Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за Публична защита на дисертационен труд на Мая Стоименова

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КАТЕДРА „ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И МОДЕЛИРАНЕ“

 

ПОКАНА

 

На 15.06.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Нова сграда
на ПУ “Паисий Хилендарски“ ще се проведе

 

Публична защита

 

на дисертационен труд за присъждане на образователна
и научна степен “Доктор” на тема:

 

МОДЕЛИРАНЕ НА БЪРЗОПРОМЕНЛИВИ ВРЕМЕННИ РЕДОВЕ

 

Автор: Мая Пламенова Стоименова
Научен ръководител: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева

 

 

Поканени са да присъстват всички желаещи!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ