Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Бази данни    English
Факултет по математика и информатика - Бази данни
 
 Лектор  проф. д-р Станимир Стоянов
Анотация
   Целта на курса е студентите да получат основни знания за понятията, методите и моделите за изграждане на системи, използващи бази данни. В курса задълбочено се разглеждат основните теоретични постановки на релационните бази данни и теорията на нормализацията. Особено внимание се обръща на класическите и разпределените архитектури на системите за управление на бази дании, обработката на транзакции, защитата и сигурността на данните. Студентите получават знания за използване стандарти за работа с базите данни. Разглежда се и езика за достъп до бази данни SQL.
Съдържание  
1. Въведение и архитектура на СУБД.
2. Релационни обекти данни.
3. Релационна цялостност на данните, първични ключове, външни ключове.
4. Релационна алгебра, релационни калкюли.
5. Релационен език SQL.
6. Функционални зависимости, затвореност на едно множество от атрибути.
7. Теория на нормализацията. 
8. Нормални форми, дефинирани върху функционалните зависимости между атрибутите.
9. Възстановяване на системата, конкурентност.
10. Разпределени системи, клиенет/сървър архитектури.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ