Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Методи и методика за съставяне на задачи    English
Факултет по математика и информатика - Методи и методика за съставяне на задачи
 
 Лектор  проф. д-р Васил Милушев
 Анотация 
  Целта на избираема дисциплина е да запознае студентитес някои методи за съставяне на математически задачи за училищния курс по математика и да формира у тях практически умения за съставяне и решаване на задачи, с което да се подобри качеството на професионалната подготовка на бъдещите учители по математика.
Съдържание  
1. Задачи в УКМ.
2. Параметризация и приложението й при съставяне на задачи.
3. Тъждественост. Тъждества. Съставяне на задачи от тъждества.
4. Съставяне на уравнения, неравенства и системи от уравнения или неравенства.
5. Аналогия. Използването й за съставяне на задачи.
6. Обобщение и специализация. Приложение при съставяне на задачи.
7. Съставяне на задачи чрез обръщане.
8. Други методи за съставяне на задачи. Метод на полагане.
9. Съставяне на текстови задачи по даден модел.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ