Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Платформи и материали за провеждане на дистанционно обучение Математика, информатика и информационни технологии - Зимен 2021/2022 Редовно    English
Факултет по математика и информатика - Математика, информатика и информационни технологии - Зимен 2021/2022 Редовно
Специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт - Редовно
Курс Предмет Преподавател Линк за материали Пояснение за достъп

1

Въведение в Уеб програмирането
проф. д-р Тодорка Терзиева (лекции)  хон. ас. Николай Чочев (упражнения)               

Лекции

Упражнения

Задължително е използването на университетски имейл (@uni-plovdiv.bg).
Аналитична геометрия
проф. дмн Манчо Манев Лекции
Код на курса: o7s5up2
Упражнения - Classroom Code: phes7e5
 
Математически анализ 1 доц. д-р Атанаска Георгиева Class Room  
Английски език доц. д-р Иван Шотлеков English_FMI_Plovdiv От страницата на съответния преподавател съгласно разписанието
   
2 Теория на вероятностите и математическа статистика доц. д-р Петър Копанов

Google Meet

 
Уеб дизайн доц. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Мая Стоева   Class Room материали и информация
Геометрия
гл. ас. д-р Ива Докузова Лекции и упражнения в Google meet Материали в Classroom с код: ykuvqs4. Регистрация с университетски имейл.
Компютърни системи и комуникации гл. ас. д-р Магдалена Веселинова Class Room code: lbqjnw6  Google Meet
 
3 Методика на обучението по ИИТ проф. д-р Коста Гъров Google Classroom - лекции
Google Classroom - упражнения
Студентите ще получат покани на университетските си имейли (@uni-plovdiv.bg)
Методи за решаване на математически задачи доц. д-р Добринка Бойкина Google Meet Код за класна стая: snttgbt
Училищен курс по анализ доц. д-р Атанаска Георгиева Google Classroom с код: stjjs2x
 
Училищен курс по алгебра
 доц. д-р Марта Теофилова Учебни материали
Лекции
Класна стая: mlralfw
Упражнения 
 
 
4 ИКТ в обучението и работа в дигитална среда доц. д-р Евгения Ангелова  Лекции и упражнения: Google classroom Студентите ще получат покана на университетския си имейл.
Училищен курс по информационни технологии
проф. д-р Коста Гъров Google Classroom - лекции
Google Classroom - упражнения
Студентите ще получат покани на университетските си имейли (@uni-plovdiv.bg) 
Интегриран практикум по информатика и инф. Технологии
гл. ас. д-р Елена Тодорова Google Classroom
Студентите ще получат покани на университетските си имейли (@uni-plovdiv.bg) 
Текуща педагогическа практика по математика
доц. д-р Добринка Бойкина Google Meet Код за класна стая: 75b47jv
Текуща педагогическа практика по информатика и ИТ
доц. д-р Стефка Анева  Google Classroom Студентите ще получат покани на университетските си имейли (@uni-plovdiv.bg) 
Последна актуализация: 20.12.2021г.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ