Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Платформи и материали за провеждане на дистанционно обучение Информатика - Зимен 2021/2022 Редовно    English
Факултет по математика и информатика - Информатика - Зимен 2021/2022 Редовно
Специалност Информатика - Редовно
Предмет Преподавател Достъп Пояснение за достъп
Програмиране (С++) доц. д-р Николай Касъклиев

Лекции: класрум с код 4ha6fpc
Упражнения за 1б и 2б група при ас.М.Гочева: classroom
Упражнения-1а,2а,3а-К.Иванов meet

вход с e-mail от @uni-plovdiv.bg
Информационни технологии
доц. д-р Евгения Ангелова/доц. д-р Тодорка Глушкова

Лекции: код за стая в Google Classroom: vrl3ws3
Упражнения:
1a - гл. ас. д-р Е. Тодорова: студентите ще получат покана за включване в класната стая
1б, 3а - гл. ас. д-р И. Велчева: код rkficcv
2а (хон. ас. Нина Игнатова): код ggr4wtu
2б (хон. ас. Нина Игнатова): код rx7zgpb

 Достъп до класните стаи и срещите в Google Meet - с акаунт към ПУ
Английски език гл.ас. д-р Ваня Иванова, гл. ас. Деница Шаркова English_FMI_Plovdiv От страницата на съответния преподавател
съгласно разписанието
 
ООП (Java) доц. д-р Владимир Вълканов Google classroom Всички студенти ще получат покана на университетските си
мейли ( @uni-plovdiv.bg)
Бази данни  гл. ас. д-р Георги Чолаков classroom  
Геометрия проф. дмн Манчо Манев Лекции: classroom
Код на курса: pkroc3l;  Упражнения - Classroom Code: wyn7dcy

Практикум ООП и БД доц. д-р Генчо Стоицов, гл. ас. д-р Иван Димитров Google classroom  
Спорт 2гр. Пр. Б. Чинкова meet  
 
Компютърна графика доц. д-р Александър Пенев classroom
 Присъединяване в Google Classroom и Google Meet
 само със студентски акаунт.
Вероятности и приложна статистика проф. д-р Снежана Христова classroom  Class code  ge43qiv
 
Методи на транслация доц. д-р Александър Пенев classroom  Присъединяване в Google Classroom и Google Meet
 само със студентски акаунт.
Осигуряване на качество на софтуера(Q.A.) проф. д-р Асен Рахнев, гл.ас.д-р Георги Шарков classroom  
Информационно моделиране С# проф. д-р Антон Илиев

classroom

Упражнения:
classroom

 вход с e-mail от @uni-plovdiv.bg
 Последна актуализация: 11.01.2022 г.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ