Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
"Студентски практики - Фаза 2" към МОН

 

Уважаеми студенти, поради възобновяване на дейностите по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“; Ви съобщаваме, че на страницата на проекта http://praktiki.mon.bg/ имате възможност за регистрация, попълване на профил и избор на работодател. За регистрация вижте тук:  https://praktiki.mon.bg/registration/students#.

Договорите, които студентите ще представят в каб. 330, трябва да са в 3 екз. и придружени с 3 екз. Декларации.

 

Сега, от началото на Пролетния триместър, вече се приемат Договори и на студенти първи курс ОКС "Бакалавър" за практическо обучение.

 

Договори на студентите от ІV. курс ще се приемат в случай, че практиката приключи до датата на държавния им изпит.

При приема на договори на студенти, студентът попълва и Декларация за лична сметка (попълва се в Деканата - 330 каб.).

При представяне на договорите от студента е необходимо фирмата и ментърът да имат сключен договор с ПУ „Паисий Хилендарски“.

Договорите от фирмите също трябва да са в 3 екз. (с оригинален подпис и печат), прикрепен към него списък с имената на менторите, 3 екз. деклерации и регистрационна форма от работодател, които може да се изтеглят от тук: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/ .

На 14, 19 и 20. април 2021 г. от 13:00 ч. до 15:30 ч. ще се приемат договори на студентите, чийто период на обучение е с най-ранна начална дата 26.04.2021 г.

Студентите избират академичен наставник, който е от Факултета по математика и информатика.

Списък на академичните наставници от ФМИ:

Име, фамилия

e-mail

Док-т Гергана Колева

gerry.koleva@fmi-plovdiv.org

Доц. д-р Елена Сомова

eledel72@gmail.com

Доц. д-р Емил Хаджиколев

hadjikolev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Станка Хаджиколева

stankah@gmail.com

Гл. ас. д-р Елена Тодорова

eli_tod@abv.bg

Гл. ас. д-р Иван Димитров

ivan.dimitrow@abv.bg

Гл. ас. д-р Кремена Стефанова

kvstefanova@gmail.com

Гл. ас. д-р Магдалена Веселинова

maggie.veselinova@gmail.com

Гл. ас. д-р Мариана Крушкова

mik@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Христо Христов

hristo.toshkov@gmail.com

Ас. Иванка Градева

gradeva@uni-plovdiv.bg

Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ