Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Аксиоматика на основните числови системи    English
Факултет по математика и информатика - Аксиоматика на основните числови системи
 Лектор  проф. дмн Нако Начев; гл. ас. Йордан Епитропов
Анотация
 Избираемата дисциплина В курса се конструират аксиоматични модели на основните числови системи и всеки от тях се описва с точност до изоморфизъм.
Съдържание

1. Множества. Понятие за множество. Операции над множества. Изображение и мощност. Крайни и безкрайни множества. Наредени множества.

2. Пръстени и полета. Пръстен. Поле. Изоморфизми. Наредени пръстени и полета.

3. Аксиоматика на естествените числа. Аксиоматика на Пеано. Събиране. Умножение. Наредба. Описание с точнаст до изоморфизъм.

4. Аксиоматика на системите на целите, рационалните и реалните числа. Абстрактни характеристики на системите на целите, рационалните и реалните числа. Описание с точност до изоморфизъм.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ