Аналитична Геометрия

2007/2008

специалност Математика и Информатика

 

| :::начало::: | :::тест::: | :::учебна програма::: | :::резултати::: | :::задачи::: | :::записки::: |

 

Оценката от изпита се формира на базата на спечелените от общо 200 точки по време на обучението.
Точковата оценка има четири компоненти.
Първата е 30 точки и следва от 3 домашни работи (VI, VIII, X седмица).
Втората е 30 точки - от контролната работа (в VI седмица), състояща се от 3 задачи, включително една теоретична.
Третата е 60 точки - от теоретичен тест, защитен с беседа по време на изпита.
Последната компонента е 80 точки и се получава при решаването на 4 задачи, включително една теоретична, по време на изпита. 
Тогава е задължително спечелването на поне 15 точки от нетеоретичните задачи.
Превръщането от точковата в традиционната оценка става чрез следната таблица:

точки 0-79 80-99 100-139 140-179 180-200
оценка слаб 2 среден 3 добър 4 мн. добър 5 отличен 6

 

За контакти:

доц. д-р Манчо Манев

      

гл. ас. Асен Христов

mmanev@uni-plovdiv.bg

asehri@uni-plovdiv.bg

(032) 261 744 (каб. 239)

(032) 261 737 (каб. 338)

(032) 261 800 (каб. 345)