Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Платформи и материали за провеждане на дистанционно обучение Информатика - Задочно    English
Факултет по математика и информатика - Информатика - Задочно
Специалност Информатика - Задочно
Курс Предмет Достъп Пояснение за достъп
  Програмиране (С++)
доц. д-р Николай Касъклиев

Лекции: Classroom: lu2kx2l; 
Упражнения: Meet

Задължително е използването на университетски имейл (@uni-plovdiv.bg).

Информационни технологии
доц. д-р Евгения Ангелова

Код на класна стая в Google:     tl4xo4s Задължително е използването на университетски имейл (@uni-plovdiv.bg). 
Английски език
доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Деница Шаркова
WEB  
 
2  ООП (Java)
доц. д-р Владимир Вълканов
 Google Classroom Студентите (по протокол) ще получат покана за Google Classroom на студентските си пощи в @uni-plovdiv.bg
Бази данни
гл. ас. д-р Георги Чолаков
 https://classroom.google.com/u/0/h  
Геометрия
гл. ас. д-р Асен Христов
 Лекции и упражнения: hristov_asen@mail.bg  
Практикум ООП и БД
доц. д-р Генчо Стоицов, гл. ас. д-р Иван Димитров
Classroom  
 
3 Компютърна графика
доц. д-р Александър Пенев
Classroom Задължително е използването на университетски имейл (@uni-plovdiv.bg). 
Вероятности и приложна статистика
проф. д-р Снежана Христова
Classroom Задължително е използването на университетски имейл (@uni-plovdiv.bg). 
 
 Методи на транслация
доц. д-р Александър Пенев

Classroom

Задължително е използването на университетски имейл (@uni-plovdiv.bg).  
 Осигуряване на качество на софтуера(Q.A.)
проф. д-р Асен Рахнев, гл.ас.д-р Георги Шарков, гл.ас.д-р Мая Стоева
Classroom  
 Информационно моделиране С#
проф. д-р Антон Илиев 
 Classroom
Упражнения: Classroom
 Задължително е използването на университетски имейл (@uni-plovdiv.bg). 
 Последна актуализация: 06.12.2021 г.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ