Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Платформи и материали за провеждане на дистанционно обучение Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт - Зимен 2021/2022 Редовно    English
Факултет по математика и информатика - Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт - Зимен 2021/2022 Редовно
Специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт - Редовно
Курс Предмет Преподавател Линк за материали Пояснение за достъп

1

Въведение в Уеб програмирането
проф. д-р Тодорка Терзиева (лекции)    инф. Стефан Ставрев (упражнения)                Лекции Задължително е използването на университетски имейл (@uni-plovdiv.bg). 
Аналитична геометрия
проф. дмн Манчо Манев Лекции
Код на курса: o7s5up2
Упражнения - Classroom Code: phes7e5
 
Математически анализ 1 доц. д-р Атанаска Георгиева Class Room  
Английски език доц. д-р Иван Шотлеков English_FMI_Plovdiv От страницата на съответния преподавател съгласно разписанието
Спорт Георги Илиев 1 гр. - Google meet ge.iliev@abv.bg
   
2 Увод в образователния мениджмънт
доц. д-р Ивайло Старибратов

Class Room

 
Теория на вероятностите и математическа статистика
доц. д-р Петър Копанов  Google Meet
Геометрия
гл. ас. д-р Ива Докузова Лекции и упражнения в Google meet Материали в Classroom с код: ykuvqs4. Регистрация с университетски имейл.
Уеб дизайн
доц. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Мая Стоева 
Class Room  материали и информация
 
3 Финансов мениджмънт в училище
доц. д-р Ивайло Старибратов Class Room
Методика на обучението по ИИТ
проф. д-р Коста Гъров Google Classroom - лекции
Google Classroom - упражнения
Студентите ще получат покани на университетските си имейли (@uni-plovdiv.bg) 
Училищен курс по анализ доц. д-р Атанаска Георгиева Google Classroom с код: stjjs2x
 
Училищен курс по алгебра
 доц. д-р Марта Теофилова Учебни материали
Лекции
Класна стая: mlralfw
Упражнения 
 
 
4 ИКТ в обучението и работа в дигитална среда доц. д-р Евгения Ангелова  Лекции и упражнения: Google classroom Студентите ще получат покана на университетския си имейл.
Училищен курс по информационни технологии
проф. д-р Коста Гъров Google Classroom - лекции
Google Classroom - упражнения
Студентите ще получат покани на университетските си имейли (@uni-plovdiv.bg) 
Интегриран практикум по информатика и инф. Технологии
доц. д-р Стефка Анева Google Classroom
Студентите ще получат покани на университетските си имейли (@uni-plovdiv.bg) 
Текуща педагогическа практика по математика
доц. д-р Добринка Бойкина Google Meet  Код за класна стая: 75b47jv
Текуща педагогическа практика по информатика и ИТ
доц. д-р Стефка Анева  Google Classroom Студентите ще получат покани на университетските си имейли (@uni-plovdiv.bg) 
Последна актуализация: 20.12.2021г.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ