ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ПУ "Паисий Хилендарски"

Съдържание
 
за специалностите   Информатика
Физика и математика
преподаватели   доц. д-р Д. Мекеров (mircho@uni-plovdiv.bg)
гл. ас. д-р М. Манев (mmanev@uni-plovdiv.bg)
катедра   Геометрия
кабинет   239
телефон  

277-262

 


съдържание