Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Архив на новините
съобщения, проекти, специализации, семинари, конференции и др.

Разпределение по зали на 01.07.2016 г. за защита на дипломни работи, спец.: БИТ-бакалаври
Разпределение по зали на 01.07.2016 г. за защита на дипломни работи, спец.: Информатика - бакалаври
Разпределение по зали на 01.07.2016 г. за защита на дипломни работи, спец.: Информатика - бакалаври
Факултетен съвет на 06.07.2016 г.
Факултетен съвет на 06.07.2016 г.
Лекция на английски език на Професор Ravi Agarwal (Texas, USA)
Списък на завършващите магистри, които ще се явят на ДИ (юли 2016)
Списък на завършващите бакалаври, които ще се явят на ДИ (юли 2016)
Теми на дипломни работи на завършващите бакалаври (юли 2016)
Теми на дипломни работи на завършващите магистри (юли 2016)
Покана за публична защита на дисерт. труд на Пеньо Георгиев
Конкурс за системен администратор на ФМИ
Инструктаж във връзка с атестирането на акад. състав на ФМИ
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ