Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Практика по специалността за 3 курс Информатика, задочно обучение

Практика по специалността за студентите от 3 курс спец. „Информатика“, задочно обучение, ще се проведе през зимния триместър от 10.12.2018 г. до 14.12.2018 г. и от 17.12.2018 г. до 19.12.2018 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там. За целта в срок до 03.12.2018 г. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 10.12.2018 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Договор за практика по специалността.

Необходимо е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 10.12.2018 г. (понеделник) от 09:00 ч. в 346 к.з. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032/261-740, ignatova@fmi-plovdiv.org (Нина Игнатова).

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академичен наставник:

гл. ас. д-р Слав Чолаков (Приемно време: вторник 14:30 ч. – 15:30 ч. и сряда 13:00 ч. – 14:00 ч., каб. 445, тел.: 032/261-758, cholakovs@uni-plovdiv.bg).

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ