Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Новини
съобщения, проекти, специализации, семинари, конференции и др.

Студентски практики към МОН
Практика по специалността за 3 курс Информатика, редовно обучение
Избираеми дисциплини 2017/2018, Пролетен триместър, редовно обучение
За завършилите квалификации през 2017 г.
График за провеждане на събеседване с подлежащите на атестиране преподаватели
Студентски семинар
Научен семинар - Итерационни методи и неподвижни точки
Факултетен съвет
Покана: Публична защита на дисертационен труд с автор Константина Граматова
Покана: Публична защита на дисертационен труд с автор Стоян Черешаров
Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ на тема: МОДУЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЕББАЗИРАНИ СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ с автор Стоян Черешаров
Покана: Публична защита на дисертационен труд с автор Деница Шаркова
Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ на тема: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО с автор Деница Шаркова
 
2 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ