SAM - Science At Manchev.org
science.manchev.org


Теория на компресията

Николай Манчев

Тук са публикувани кратки записки по водения от мен курс "Теория на компресията" през втория триместър на 2003/2004 г. във ФМИ към Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски". Тези записки съвсем не претендират да са изчерпателни, но са поместени тук за улеснение на студентите посещаващи или посещавали курса. Ако откриете грешки или неточности в тях, може да ги посочите на nick@manchev.org


Съдържание

1. Теория на компресията

2. Измерване на информацията

3. Кодиране по дължина

4. Полубайтово пакетиране

5. Кодиране с линейно предсказване

6. Метод на Шенън - Фано


Copyright (c) 2004 Nikolay Manchev. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".


SAM - Science At Manchev.org
science.manchev.org