Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Практика по специалността за 3 курс БИТ и СТД, редовно обучение
Практика по специалността за студентите от 3 курс спец. „Бизнес информационни технологии“ и „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение, ще се проведе през есенния триместър от 12.11.2018 г. до 06.12.2018 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там. За целта в срок до 02.11.2018 г. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 09.11.2018 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Договор за практика по специалността.

Необходимо е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 12.11.2018 г. (понеделник) от 09:00 ч. в 2 аула (ФМИ – Нова сграда на ПУ). Това важи и за двете специалности, независимо от даденото в учебното разписание за 12.11.2018 г.

В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032/261-740, ignatova@fmi-plovdiv.org (Нина Игнатова).

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академичните наставници за двата курса са следните:

за специалност Бизнес информационни технологии

  • гл. ас. д-р Мария Василева (Приемно време: понеделник 16:00ч. – 17:00 ч. и четвъртък 14:15 ч. – 15:15 ч., каб. 444, тел.: 032/261 764, mariavasileva@uni-plovdiv.bg).
  • гл. ас. д-р Елена Тодорова (Приемно време: понеделник 13:30ч. – 14:30 ч. и вторник 15:15 ч. – 16:15 ч., каб. 241, тел.: 032/261 753, etodorova@uni-plovdiv.bg).

за специалност Софтуерни технологии и дизайн

  • гл. ас. д-р Десислава Войникова (Приемно време: сряда 10:45 ч. – 11:45 ч. и четвъртък 10:45 ч. – 11:45 ч., каб. 540, тел.: 032/261 762, desi.voynikova@gmail.com).
  • гл. ас. д-р Слав Чолаков (Приемно време: вторник 14:30 ч. – 15:30 ч. и сряда 13:00ч. – 14:00ч., каб. 445, тел.: 032/261 758, cholakovs@uni-plovdiv.bg).

Разпределение по факултетни номера:

Специалност “Бизнес информационни технологии” Специалност “Софтуерни технологии и дизайн”

гл. ас. д-р Мария Василева

гл. ас. д-р Елена Тодорова

1401561020

1601561001

1601561002

1601561003

1601561004

1601561005

1601561008

1601561009

1601561010

1601561011

1601561012

1601561013

1601561014

1601561015

1601561017

1601561018

1601561019

1601561020

1601561021

1601561022

1601561023

1601561024

1601561025

1601561026

1601561027

1601561028

1601561030

1601561031

1601561032

1601561033

1601561034

1601561035

1601561036

1601561038

1601561039

1601561040

1601561043

1601561044

1601561045

1601561046

1601561047

1601561048

1601561050

1601561051

1601561052

1601561053

1601561054

1601561055

1601561056

1601561057

1601561060

1601561061

1601561062

1601561064

1601561066

1601561067

1601561068

1601561069

1601561070

1601561071

1601561072

1601561074

1601561075

1601561076

1601561078

1601561079

1601561081

1601561083

1601561084

1601561085

1601561086

1601561087

1601561089

1601561090

1601561091

1601561092

1601561094

1601561096

1601561098

1601561100

1601561101

1601561103

1601561104

1601561105

1601561107

1601561109

1601561110

1601561111

1601561112

1601561113

1601561116

1801561090

гл. ас. д-р Десислава Войникова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

1401681033

1501681105

1601681001

1601681006

1601681007

1601681008

1601681010

1601681011

1601681012

1601681013

1601681014

1601681016

1601681017

1601681018

1601681019

1601681020

1601681021

1601681022

1601681023

1601681024

1601681026

1601681027

1601681028

1601681030

1601681031

1601681032

1601681033

1601681034

1601681035

1601681036

1601681037

1601681038

1601681039

1601681042

1601681043

1601681045

1601681046

1601681047

1601681048

1601681049

1601681050

1601681051

1601681052

1601681053

1601681054

1601681055

1601681056

1601681057

1601681058

1601681059

1601681060

1601681061

1601681062

1601681063

1601681064

1601681065

1601681066

1601681067

1601681068

1601681070

1601681071

1601681072

1601681073

1601681074

1601681076

1601681077

1601681078

1601681079

1601681080

1601681081

1601681082

1601681083

1601681084

1601681085

1601681086

1601681087

1601681088

1601681089

1601681090

1601681091

1601681092

1601681093

1601681094

1601681095

1601681096

1601681097

1601681099

1601681101

1601681103

1601681104

1601681105

1601681106

1601681113

1601681115

1601681116

1601681117

1701681101

1701681102

1701681103

1701681105

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ