Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Проекти Конкурси    English
Факултет по математика и информатика - Конкурси

ПУ „Паисий Хилендарски“ търси да назначи

3 ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките и партньор ПУ „Паисий Хилендарски“, на срочен трудов договор за период до 31.12.2019 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично или по 4 часа на ден (при условие, че в момента не работят на ОТД), при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Повече за конкурса тук.

Публикувано на 16.08.2019 г.

 


 

ПУ „Паисий Хилендарски" търси да назначи

3 ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии" c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките и партньор ПУ „Паисий Хилендарски", на срочен трудов договор за период от 01.10.2020 г. до 31.01.2021 г. със заетост до 2 часа на ден като не се надхвърлят 48 часа седмично, включвайки основния трудов договор на изследователя, при условията на чл. 110 от Кодекса на труда.

 

Функции (отговорности и задължения):

-        Участие в научни изследвания по моделиране с приложения.

Изисквания:

-        Образование: висше (магистър) по природни науки, математика, информатика, и/или технически науки;

-        ОНС „доктор";

-        поне 10 статии през последните 5 години с SJR и/или индексирани в Scopus или с IF и/или индексирани в WoS.

 

Начин на кандидатстване:

-        Кандидатите следва да представят CV, придружено с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит (тук се включват дипломи, сертификати, трудови книжки, списък публикации с SJR и/или индексирани в Scopus или с IF и/или индексирани в WoS за последните 5 години);

-        Гореописаните документи да бъдат подадени в деканата на ФМИ (стая 330) при ПУ с адрес: бул. България №236, 4027 - Пловдив;

-        Срок за приемане на документите - 24.09.2020 г.

Изборът ще бъде направен на база подадени документи.

Публикувано на 11.09.2020 г.


ПУ „Паисий Хилендарски" търси да назначи

 

3 ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ


в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии" c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките и партньор ПУ „Паисий Хилендарски", на срочен трудов договор за период от 01.02.2021 г. до 30.06.2021 г. със заетост до 2 часа на ден като не се надхвърлят 48 часа седмично, включвайки основния трудов договор на изследователя, при условията на чл. 110 от Кодекса на труда.

 

 Функции (отговорности и задължения):

-        Участие в научни изследвания по моделиране с приложения.

 

 Изисквания:

-        Образование: висше (магистър) по природни науки, математика, информатика, и/или технически науки;

-        ОНС „доктор";

-        поне 10 статии през последните 5 години с SJR и/или индексирани в Scopus или с IF и/или индексирани в WoS.

 

Начин на кандидатстване:

-        Кандидатите следва да представят CV, придружено с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит (тук се включват дипломи, сертификати, трудови книжки, списък публикации с SJR и/или индексирани в Scopus или с IF и/или индексирани в WoS за последните 5 години);

-        Гореописаните документи да бъдат подадени в деканата на ФМИ (стая 330) при ПУ с адрес: бул. България №236, 4027 - Пловдив;

-        Срок за приемане на документите - 21.01.2021 г.

 

Изборът ще бъде направен на база подадени документи.

Публикувано на 11.01.2021 г.


ПУ „Паисий Хилендарски" търси да назначи

 

1 НОВ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ


в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии" c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките и партньор ПУ „Паисий Хилендарски", на срочен трудов договор за период от 01.10.2021 г. до 30.09.2022 г. със заетост 8 часа на ден, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

 

 

Функции (отговорности и задължения):

-        Участие в научни изследвания по интегрирана интелигентна среда.

 

 

Изисквания:

-        Образование: висше (магистър) по природни науки, математика, информатика, и/или технически науки.

 

 

Начин на кандидатстване:

-        Кандидатите следва да представят CV, придружено с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит (тук се включват дипломи, сертификати, трудови книжки);

-        Гореописаните документи да бъдат подадени в деканата на ФМИ (стая 330) при ПУ с адрес: бул. България №236, 4027 - Пловдив;

-        Срок за приемане на документите - 23.09.2021 г.

 

 

Изборът ще бъде направен на база подадени документи.

Публикувано на 14.09.2021 г.

  


ПУ „Паисий Хилендарски" търси да назначи

 

3 ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ


в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии" c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките и партньор ПУ „Паисий Хилендарски", на срочен трудов договор за период от 01.10.2021 г. до 31.01.2022 г. със заетост до 2 часа на ден като не се надхвърлят 48 часа седмично, включвайки основния трудов договор на изследователя, при условията на чл. 110 от Кодекса на труда.

 

 

Функции (отговорности и задължения):

-        Участие в научни изследвания по моделиране с приложения.

 

 

Изисквания:

-        Образование: висше (магистър) по природни науки, математика, информатика, и/или технически науки;

-        ОНС „доктор";

-        поне 10 статии през последните 5 години с SJR и/или индексирани в Scopus или с IF и/или индексирани в WoS.

 

 

Начин на кандидатстване:

-        Кандидатите следва да представят CV, придружено с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит (тук се включват дипломи, сертификати, трудови книжки, списък публикации с SJR и/или индексирани в Scopus или с IF и/или индексирани в WoS за последните 5 години);

-        Гореописаните документи да бъдат подадени в деканата на ФМИ (стая 330) при ПУ с адрес: бул. България №236, 4027 - Пловдив;

-        Срок за приемане на документите - 23.09.2021 г.

 

 

Изборът ще бъде направен на база подадени документи.

 

Публикувано на 14.09.2021 г.

  


ПУ „Паисий Хилендарски" търси да назначи

3 ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ


в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии" c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките и партньор ПУ „Паисий Хилендарски", на срочен трудов договор за период от 01.02.2022 г. до 30.04.2022 г. със заетост до 2 часа на ден като не се надхвърлят 48 часа седмично, включвайки основния трудов договор на изследователя, при условията на чл. 110 от Кодекса на труда.

 

 

Функции (отговорности и задължения):

-        Участие в научни изследвания по моделиране с приложения.

 

 

Изисквания:

-        Образование: висше (магистър) по природни науки, математика, информатика, и/или технически науки;

-        ОНС „доктор";

-        поне 10 статии през последните 5 години с SJR и/или индексирани в Scopus или с IF и/или индексирани в WoS.

 

 

Начин на кандидатстване:

-        Кандидатите следва да представят CV, придружено с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит (тук се включват дипломи, сертификати, трудови книжки, списък публикации с SJR и/или индексирани в Scopus или с IF и/или индексирани в WoS за последните 5 години);

-        Гореописаните документи да бъдат подадени в деканата на ФМИ (стая 330) при ПУ с адрес: бул. България №236, 4027 - Пловдив;

-        Срок за приемане на документите - 27.01.2022 г.

 

 

Изборът ще бъде направен на база подадени документи.

 

Публикувано на 19.01.2022 г.


ПУ „Паисий Хилендарски" търси да назначи

1 НОВ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ


в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии" c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките и партньор ПУ „Паисий Хилендарски", на срочен трудов договор за период от 01.10.2022 г. до 31.10.2023 г. със заетост 8 часа на ден, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

 

 

Функции (отговорности и задължения):

-        Участие в научни изследвания по интегрирана интелигентна среда.

 

 

Изисквания:

-        Образование: висше (магистър) по природни науки, математика, информатика, и/или технически науки.

 

 

Начин на кандидатстване:

-        Кандидатите следва да представят CV, придружено с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит (тук се включват дипломи, сертификати, трудови книжки);

-        Гореописаните документи да бъдат подадени в деканата на ФМИ (стая 330) при ПУ с адрес: бул. България №236, 4027 - Пловдив;

-        Срок за приемане на документите - 21.09.2022 г.

 

 

Изборът ще бъде направен на база подадени документи.

Публикувано на 14.09.2022 г.


 

ПУ „Паисий Хилендарски" търси да назначи

3 ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ


в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии" c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките и партньор ПУ „Паисий Хилендарски", на срочен трудов договор за период от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г. със заетост до 2 часа на ден като не се надхвърлят 48 часа седмично, включвайки основния трудов договор на изследователя, при условията на чл. 110 от Кодекса на труда.

 

 

Функции (отговорности и задължения):

-        Участие в научни изследвания по моделиране с приложения.

 

 

Изисквания:

-        Образование: висше (магистър) по природни науки, математика, информатика, и/или технически науки;

-        ОНС „доктор";

-        поне 10 статии през последните 5 години с SJR и/или индексирани в Scopus или с IF и/или индексирани в WoS.

 

 

Начин на кандидатстване:

-        Кандидатите следва да представят CV, придружено с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит (тук се включват дипломи, сертификати, трудови книжки, списък публикации с SJR и/или индексирани в Scopus или с IF и/или индексирани в WoS за последните 5 години);

-        Гореописаните документи да бъдат подадени в деканата на ФМИ (стая 330) при ПУ с адрес: бул. България №236, 4027 - Пловдив;

-        Срок за приемане на документите - 21.09.2022 г.

 

 

Изборът ще бъде направен на база подадени документи.

Публикувано на 14.09.2022 г.

 


 

 

ПУ „Паисий Хилендарски" търси да назначи

3 ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ


в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии" c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките и партньор ПУ „Паисий Хилендарски", на срочен трудов договор за период от 03.04.2023 г. до 30.06.2023 г. със заетост до 2 часа на ден като не се надхвърлят 48 часа седмично, включвайки основния трудов договор на изследователя, при условията на чл. 110 от Кодекса на труда.

 

 

Функции (отговорности и задължения):

-        Участие в научни изследвания по моделиране с приложения.

 

 

Изисквания:

-        Образование: висше (магистър) по природни науки, математика, информатика, и/или технически науки;

-        ОНС „доктор";

-        поне 10 статии през последните 5 години с SJR и/или индексирани в Scopus или с IF и/или индексирани в WoS.

 

 

Начин на кандидатстване:

-        Кандидатите следва да представят CV, придружено с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит (тук се включват дипломи, сертификати, трудови книжки, списък публикации с SJR и/или индексирани в Scopus или с IF и/или индексирани в WoS за последните 5 години);

-        Гореописаните документи да бъдат подадени в деканата на ФМИ (стая 330) при ПУ с адрес: бул. България №236, 4027 - Пловдив;

-        Срок за приемане на документите - 22.03.2023 г.

 

 

Изборът ще бъде направен на база подадени документи.

Публикувано на 10.03.2023 г.Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ