Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Обучение по математика в училище (магистър) 2 г.    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по математика в училище (магистър) 2 г.

Факултет по математика и информатика

Обучение по математика в училище (магистър) 2 г.

Програма за писмен държавен изпит

 

Изпитът е с продължителност 4 академични часа и се състои в разработването на две от следните теми:

 1. Числови редици. Прогресии.
 2. Квадратни уравнения и неравенства.
 3. Модулни уравнения и неравенства.
 4. Ирационални уравнения и неравенства.
 5. Трансцендентни уравнения и неравенства.
 6. Системи от алгебрични и трансцендентни уравнения.
 7. Симетрични и антисиметрични уравнения.
 8. Математическа индукция. Приложение в училищния курс по математика.
 9. Математическо моделиране. Приложение в училищния курс по математика.
 10. Изследване на функции и приложение при уравнения и неравенства.
 11. Еднаквости в равнината.
 12. Подобие в равнината.
 13. Метрични зависимости в триъгълник.
 14. Околна повърхнина и обем на многостени и ротационни тела.
 15. Съединения без и с повторение.
 16. Числови характеристики на дискретни случайни величини. Математическо очакване. Дисперсия.
 17. Точкови и интервални оценки. Проверка на хипотези.
 18. Многостени и многостенни ъгли.
 19. Приложение на косинусовата и синусовата теорема за тетраедър.
 20. Дидактически технологии и обучението по математика.
 21. Проблемност в обучението по математика.
 22. Самостоятелната работа в обучението по математика.
 23. Развитие на мисленето в обучението по математика; рефлексия.
 24. Интерактивни методи в обучението по математика.
 25. Интелект, интелектуално развитие и творческата дейност на учениците в обучението по математика.
 26. Класическа и условна вероятност.

 

Одобрена от Факултетен съвет, протокол № Протокол № 35/12.12.2018 г.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ