Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Новини
съобщения, проекти, специализации, семинари, конференции и др.

Студентски практики към МОН
Преддипломен стаж за 4 курс БИТ, Информатика и СТД, задочно обучение
Практика по специалността за 3 к., Информатика, ред. об.
Избираеми дисциплини 2017/18, Пролетен триместър, редовно об.
Относно подписване на дипломи от бакалаври и магистри, дипломирани през учебната 2016/17 г.
За завършилите квалификации през 2017 г.
График за събеседване с подлежащите на атестиране преподаватели
Научен семинар - Итерационни методи и неподвижни точки
Факултетен съвет
Публична защита на дисертационен труд на Константина Граматова
Публична защита на дисертационен труд на Стоян Черешаров
Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ на тема: МОДУЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЕББАЗИРАНИ СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ с автор Стоян Черешаров
 
2 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ