Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2008 година протокол № 17 / 08.10.2008    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 17 / 08.10.2008

1. РЕШЕНИЕ: прие следната програма за семинара на ФМИ на 15 и 16 октомври 2008 г. на ЕКО ХОТЕЛ "ЗДРАВЕЦ":

15 октомври 2008 г.

9:00 ч.  Тръгване
10:00 ч. - 12:00 ч. Настаняване в хотела
12:00 ч. - 13:30 ч. Обяд
14:15 ч. - 15:00 ч. Разисквания по СВУК и финанси на ФМИ
15:15 ч. - 16:15 ч. Обсъждане на резултатите от КСК 2008
16:15 ч. - 16:45 ч.Кафе-пауза
16:45 ч. - 18:00 ч.Актуални въпроси, свързани с учебния процес
18:00 ч. - 19:30 ч.Свободно време
19:30  Официална вечеря

16 октомври 2008 г.

7:30 ч. - 8:45 ч. Закуска
9:00 ч. - 10:00 ч. Лекция на проф. дмн Игор Пузинин
10:00 ч. - 10:30 ч. Кафе-пауза
10:30 ч. - 12:30 ч. Обсъждане на проблеми във ФМИ
12:30 ч. - 13:30 ч. Обяд
13:30 ч. - 16:00 ч. Отпътуване

2. РЕШЕНИЕ: прие следното разпределение по групи и подгрупи за учебната 2008/09 г. на специалностите във ФМИ:

Редовно обучение
Информатика; 1курс - 5 групи, 10 подгрупи; 2 групи - 4 групи, 8 подгрупи; 3 и 4 курс по 2 групи, 4 подгрупи;
Математика;1 курс -1 група, 1подгрупа; 2 курс - 1 група, 2 подгрупи; 3 курс - 1 група, 2 подгрупи; 4 курс - 1 група, 1 подгрупа;
Приложна математика; 1 и 2 курс - 1 група, 2 подгрупи; 3 и 4 курс - 1 група, 1 подгрупа;
Математика и информатика; 1 курс - 4 група,8 подгрупи; 2 курс - 1 група, 3 подгрупи; 3 курс - 1 група, 1 подгрупа;4 курс - 1 група, 2 подгрупи;

Задочно обучение
Информатика;1 курс - 2 групи, 4 подгрупи; 2 и 3 курс - 1 група, 2 подгрупи; 4 курс - 1 група, 1подгрупа;
Математика и информатика; 2 курс - 1 група, 3 подгрупи; 3 и 4 курс - 1 група, 1подгрупа

3. РЕШЕНИЕ: прие комисията за подготовка на проект за "критерии за количествена оценка на учебната и научноизследователска дейност във ФМИ" да е в следния състав:
Председател: доц. д-р Снежана Георгиева Гочева
Членове:

  1. Проф. д-р Петко Димитров Пройнов
  2. Доц. дмн Георги Атанасов Тотков
  3. Доц. д-р Станимир Недялков Стоянов

4. РЕШЕНИЕ: Следващите заседания на Факултетния съвет на ФМИ са на: 29.10.2008 г. (сряда) и 10.12.2008 г. (сряда) от 13:00 ч. в Заседателната зала.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ