс, редовно обучение при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев   (вместо на 07.11.2019 г.).  

На 16.11.2019 г. от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 423 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалности "СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО" и "ИНФОРМАТИКА", 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 11.11.2019 г.  

На 15.11.2019 г. (петък) от 12:45 ч. до 16:00 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Компютърна лингвистика  за специалност Информатика групи: 1б, 2б , IV курс, редовно обучение при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев   (вместо на 07.11.2019 г.).

На 08.11.2019 г. (петък) от 12:45 ч. до 16:00 ч. в 533 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Технологии за виртуализация при докт. инж. Слави Глухов. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 12.11.2019 г. (вторник) от 12:45 до 15:15 в 533 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Интегриран практикум по информатика за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 14.11.2019 г.).

На 28.11.2019 г. (четвъртък) от 15:15 ч. в 423 ауд.  ще се проведат извънредни занятия по Финансова математика за специалност БИТ, II-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев   (вместо на 10.10.2019 г.).

На 05.12.2019 г. (четвъртък) от 15:15 ч. в 423 ауд.  ще се проведат извънредни занятия по Финансова математика за специалност БИТ, II-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев   (вместо на 06.11.2019 г.).

На 08.11.2019 г. (петък) както е по учебен график от 9:15 до 12:30 ч. в 432 к.з. ще се проведат  занятията по избираема дисциплина Основи на  моделирането при проф. Сн. Христова.

На 08.11.2019 г. (петък) както е по уч. график от 9:15 до 12:30 ч. в 532 к.з. ще се проведат  лекциите по избираема дисциплина Информационна сигурност при доц. Николай Касъклиев.

На 08.11.2019 г. (петък) от 13:00 до 16:15 ч. в каб. 440 ще се проведат извънредни лекции по Избираема дисциплина 22 при проф. Николай Кюркчиев (вместо на 01.11.2019 г.).

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 146 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност Софтуерно инженерство, 2б група, II-ри курс, редовно обучение при хон.ас. Стефани Паунова (вместо на 06.11.2019 г.)

На 14.11.2019 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 346 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност Софтуерно инженерство, 2б група, II-ри курс, редовно обучение при хон.ас. Стефани Паунова (вместо на 13.11.2019 г.)

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 146 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност Софтуерно инженерство, 2а група, II-ри курс, редовно обучение при хон.ас. Стефани Паунова (вместо на 11.11.2019 г.)

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 18:45 ч. в 231 с.з. ще се проведат извънредни занятия по Бизнес английски език със специалност Бизнес математика, 4-ти курс, при хон.ас. Анастасия Паланова (вместо 06.11.2019 г.).

На 31.10.2019 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 14:30 ч. в 547 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Събитийно програмиране за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 2 гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.    

На 30.10.2019 г. (сряда) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 536 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Алгоритми и структури от данни за специалност Информатика, 3-ти курс, 1б гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 30.10.2019 г. (сряда) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 536 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Алгоритми и структури от данни за специалност Информатика, 3-ти курс, 2б гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време. 

На 30.10.2019 г. (сряда) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 536 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Алгоритми и структури от данни за специалност Информатика, 3-ти курс, 3а гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.     

На 01.11.2019 г. (петък) и на 08.11.2019 (петък) от 8:45 ч. до 12:30 ч. в зала 424 няма да бъдат проведени лекции по Избираема дисциплина Стратегии за навлизане на пазари. Бизнес развитие при хон. ас. Силвия Павлова MBA CMC. Занятията ще бъдат отработени допълнително на 22.11.2019 г. (петък) и 29.11.2019 г. (петък) от 13:00 до 16:00 ч в зала 424.

На 29.10.2019 г. (вторник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 246 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Моделиране и анализ на софтуер за специалност Софтуерно инженерство, 3-ти курс, 1 гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 29.10.2019 г. (вторник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 146 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Програмиране с .NET за специалност Бизнес информационни технологи, 2-ри курс, 3 гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 29.10.2019 г. (вторник) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 246 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Моделиране и анализ на софтуер за специалност Софтуерно инженерство, 3-ти курс, 3 гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време

На 08.11.2019 г. (петък), 15.11.2019 г. (петък), 22.11.2019 г. (петък) и 29.11.2019 г. (петък) занятията по избираема дисциплина "Приложна криптография в Интернет с PHP" за всички специалности, редовно обучение, при докт. Тони Каравасилев ще се провеждат от 12:45 до 16:45 в 535 к. з. (вместо от 12:45 до 16:00) с цел отучване на часовете от 01.11.2019 г.

На 31.10.2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 246 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по ЗЗИС за специалност БИТ, IV-ти курс, редовно обучение при ас. Виктор Матански (вместо на 7.11.2019 г.)

На 5.11.2019 г.  (вторник)  12:45 до 15:15 в 423 ауд.  ще се проведат извънредни занятия по  ЛААГ  за специалност Софтуерно инженерство, I курс,1 група, редовно обучение при ас.Иванка Градева  (вместо на 7.11.2019 г.).

На 30.10.2019 г. (сряда), занятията по избираема дисциплина "Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft" за всички специалности, редовно обучение, при докт. Милен Близнаков ще се провеждат от 13:30 до 17:00 в 433 к. з. (вместо часовете от 01.11.2019 г. , петък).

На 06.11.2019 г. (сряда), занятията по избираема дисциплина "Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft" за всички специалности, редовно обучение, при докт. Милен Близнаков ще се провеждат от 13:30 до 17:00 в 433 к. з. (вместо часовете от 08.11.2019 г. , петък).

На 13.11.2019 г.20.11.2019 г. и на 27.11.2019 г.  от 11:45 до 12:30 часа в 546 к.з ще се проведат извънредни лекционни часове по дисциплината ОМИ (вместо на 06.11.2019 г.за спец. Бизнес информационни технологии при доц. д-р Хр. Кулина За същите дати лаб. упр. по ОМИ ще се проведат от 12:45 до 14:15 часа в 546 к.з. при доц. Хр. Кулина.

На 30.10.2019 г. и на 04.12.2019 г.  от 13:30 до 14:15 часа в 546 к.з ще се проведат извънредни лаб. упр. по дисциплината ОМИ (вместо на 06.11.2019 г.за спец. Бизнес информационни технологии при доц. д-р Христина Кулина.

На 09.11.2019 г. (събота) от 09:15 ч. до 13:30 ч. (Група А) и от 12:30 ч. до 17:45 ч.(група В) в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Английски език със специалност Софтуерно инженерство, 1-ви курс, при доц. Иван Шотлеков (вместо 01.11.2019 г.). 

Упражненията по Уеб програмиране на 31.10.2019 г. (четвъртък) със специалност Информатика, 2-ри курс, 1 група, редовно обучение при Юри Хоптериев ще се проведат след обяд (вместо сутринта) както следва: 1а подгрупа от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 536 к.з.; 1б подгрупа от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 536 к.з.

На 30.10.2019 г. (сряда), занятията по избираема дисциплина "Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft" за всички специалности, редовно обучение, при докт. Милен Близнаков ще се провеждат от 13:30 до 17:00 в 433 к. з. (вместо часовете от 01.11.2019 г. , петък).

На 06.11.2019 г. (сряда), занятията по избираема дисциплина "Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft" за всички специалности, редовно обучение, при докт. Милен Близнаков ще се провеждат от 13:30 до 17:00 в 433 к. з. (вместо часовете от 08.11.2019 г. , петък).

На 25.10.2019 г. (петък) от 12:45 ч. до 16:00 ч. в 447 к.з.  ще се проведат извънредни занятия по избираема дисциплина "Платформена виртуализация" при хон. ас. Росен Христев (вместо на 1.11.2019 г.)

На 23.10.2019 г., 06.11.2019 г. и на 13.11.2019 г. от 14:15 ще се проведат извънредни упражнения по "Увод в информационните технологии", БИТ I курс при докторант Мария Гайдарова вместо на 30.10.2019, 20.11.2019 и 27.11.2019 г.

На 31.10.2019 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 18:45 ч. в 546 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Разпределени приложения за специалност Информатика, III-ти курс, редовно обучение при ас. Виктор Матански (вместо на 7.11.2019 г.).

На 24.10.2019 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 15:15 ч. в 441 с.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Алгебра 2 за специалност Математика, III-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Йордан Епитропов (вместо на 7.11.2019 г.)

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в зала 232 ще се прове извънредна лекция по  "Дискретна математика в бизнеса" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс Бизнес математика, редовно (вместо на 11.11.2019 г.).

На 20.11.2019 г. (сряда) ще се проведат извънредни упражнения по  "Дискретна математика в бизнеса" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс Бизнес математика, редовно,  от 8:15 ч. до 10:00 ч. в зала 232  (вместо на 6.11.2019 г.).

На 25.11.2019 г.(понеделник) от 9:00 ч. до 12:00 ч. в 547 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Финансова математика за специалност БИТ, II-ри курс, редовно обучение (от 9:00 ч. до 10:30 ч. за 1-ва група; от 10:30 ч. до 12:00 ч. - 2-ра и 3-та група) при гл. ас. д-р Милена Петкова  (вместо на 22.10.2019 г.).

На 24.10.2019 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 432 к.з. ще се отработят упражненията по Хоспитиране със специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, IV курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 7.11.2019 г.)

На 31.10.2019 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 432 к.з. ще се отработят упражненията по Хоспитиране със специалност „Математика и информатика“,  IV курс  при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 7.11.2019 г.)

Упражненията по Уеб програмиране на 24.10.2019 г. (четвъртък) със специалност Информатика, 2-ри курс, 1б група, редовно обучение при Юри Хоптериев ще се проведат от 08:15 ч. до 11:45 ч. в 535 к.з. (двата допълнителни учебни часа са вместо 7 ноември 2019 г.).

Упражненията по Уеб програмиране на 24.10.2019 г. (четвъртък) със специалност Информатика, 2-ри курс, 1а група, редовно обучение при Юри Хоптериев ще се проведат от 12:45 ч. до 16:00 ч. в 536 к.з. (двата допълнителни учебни часа са вместо 7 ноември 2019 г.).

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Информационни технологии“ за специалност „Бизнес математика“, I-ви курс в зала 447 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 07.11.2019 г. (четвъртък)).     

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 1 "А" група в зала 447 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 06.11.2019 г. (сряда)).     

На 05.11.2019 г. (вторник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 2 "А" и "Б" група (заедно) в зала 546 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 07.11.2019 г. (четвъртък)). 

На 05.11.2019 г. (вторник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 2 "А" група в зала 531 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 06.11.2019 г. (сряда)). 

На 15.11.2019 г. (петък) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 1 "А" група в зала 547 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 13.11.2019 г. (сряда)).     

На 15.11.2019 г. (петък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 2 "А" група в зала 547 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 13.11.2019 г. (сряда)).       

На 15.11.2019 г. (петък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 3 "А" група в зала 547 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 11.11.2019 г. (понеделник)). 

На 22.10.2019 г. (вторник) от 11:00 ч. до 12:30 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 2а група, редовно обучение при Юри Хоптериев (вместо 06.11.2019 г.).

На 22.10.2019 г. (вторник) от 12:45 ч. до 14:15 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 2б група, редовно обучение при Юри Хоптериев (вместо 06.11.2019 г.).

На 24.10.2019 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 3а група, редовно обучение при Юри Хоптериев (вместо 06.11.2019 г.).

На 18.10.2019 г. октомври занятията по английски език за специалност Софтуерно инженерство, 1ви курс, езикова група C, ще започнат в 12:30 в зала 546.

На  23.10.2019 г. (сряда),   06.11.2019 г. (сряда), 13.11.2019 г. (сряда),  от 14:15 ч. в 447 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по  Увод в информационните технологии  за специалност БИТ, 1-ви курс, 2б група, редовно обучение при  докт.  М. Гайдарова  (вместо на 30.10.2019 г., 20.11.2019 г. и 27.11.2019 г.).

На  24.10.2019 г. (четвъртък)  и  31.10.2019 г. (четвъртък),  от 09:15 ч. до 10:00 ч. в 423 ауд.  ще се проведат извънредни занятия по  Увод в информационните технологии  за специалност БИТ, 1-ви курс, при  доц. д-р Е. Ангелова  (вместо на 07.11.2019 г.).

На  30.10.2019 г. (сряда),  от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 446 к.з. ще се проведе извънредно  упражнение  по  Информационни технологии  за специалност МИИТ, 1-ви курс, 2а група, при  доц. д-р Е. Ангелова  (вместо на 07.11.2019 г.).

На 25.10.2019 г. (петък)  вместо от  9:15 часа, занятията по избираемата дисциплина Основи на моделирането при проф дмн Снежана Христова, ще се проведат от 14:00 в 432 к.з.   

На 26.10.2019 г. от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 423 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалности "СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО" и "ИНФОРМАТИКА", 3. курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 14.10.2019 г.

На 11.10.2019 г. (Петък) Избираема дисциплина 22 при проф. Н. Кюркчиев няма да се проведе. Занятията ще бъдат отработени на 18.10.2019 г. от 13:00 до 16:15 ч. в каб. 440.

На 16.10.2019 г. (сряда) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Информатика, 3-ри курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 06.11.2019 г.).

На 16.10.2019 г. (сряда) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Информатика, 3-ри курс, 3а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 06.11.2019 г.).

На 16.10.2019 г. (сряда) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Информатика, 3-ри курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 06.11.2019 г.).

На 17.10.2019 г. (сряда) от 08:15 ч. до 10:00 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 07.11.2019 г.).

На 17.10.2019 г. (сряда) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 07.11.2019 г.).

На 24.10.2019 г. (сряда) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 3а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 07.11.2019 г.).

На 18.10.2019, 25.10.2019, 01.11.2019 и 15.11.2015 занятията по ИД "Бизнес статистика със SPSS", при гл. ас. д-р Атанас Иванов ще бъдат удължени с 1 час поради пропуснато занятие на 8.11.2019 г. (петък).

На 11.11.2019 г. (понеделник) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, I курс, за 1а подгрупа, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 21.11.2019 г.)

На 14.10.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, I курс, за 1а подгрупа, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 07.11.2019 г.)

На 5.11.2019 г. (вторник) и 19.11.2019 г. (вторник) от 09:15 ч. до 11:45 ч. в 434 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 7.11.2019 г. и 21.11.2019 г.)

Занятия за избираема дисциплина по Въведение в математика на парите при проф. д-р Боян Златанов от 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11 2019 г.  ще се проведат на 12.10., 20.10., 26.10, 02.11, 09.11 в 536 к.з. от 09:00 ч. до 12:30 ч.

На 08.10.2019 г.(вторник) от 11:00 ч. до 16:00 ч. в 546 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Финансова математика за специалност БИТ, II-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 12:00 ч. до 13:30 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Модели на реални процеси за специалност Информатика, II-ри курс, 3а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Милена Петкова (вместо на 06.11.2019 г.).

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:00 ч. в 435 с.з. ще се проведат извънредни упражнения по Модели на реални процеси за специалност Информатика, II-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Милена Петкова (вместо на 06.11.2019 г.).

На 16.10.2019 г. (сряда) ще се проведат извънредни упражнения по  "Дискретна математика в бизнеса" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс Бизнес математика, редовноот 8:15 ч. до 10:00 ч. в зала 232  (вместо на 9.10.2019 г.).

На 21.10.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в зала 232 ще се прове извънредна лекция по  "Дискретна математика в бизнеса" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс Бизнес математика, редовно (вместо на 14.10.2019 г.).

На 5.11.2019 г.(вторник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 533 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Компютърни числени методи  за специалност Информатика, IV курс, 2а група, редовно обучение при докторант Стефани Панайотова (вместо на 06.11.2019).

На 5.11.2019 г. (вторник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 533 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Компютърни числени методи  за специалност Информатика, IV курс, 1б група, редовно обучение при докторант Стефани Панайотова (вместо на 06.11.2019).

На 11.10.2019 г. (петък) и на 18.10.2019 (петък) от 8:45 ч. до 12:30 ч. в зала 424 няма за бъдат проведени лекции по Избираема дисциплина Стратегии за навлизане на пазари. Бизнес развитие при хон. ас. Силвия Павлова MBA CMC. Занятията ще бъдат отработени допълнително на 25.10.2019 г. (петък) и 15.11.2019 г. (петък) от 13:00 до 16:00 ч в зала 424.

На 22.10.2019 г. (вторник) от 12:45 до 15:15 в 533 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Интегриран практикум по информатика за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 07.11.2019 г.).

 На 29.10.2019 г. (вторник) от 13:30 до 15:15 в 533 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Информационни технологии в образованието за специалност Математика, информатика и информационни технологии, III курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 06.11.2019 г.).

 На 23.10.2019 г. (сряда), 30.10.2019 г. (сряда) и 13.11.2019 г. (сряда) от 08:30 до 09:15 в 433 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Събитийно програмиране за специалност Математика и информатика, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 06.11.2019 г.).

На 03.10.2019 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 14:30 ч. в 547 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Събитийно програмиране за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 2 гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 10.10.2019 г. (четвъртък) от 8:30 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Числени методи за специалностите ИТМОМ и МИИТ, III-ти курс, редовно обучение при доц. д-р Дойчин Бояджиев (вместо на 16.10.2019 г.).

На 21.10.2019 г. (понеделник) от 9:15 ч. до 10:45 ч. в 547 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 6.11.2019 г.).

На 21.10.2019 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 12:30 ч. в 547 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 6.11.2019 г.).

На 21.10.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 6.11.2019 г.).

На 21.10.2019 г. (понеделник) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 7.11.2019 г.).

На 21.10.2019 г. (понеделник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 3а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 6.11.2019 г.).

На 4.11.2019 г. (понеделник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 547 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 7.11.2019 г.).

На 4.11.2019 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 7.11.2019 г.).

На 4.11.2019 г. (понеделник) от 14:15 ч. до 17:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес математика, III-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 12.11.2019 г.).

На 4.11.2019 г. (понеделник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес математика, III-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 12.11.2019 г.).

На 5.11.2019 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 12.11.2019 г.).

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 547 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 21.11.2019 г.).

На 19.11.2019 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 21.11.2019 г.).

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 13.11.2019 г.).

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 13.11.2019 г.).

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 1a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 13.11.2019 г.).

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 3а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 13.11.2019 г.).

Занятията по Мобилни Приложения - Android за начинаещи няма да се проведат на 04.10.2019 поради отсъствие на преподавателя. На 11.10.2019 упражненията ще се проведат нормално. Датата на отработване  на изпуснатите занятия ще се уточни допълнително.

На 07.10.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „ Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 2 "Б" група в зала 447 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 10.10.2019 г. (четвъртък)). 

На 07.10.2019 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „ Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 2 "А" група в зала 447 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 10.10.2019 г. (четвъртък)). 

На 08.10.2019 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Информационни технологии“ за специалност „Бизнес математика“, I-ви курс в зала 531 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 10.10.2019 г. (четвъртък)). 

На 08.10.2019 г. (вторник) от 12:45 ч. до 15:15 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 1 "А" група в зала 533 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 09.10.2019 г. (сряда)). 

На 09.03.2020 г. (понеделник) от 14:15 до 17:00 часа в 423 зала. ще се проведат лекции по „Създаване на ГПИ (C#)“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ 1 курс, при  доц. д-р Тодорка Терзиева (вместо на 02.03.2020 г.). 

 

На 10.03.2020 г. (вторник) от 12:30 до 15:00 часа в 346 к.з. ще се проведат лекции по „Въведение в уеб програмирането“ за специалност МИИТ и ИТМОМ, 1 курс, при  доц. д-р Тодорка Терзиева (вместо на 03.03.2020 г.). 

Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ