Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, И, СИ, 3 курс, ЗАДОЧНО ОБ.

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн от до 06.12.2021 г., включително, чрез попълване на следната електронна форма. Подробности за фирмите ще намерите във формата.

Класирането по фирми, осигурени от ФМИ, ще бъде извършено според средния успех от следването до момента на 07.12.2021 г.


Практиката по специалността за студентите от 3 курс от “Информатика“ и „Софтуерно инженерство“, задочно обучение, ще се проведе през Зимния триместър на 2021/2022 уч. г. на датите: 10.12.2021 г., 13-17.12.2021 г. и 20-21.12.2021 г.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят място за практика във фирма, имат възможност да провеждат практиката си там. За целта в срок до 02.12.2021 г. (включително) трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 06.12.2021 г. (включително) да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – сканиран или на хартиен носител (3 бр.)

Договор за практика по специалността. 

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на практиката и се представя на академичния наставник.

Академичните наставници за двата курса са следните:

  • за специалност „Информатика“ – гл. ас. д-р Слав Чолаков (cholakovs@uni-plovdiv.bg).
  • за специалност „Софтуерно инженерство“ – гл. ас. д-р Милена Петкова (milenapetkova@uni-plovdiv.bg).
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ