Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2021/2022 година

ФМИ обявява следните магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2021/2022 година. Записването започва от 13.09.2021 г. до 11.10.2021 г.  в Нова сграда на ФМИ (бул. „България“ 236) – каб. 339, 337 и 340, тел. 032/261–755, 032/261-736 и 032/261-788 за магистърски програми; каб. 330, тел. 032/261-799 за допълнителни квалификации.

Припомняме, че минималният среден успех на бакалаврите, които желаят да запишат магистратура, е 'добър'.
 

Краен срок за кандидатстване за държавна поръчка – до 12:00 ч. на 11.10.2021 г.

Местата за държавна поръчка са както ледва:

Направление "Математика" – 5 места за специалност "Приложна математика" (обучение 1 г.).

За местата за държавна поръчка се кандидатства с конкурсен изпит.
 

Таксите за платено обучение са както следва:

1)    ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Технология на софтуерното производство и внедряване“ (1 г.)2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1660.96 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г. ) – 4 (четири) семестриални такси по 1660.96 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 937.46 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 937.46 лв.;
 •  „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.)2 (две) семестриални такси по 449.15 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 449.15 лв.;
 • „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г) – 2 (две) семестриални такси по 937.46 лв.;
 • „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 937.46лв.

2) Редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 773.31 лв. за учебната 2021/2022 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 830.48 лв. за учебната 2021/2022 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) и „Обучение по математика в училище“ (2 г.)  от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 468.73 лв. за учебната 2021/2022 г.

Забележка: Суми на отказали се студенти се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  МАГИСТРАТУРА:

 1. МОЛБА по образец 
 2. ДИПЛОМА за висше образование – копие (оригиналът се представя за сверяване)
 3. ДИПЛОМА за средно образование – копие  (оригиналът се представя за сверяване)
 4. УВЕРЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСТВО (при още неиздадена диплома)
 5. СТУДЕНТСКА КНИЖКА
 6. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ 
 7. КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА ТАКСА – 30 лв. 
 8. СНИМКИ – 4 бр., размер 3.5/4.5 см. 

 

3) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 600 лв.;
 • „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 600 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ) 2 (две) семестриални такси по 350 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация   „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ) - 2 (две) семестриални такси по 350 лв.

Справки, подаване на документи и записване: при  г-жа Надя Милева  и Гергана Колева - Деканат на ФМИ, стая 330, Нова сграда на Пловдивски университет, бул. "България" 236, тел. 032/261799.

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ

1. МОЛБА по образец.
2. УВЕРЕНИЕ за завършено висше образование или за студенство (при още неиздадена диплома).
3. ДИПЛОМА за висше обазование + приложение – копие (оригиналът се представя за сверяване).
4. СНИМКИ - 3 бр., РАЗМЕР 3.5/4.5 см. 

Забележка: Суми на отказали се от квалификацията кандидати се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ