Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, БИТ, СТД, 3 курс, РЕДОВНО ОБ.

ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРАКТИКА ВЪВ ФИРМИ, ОСИГУРЕНИ ОТ ФМИ

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн в до 04.11.2021 г. вкл., чрез попълване на следната електронна форма

Формата на провеждане на практиката (дистанционна или присъствена) е отбелязана за всяка от фирмите.

Класирането ще бъде направено на 05.11.2021 г.


Практиката по специалността за студентите от 3 курс на специалности „Бизнес информационни технологии“ (БИТ) и „Софтуерно технологии и дизайн“ (СТД), редовно обучение, ще се проведе през Есенния триместър, от 08.11.2021 г. до 02.12.2021 г.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят място за практика във фирма, имат възможност да провеждат практиката си там. За целта в срок до 27.10.2021 г. (включително) трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 05.11.2021 г. (включително) да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – сканиран или на хартиен носител (3 бр.)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740, geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).


Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

 

Академичните наставници за двете специалности са следните преподаватели:

- за специалност „Бизнес информационни технологии“

- за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“

 

Разпределение на студенти по факултетни номера:

Специалност БИТ

Специалност СТД

гл. ас. д-р Мария Василева

гл. ас. д-р Елена Тодорова

гл. ас. д-р Десислава Войникова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

1801561059

1901561001

1901561002

1901561003

1901561004

1901561005

1901561007

1901561008

1901561009

1901561010

1901561011

1901561015

1901561016

1901561018

1901561019

1901561020

1901561023

1901561024

1901561025

1901561026

1901561029

1901561030

1901561032

1901561035

1901561036

1901561037

1901561038

1901561039

1901561040

1901561041

1901561043

1901561044

1901561045

1901561048

1901561049

1901561051

1901561053

1901561054

1901561055

1901561057

1901561059

1901561061

1901561062

1901561064

1901561070

1901561071

1901561073

1901561076

1901561077

1901561080

1901561081

1901561082

1901561083

1901561084

1901561085

1901561086

1901561087

1901561089

1901561090

1901561092

1901561094

1801681013

1801681085

1901681001

1901681002

1901681003

1901681004

1901681005

1901681007

1901681008

1901681009

1901681010

1901681011

1901681013

1901681014

1901681015

1901681016

1901681017

1901681018

1901681019

1901681020

1901681021

1901681022

1901681024

1901681025

1901681026

1901681027

1901681028

1901681029

1901681030

1901681031

1901681032

1901681034

1901681035

1901681036

1901681037

1901681038

1901681039

1901681040

1901681041

1901681042

1901681043

1901681044

1901681045

1901681046

1901681047

1901681048

1901681049

1901681050

1901681052

1901681053

1901681054

1901681055

1901681056

1901681057

1901681058

1901681059

1901681060

1901681061

1901681062

1901681063

1901681064

1901681065

1901681066

1901681068

1901681069

1901681070

1901681071

1901681072

1901681073

1901681074

1901681075

1901681076

1901681077

1901681079

1901681080

1901681081

1901681082

1901681083

1901681085

1901681086

1901681087

1901681088

1901681089

1901681090

1901681091

1901681092

1901681093

1901681094

1901681095

1901681096

2001681095

2001681097

2001681100

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ